Deklaracja PIT-4R – w jakim terminie składamy?

Deklaracja PIT-R jest formularzem składanym do urzędu skarbowego przez zakłady pracy w celu przekazania informacji o wpłaconych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. O tym kiedy należy wypełnić deklarację PIT-4R oraz do kiedy należy ją złożyć przeczytacie poniżej.

PIT-4R – podstawowe informacje

PIT-4R jest deklaracją składaną przez pracodawców, na której wykazane są pobrane i odprowadzone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wartości zaliczek wykazane na PIT-4R powinny zgadzać się z faktycznymi wpłatami dokonanymi na rachunek bankowy urzędu skarbowego płatnika, czyli pracodawcy. Kwestionariusza tego nie mamy obowiązku przekazywać pracownikowi. 

Na deklaracji tej wykazujemy zaliczki na podatek dochodowy od dochodów osiąganych między innymi z następujących tytułów: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, przychody z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, od wypłacanych emerytur i rent, od świadczeń wypłacanych z tytułu Funduszu Pracy, od przychodów z działalności artystycznej i literackiej, itd.

Co w przypadku, gdy kwota należności z tytułu podpisanej umowy nie przekracza 200 zł brutto?

Jeżeli kwota należności z tytułu zawarcia umowy cywilnoprawnej z osobą, która nie jest naszym pracownikiem nie przekracza wartości 200 zł brutto to wówczas płatnik podatku zobligowany jest do odprowadzenia zryczałtowanego podatku w wysokości 18%. Co to zatem oznacza? – Przedsiębiorca w takim przypadku składa do urzędu tylko PIT-8AR i nie ma obowiązku informować o tym zatrudnionego pracownika. Więcej informacji na temat deklaracji PIT-8AR przeczytacie w kolejnym artykule.

Zeznanie roczne do 20 stycznia – dlaczego warto?

Termin złożenia deklaracji PIT

PIT-4R – termin złożenia deklaracji

Termin złożenia deklaracji upływa z dniem 31 stycznia kolejnego roku po danym roku podatkowym do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku osób fizycznych jest to urząd skarbowy wg miejsca zamieszkania, natomiast jeżeli płatnikiem jest osoba prawna to składa deklarację do urzędu skarbowego wg miejsca prowadzenia działalności bądź siedziby firmy.

Warto również pamiętać też o tym, że deklarację składamy zawsze na obecnie obowiązującym formularzu. Obecnie obowiązującym kwestionariuszem deklaracji PIT-4R jest formularz w wersji nr 6. Jest on aktualny od 1 stycznia 2016 roku.

Co grozi za złożenie PIT po terminie?

Jeden PIT-4R za wielu pracowników

Pracodawca sporządza zawsze tylko jeden formularz PIT-4R niezależnie od tego ilu pracowników zatrudnia. Wykazujemy na nim sumę pobranych zaliczek z rozdzieleniem na poszczególne miesiące danego roku podatkowego.

Deklaracji tej nie składają przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników oraz nie dokonywali żadnych wpłat, które miałyby wpływ na powstanie obowiązku podatkowego.

PIT-8C – kiedy i komu wystawiamy?

PIT-4R – papierowo czy elektronicznie?

Ministerstwo Finansów za pośrednictwem systemu e-deklaracje umożliwia nam składanie PIT-4R w formie elektronicznej. W przypadku osób fizycznych deklarację podpisujemy danymi autoryzacyjnymi (nr PESEL bądź nr NIP, imię i nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wskazana w zeznaniu rocznym za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje – w deklaracji składanej w roku 2017 podajemy kwotę przychodu z zeznania rocznego za rok 2015).

Zakłady pracy zatrudniające więcej niż 5 pracowników oraz biura rachunkowe mają obowiązek składania deklaracji PIT-4R w formie elektronicznej.

Mniejszym firmom, które zatrudniają do 5 pracowników przysługuje możliwość złożenia tej deklaracji w formie papierowej. Nie wyklucza to jednak faktu, iż nie mogą złożyć jej w sposób elektroniczny bo taką możliwość również posiadają.

Forma złożenia deklaracji nie wpływa jednak na termin przedłożenia jej do urzędu skarbowego. Obowiązuje tutaj ogólny termin czyli do dnia 31 stycznia.

W jaki sposób można sprawdzić czy PIT dotarł do urzędu skarbowego?

PIT-4R – w jaki sposób wpisywać wartości zaliczek?

Często pojawiają się pytania dotyczące tego w jaki sposób w deklaracji PIT-4R należy uwzględnić zaliczki na podatek dochodowy zapłacone za pracownika. Spieszymy zatem z odpowiedzią.

W deklaracji PIT-4R wprowadza się należne zaliczki, które przedsiębiorca powinien obliczyć i wpłacić na rzecz organu skarbowego w danym miesiącu, nawet jeśli nie zostały one w kolejnych miesiącach wpłacone.

Jak to zatem wygląda w praktyce?

Przykładowo przedsiębiorca zatrudnił pracownika na umowę o pracę od 1 stycznia 2016 do chwili obecnej. Jak w tym przypadku będzie wyglądać kwestia uwzględnienia zapłaconych zaliczek na PIT-4R?

Zaliczki na podatek dochodowy opłacamy w terminie do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni za który są one należne. Oznacza to, że np. zaliczkę za miesiąc styczeń opłacamy w lutym. Zgodnie z naszym przykładem na PIT-4R uwzględnimy zaliczki należne za dany miesiąc. Należna zaliczka za miesiąc styczeń będzie uwzględniona na PIT-4R w miesiącu styczniu.

Wartości wykazanych na formularzu zaliczek zaokrąglamy do pełnych złotych. Jeśli kwota końcowa zaliczki jest mniejsza niż 50 groszy to wówczas zaokrąglamy w dół do pełnych złotych. Jeżeli natomiast suma końcowa przekracza 50 groszy to zaokrąglamy w górę do wartości pełnych złotych.

Pamiętajmy!

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników zobligowany jest do wyliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczki te wpłaca do urzędu skarbowego płatnika właściwego dla swojego miejsca zamieszkania, miejsca prowadzenia działalności bądź siedziby firmy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Ma na to czas do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni za który są one należne.

Podwójna zaliczka na podatek dochodowy – kto płaci?

Chcesz rozliczać swoją firmę w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.