Ile wynoszą składki na ubezpieczenia na małym ZUS-ie? Ile mogą zaoszczędzić przedsiębiorcy, którzy na niego przejdą?

Aneta Socha-Jaworska

W 2019 r. przedsiębiorcy mają 4 opcje opłacania składek ZUS. Najwięcej emocji wzbudza ZUS od przychodu, który jest nowością. Przedsiębiorcy zastanawiają się, ile składek zapłacą korzystając z „małego ZUS”. Ile przedsiębiorca miesięcznie zaoszczędzi na tym? Poniżej przedstawiam wyjaśnienia i kalkulator „małego ZUS”.

„Mały ZUS” od 2019 r.

8 stycznia 2019 r. minął termin zgłoszenia się do ZUS od przychodu dla przedsiębiorców, którzy będą go płacić od stycznia 2019 r. Trzeba przyznać, że termin był dość krótki i wynikał wprost z przepisów które mówią, że na zgłoszenie zmiany w ZUS przedsiębiorca ma maksymalnie 7 dni. Jeśli ktoś nie zdążył zgłosić zmiany w tym terminie, to w 2019 r. nie będzie mógł opłacać „małego ZUS”.

Część przedsiębiorców nie może skorzystać z tej opcji. Należy też pamiętać o tym, że ZUS (w wypowiedziach swoich konsultantów) obecnie stoi na stanowisku, że twórcy, artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód w ramach działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) mogą płacić ZUS uzależniony od przychodu.

Sposób wyliczenia podstawy i składek

Dla wyliczenia składek niższego ZUS od przychodu, znaczenia ma przychód netto z działalności gospodarczej, który w 2018 r. nie mógł być większy niż 63000 zł.

Podstawa składek dla ZUS od przychodu

Aby wiedzieć, w jaki sposób ustalana jest podstawa do wyliczenia składek społecznych (i ewentualnie FP) uzależniona od przychodu należy wykonać kilka kroków.

Krok 1 – określenie rocznego przychodu netto z działalności

Przedsiębiorca musi znać swój przychód netto z działalności z poprzedniego roku. Do kwoty przychodu z działalności uwzględnia się:

  • sprzedaż towarów i/lub usług, które są oferowane w ramach prowadzenia firmy,
  • sprzedaż środków trwałych i wyposażenia,
  • różnice kursowe,
  • otrzymane kary umowne,
  • odsetki z rachunku bankowego,
  • wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń,
  • przychodu z najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
  • opłata recyklingowa.

Krok 2 – wyliczenie przeciętnego miesięcznego przychodu

Do wyliczenia przeciętnego przychodu mamy konkretny wzór, który określa że

Krok 3 – ustalenie podstawy „małego ZUS-u”

Jeśli chodzi o ostatni krok, czyli wyliczenie podstawy na 2019 r. do jest to iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2018 r. i wskaźnika, który wynosi 0,5083 zł.

W tym opracowaniu przedstawię konkretne wyliczenia dla kwoty rocznego przychodu netto równej 50.000 zł, przy założeniu że działalność była prowadzona cały rok.

Wyliczenie składek

Krok 1 – przychód roczny netto wynosi 50.000 zł

Krok 2 – przeciętny miesięczny przychód wynosi 4 109,59 zł (50.000/365*30)

Krok 3 – podstawa do wyliczenia składek społecznych wynosi 2088,90 zł (4109,59 * 0,5083)

kalkulator

Kalkulator „małego ZUS”

W odpowiedzi na wiele pytań o kalkulator składek dla ZUS-u od przychodu, przygotowałam arkusz w którym można wyliczyć te dane. Należy go pobrać i można wpisywać swoje dane liczbowe – uzupełnia się wyłącznie przychód roczny oraz liczbę dni prowadzenia działalności w 2018 r. a podstawa i wysokość składek jest wyliczana.

Należy pamiętać, że FP przy ZUS od przychodu będzie wyliczany i opłacany, gdy podstawa składek będzie równa lub większa niż 2250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.).

W tym momencie nie jest znana wysokość składki zdrowotnej na 2019 r. zatem w kalkulatorze uwzględniłam zdrowotną z 2018 r. ale jak tylko składka na bieżący rok zostanie podana, to arkusz pomocny do wyliczeń zostanie zaktualizowany.

Jaką oszczędność daje ZUS od przychodu?

Z ZUS od przychodu mogą korzystać osoby, które musiałyby opłacać duży ZUS. Wiemy już, że minimalna wysokość składek społecznych i FP na dużym ZUS wyniesie:

  • 974,65 zł, gdy opłacana będzie dobrowolna składka chorobowa,
  • 904,60 zł, bez składki chorobowej.

Podstawa do ich wyliczenia to kwota 2859 zł (60% z kwoty 4443 zł).

Składka zdrowotna nie jest na ten moment znana, ale przedsiębiorca wie ile wyniosą składki na dużym ZUS oraz może wyliczyć składki dla ZUS od przychodu, więc różnica jaka wyjdzie między tymi liczbami będzie stanowiła miesięczny zysk na składkach ZUS.

W naszym przykładzie przedsiębiorca zaoszczędzi 974,65 zł – 660,92 zł = 313,73 zł miesięcznie. Z drugiej zaś strony należy też się liczyć z tym, że niższe składki to niższe zasiłki oraz mniejszy kapitał, jaki zbiera się na przyszłą emeryturę.

ZUS od przychodu w aplikacji inFakt

W najbliższym czasie w aplikacji inFakt zostanie udostępniona opcja wyliczania podstawy i składek ZUS uzależnionych od przychodu.