Koniec roku podatkowego już za nami, przyszedł więc czas, aby  zastanowić się nad tym, o czym należy pamiętać w styczniu. Dzisiaj przedstawiam pięć najważniejszych tematów na które warto zwrócić uwagę.

o czym pamietac w styczniu

1. Zmiana formy opodatkowania

Tylko do 20 stycznia możliwa jest zmiana formy opodatkowania, w związku z tym każdy przedsiębiorca, który rozważa zmianę sposobu rozliczania z podatku dochodowego od osób fizycznych powinien pamiętać, że musi zdążyć przed tym terminem. Zmiana formy opodatkowania możliwa jest poprzez:

 • aktualizację w CEiDG lub
 • pisemne zawiadomienie urzędu skarbowego.

W bieżącym roku podatkowym 20 stycznia wypada w sobotę, więc termin na dokonanie zmiany formy opodatkowania wydłuża się do najbliższego następującego po sobocie dnia roboczego, czyli poniedziałek 22 stycznia.

Zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania można złożyć w urzędzie skarbowym osobiście lub wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym, aby mieć potwierdzenie jego wysyłki).

Natomiast zmiany w CEiDG można dokonać:

 • osobiście (niezbędna jest wtedy wizyta w urzędzie gminy/miasta),
 • elektronicznie (z wykorzystaniem systemu epuap) lub
 • listownie (wówczas wymagane jest złożenie wydrukowanego wniosku CEIDG-1 z podpisem notarialnie poświadczonym).

2. Ryczałt – zeznanie podatkowe

Przedsiębiorcy, którzy wybrali dla swojej działalności opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz wszyscy, którzy rozliczają przychody z wynajmu prywatnego opodatkowane ryczałtem powinni pamiętać w styczniu o złożeniu deklaracji rozliczeniowej.

Deklaracja taka składana jest na formularzu PIT-28 i powinna zostać złożona do dnia 31 stycznia. Więcej na temat deklaracji PIT-28 można dowiedzieć się tutaj.

3. Ryczałt – zmiana na rozliczenie kwartalne

Przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt, jako formę opodatkowania do 20 stycznia mogą wybrać kwartalne rozliczenie podatku. Podobnie jak w przypadku zmiany formy opodatkowania termin ten w bieżącym roku podatkowym ulega przesunięciu na poniedziałek 22 stycznia.

4. PITy „pracownicze”

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników powinni pamiętać o sporządzeniu i złożeniu związanych z tym formularzy podatkowych.

 • PIT-11 – każdy przedsiębiorca zatrudniający pracownika ma obowiązek sporządzić i przesłać do pracownika oraz urzędu skarbowego właściwego dla tego pracownika taką deklarację.Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 5 pracowników, mogą składać deklaracje PIT-11 do urzędu skarbowego w formie papierowej, w takim przypadku powinni jednak pamiętać, aby deklarację tę wysłać do urzędu do 31 stycznia.
 • PIT-4R – to formularz na którym przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek wykazać wszystkie pobrane i odprowadzone zaliczki na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy zatrudniający do 5 pracowników mogą go składać do urzędu skarbowego, w formie papierowej, ale wówczas termin złożenia upływa 31 stycznia.
 • PIT-8AR – przedsiębiorca, który pobrał w trakcie roku podatkowego zryczałtowany podatek dochodowy (np. w przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie czy też o dzieło, jeżeli kwota należności określona w umowie nie przekroczyła wartości 200 zł) ma obowiązek złożyć do urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia deklarację na formularzu PIT-8AR.
 • PIT-8C – to ostatni z formularzy, o złożeniu których należy pamiętać w styczniu. Formularz taki przesyłany jest do urzędu skarbowego podatnika oraz do podatnika. Przedsiębiorcy zatrudniający do 5 pracowników, mogą go złożyć w formie papierowej, ale wówczas termin jego przesłania do urzędu upływa z dniem 31 stycznia. Formularz ten przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić np. wówczas, gdy organizuje konkurs, czy też sprzedaż premiową oraz wypłaca w związku z tym nagrody.

5. Karta podatkowa – PIT-16A

Przedsiębiorcy rozliczający się na karcie podatkowej powinni pamiętać o obowiązku złożenia do 31 stycznia formularza PIT-16A, czyli deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

 

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu