Czy każdy cudzoziemiec może zarejestrować firmę w Polsce i jak się do tego zabrać?


30 listopada 2016 4 min. czytania

Założenie działalności przez obcokrajowca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Czy osoba taka musi spełnić jakiejś szczególne warunki oraz jakie dokumenty będą niezbędne do założenia działalności przez cudzoziemca w Polsce?

Kto może podejmować i wykonywać działalność na terenie Polski?

Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej na terenie Polski działalność mogą założyć i prowadzić tak samo jak obywatele polscy obcokrajowcy:

 • z państw Unii Europejskiej,
 • z państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.

Dodatkowo działalność w Polsce mogą założyć i prowadzić obywatele innych państw niż wymienione powyżej po spełnieniu następujących warunków:

 • posiadanie zezwolenia na pobyt stały,
 • dysponowanie zezwoleniem na pobyt czasowy udzielony członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną,
 • status uchodźcy,
 • zgoda na pobyt tolerowany,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostanie w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej,
 • korzystanie w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
 • posiadanie ważnej Karty Polaka,
 • bycie członkiem rodziny cudzoziemca będącego lub nie będącego obywatelem Unii Europejskiej.

Czy wiesz, że możesz mieć tylko 1 działalność gospodarczą?

Imigrant zakłada w Polsce

Jak wygląda założenie działalności przez obcokrajowca z punktu widzenia urzędu?

Jak dobrze wiemy w Polsce działalność zakładamy składając wniosek CEiDG-1. Dokument ten składamy osobiście bądź elektronicznie w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terenie Polski. Elektroniczne złożenie wniosku jest możliwe w sytuacji, gdy posiadamy kwalifikowany podpis elektroniczny lub tzw. profil zaufany czyli bezpłatny podpis elektroniczny.

Osoba, chcąca złożyć wniosek CEiDG on–line, nieposiadająca jednak numeru NIP lub PESEL jest dodatkowo zobligowana do potwierdzenia swojego założonego konta na stronie CEiDG w urzędzie miasta/gminy.

Każdy obywatel jednego z 28 państw Unii Europejskiej może założyć działalność gospodarczą w Polsce. Wystarczy do tego dowód osobisty lub paszport, nie ma tutaj konieczności posiadania polskiego obywatelstwa. W przypadku, gdy nie posiadamy numeru PESEL, przedstawiamy w urzędzie gminy/miasta paszport albo inny dokument potwierdzający naszą tożsamość i obywatelstwo. Warto czasami jednak zadbać o posiadanie nr PESEL, gdyż w niektórych przypadkach urząd może nam odmówić założenia takiej działalności.

A jak jest w przypadku osób fizycznych z poza Unii Europejskiej?

Osoba z kraju trzeciego, która posiada obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej może założyć działalność gospodarczą online. Niezbędne będzie posiadanie tutaj jednak obywatelstwa jednego z państw członkowskich UE oraz ważnego dokumentu tożsamości lub paszportu.

A co w przypadku, gdy nie posiadamy obywatelstwa unijnego? Konieczne jest wówczas osobiste udanie się do urzędu z wnioskiem o założenie działalności. Urzędnicy wymagają tutaj bowiem przedstawienia wszystkich dokumentów w formie oryginalnej.

4 sposoby na złożenie CEiDG-1

Założenie działalności przez obcokrajowca – jakie dokumenty są nam potrzebne?

Cudzoziemiec, który będzie chciał założyć, a następnie prowadzić działalność na terenie Polski powinien posiadać dokument tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport. Są to dokumenty niezbędne do założenia działalności.

Dodatkowym ważnym dokumentem jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu, którego dane podaliśmy w CEiDG. Obowiązek ten wszedł w życie 19 maja 2016 roku i od teraz każdy przedsiębiorca rejestrujący swoją działalność w Polsce powinien posiadać tytuł prawny do lokalu, który będzie zobligowany przedstawić na wezwanie urzędu w ciągu 7 dni od otrzymania stosownego nakazu.

Kiedy należy zaktualizować wniosek CEiDG-1?

Chcesz księgować swoją firmę w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo.
 • Założymy firmę dla Ciebie – załatwimy wszystkie formalności.
 • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz wsparcie specjalistów 6 dni w tygodniu i osobistego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu