E-Doręczenia obowiązkowe dla nowych przedsiębiorców od 1 stycznia 2024 r.

Piotr Juszczyk

Osoby zakładające działalność gospodarczą w CEIDG od 1 stycznia 2024 r. będą musiały podać adres do e-Doręczeń. W związku z tym przyszły przedsiębiorca przed zarejestrowaniem działalności musi złożyć wniosek o założenie adresu do doręczeń elektronicznych. Usługa jest bezpłatna. Sprawdź, jak to zrobić.

Czym są e-Doręczenia?

E-Doręczenia to rejestrowane doręczenia elektroniczne, czyli po prostu elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. 

Dzięki tej usłudze osoby prowadzące firmę będą mogły wysyłać, odbierać i przechowywać korespondencję online. E-Doręczenia są powszechnie dostępne: nie tylko dla firm, ale też dla urzędów i osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Od zwykłej poczty elektronicznej różnią się tym, że jest to tzw. usługa zaufania, a więc gwarantuje, że cała operacja będzie w pełni bezpieczna i pewna. Wiadomość wysłana z adresu do e-Doręczeń ma taki sam skutek prawny jak list polecony za potwierdzeniem odbioru. Mamy też pewność, że dotarła do właściwego adresata.

Kiedy będą obowiązkowe dla firm?

Korzystanie z doręczeń elektronicznych stopniowo będzie obowiązywać wszystkie firmy. Na ten moment określono harmonogram:

 1. Od 1 stycznia 2024 r. osoby zakładające działalność gospodarczą w CEIDG będą musiały podać swój adres do e-Doręczeń. Muszą więc założyć go, zanim zarejestrują działalność.
 2. Od 30 września 2025 r. podanie adresu do e-Doręczeń będzie niezbędne przy dokonywaniu zmian w CEIDG.
 3. Od 1 października 2026 r. usługa stanie się powszechna i każdy przedsiębiorca będzie musiał podać swój adres rejestrowanych doręczeń elektronicznych.
box-icon

Warto wiedzieć

Jeśli już prowadzisz firmę, teraz usługa jest dla Ciebie dobrowolna. Wniosek o założenie adresu możesz złożyć w dowolnym momencie.

Jak założyć adres do e-Doręczeń?

Aby uzyskać swój adres rejestrowanych doręczeń elektronicznych, musisz:

 1. Przejść do strony: Składanie wniosku o utworzenie adresu do e-Doręczeń;
 2. Zalogować się profilem zaufanym lub e-dowodem;
 3. Wypełnić wniosek, podając dane:
 • nazwę (jeśli masz wpis do CEIDG, nazwa musi obejmować imię i nazwisko);
 • numer REGON, jeżeli posiadasz;
 • numer NIP;
 • adres do korespondencji;
 • dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – numer PESEL lub Identyfikator Europejski; adres e-mail, na który otrzymasz informację o utworzeniu adresu do doręczeń elektronicznych i instrukcję, jak aktywować skrzynkę;
 • dla przedsiębiorców wpisanych do KRS – numer KRS, oznaczenie formy prawnej, siedzibę i adres;
 • imię i nazwisko administratora skrzynki do e-Doręczeń, jego adres e-mail oraz numer PESEL (przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG dotyczy to tylko, jeśli wyznacza administratora);
 1. Podpisz wypełniony wniosek, wykorzystując:
 • profil zaufany;
 • podpis kwalifikowany;
 • e-dowód;
 • pieczęć elektroniczną.

Po założeniu i aktywowaniu adresu dostaniesz dostęp do darmowej skrzynki do e-Doręczeń dla swojej firmy. Umożliwia ona wysyłanie, odbieranie i przechowywanie wiadomości. Poza tym uzyskasz też dostęp do adresów wpisanych do bazy adresów elektronicznych

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, możesz samodzielnie zarządzać swoją skrzynką. Opcjonalnie możesz wyznaczyć administratora, który będzie to robił w Twoim imieniu. Natomiast firmy wpisane do KRS muszą wyznaczyć administratora skrzynki.

Po co przedsiębiorcom adres do e-Doręczeń?

Po aktywacji i wpisaniu do bazy adresów elektronicznych, adres do e-Doręczeń będzie dla przedsiębiorcy adresem do korespondencji. Wszystkie urzędy będą z czasem przesyłały korespondencję wyłącznie elektronicznie. Na razie ta usługa jest dla urzędów dobrowolna. Od 1 stycznia 2024 r. część podmiotów publicznych będzie obowiązkowo korzystać z e-Doręczeń. 

E-doręczenia to kolejny krok w stronę automatyzacji komunikacji przedsiębiorcy z urzędami. W lipcu 2022 r. uruchomiono usługę e-Urząd Skarbowy, gdzie podatnicy mogą elektronicznie załatwić wiele spraw. 

Postępująca digitalizacja prowadzenia biznesu

Postępująca digitalizacja niedługo spowoduje, że droga elektroniczna stanie podstawową drogą komunikacji firm z urzędami. Zgodnie z zapowiedziami od 1 października 2024 r. działalność gospodarczą w CEIDG będzie można założyć wyłącznie drogą elektroniczną. Nie będzie w ogóle możliwości założenia działalności stacjonarnie w urzędzie. 

Na tym jednak nie koniec. Już od 1 stycznia 2024 r. zaczną obowiązywać e-Faktury, czyli wystartuje Krajowy System e-Faktur. Natomiast od 1 stycznia 2026 r. podatnicy będą musieli przesyłać do urzędu skarbowego JPK dla podatku dochodowego. Digitalizacja z jednej strony ułatwia przedsiębiorcom komunikację z urzędami. Z drugiej jednak strony dodaje nowe obowiązki.