Prowadzenie działalność bez podatku. Czy to możliwe?

Joanna Grochala

Działalność na próbę bez podatku – czy jest jest to możliwe w Polsce? Czy wprowadzony z początkiem roku Polski Ład zmienił coś w tym zakresie? Od dawna istnieje taka możliwość prowadzenia firmy, nazywana jest działalnością niezarejestrowaną. Zobacz, czego musisz dopilnować, aby nie płacić.

Dla kogo jest taka forma prowadzenia JDG?

Może akurat chcesz spróbować swoich sił w prowadzeniu własnego bloga, albo okazjonalnie sprzedawać uszyte przez siebie ubrania przez Internet. A może po prostu nie masz pewności czy sprzedawany przez Ciebie towar lub usługa będą cieszyły się zainteresowaniem kupujących, więc myślisz o wypróbowaniu swoich sił. Warto skorzystać z działalności niezarejestrowanej

Taką formę działalności może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna. Występują jednak pewne ograniczenia w tym zakresie, ale wpływ ma na to status osoby, która chce taką działalność wykonywać. 

Oto kilka przykładów:

  • osoba niepełnoletnia co do zasady może wykonywać taką działalność, ale musi mieć zgodę ustawowego przedstawiciela, czyli zazwyczaj rodzica,
  • osoba bezrobotna może wykonywać działalność niezarejestrowaną, jeśli opiera się wyłącznie o umowy sprzedaży. W  innym przypadku tracimy status bezrobotnego, gdyż prowadzimy inną pracę zarobkową.

Jest również kilka przypadków, w których nie możesz prowadzić działalności w takiej formie. Należą do nich m.in. działalności gospodarcze, do których prowadzenia potrzebne jest odpowiednie zezwolenie, koncesja albo wpis do rejestru działalności regulowanej:

  • ochrona osób lub mienia,
  • sprzedaż alkoholu,
  • organizacja imprez turystycznych,
  • usługi detektywistyczne,
  • zbieranie odpadów.

Kiedy warto założyć działalność niezarejestrowaną?

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa. Możesz prowadzić działalność nierejestrową jeżeli:

  • przychody z twojej działalności w żadnym miesiącu 2022 roku nie przekroczą kwoty 1505 zł (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia),
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywałeś lub nie wykonywałaś działalności gospodarczej.

Istotne jest pilnowanie czy nie przekroczysz miesięcznego limitu przychodu. W takiej sytuacji twoja drobna działalność zostanie automatycznie uznana za działalność gospodarczą i od tego momentu masz 7 dni na zarejestrowanie jej w CEIDG.

Ile zapłacę? Co zmieniło wprowadzenie Polskiego Ładu?

Od 2022 wolny od podatku jest dochód do 30 tys. zł (w 2021 r. wynosił 8000 zł). Tym samym jeśli przez 12 miesięcy zarobimy maksymalną kwotę dla działalności niezarejestrowanej (czyli 1505 zł miesięcznie), to suma dochodu wolnego od podatku wyniesie 18 060 zł

Pamiętaj jednak, że jeśli poza prowadzeniem działalnością niezarejestrowanej jesteś też zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zlecenie, czy o dzieło, to Twoje dochody są sumowane i w takim przypadku może wystąpić podatek do zapłaty.

Jakie są korzyści z takiej formy zarabiania?

Do najważniejszych korzyści należy to, że nie trzeba zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), a także brak obowiązku płatności składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne. Nie musisz także płacić zaliczek na podatek, ale możesz go rozliczyć raz na rok.