Jak wygląda kwestia odliczenia VAT przy umowie leasingu samochodu ciężarowego o masie powyżej 3,5 tony?

Leasing to coraz popularniejszy wśród przedsiębiorców sposób finansowania składników majątku firmowego. Największym powodzeniem w dalszym ciągu cieszy się leasing pojazdów, w tym ciężarowych. O czym pamiętać decydując się na leasing samochodu ciężarowego?

Prowadzenie firmy wiąże się z ciągłymi inwestycjami. Wzrost technologii pociąga za sobą konieczność ponoszenia wydatków związanych z zakupem nowych środków trwałych. Bez tego firma nie może się dalej rozwijać, a co za tym idzie przynosić coraz większych przychodów. Jeżeli nie stać nas na samodzielne sfinansowanie inwestycji, która przyczyni się do wyższych zysków warto pomyśleć o leasingu, albo kredycie.

Kredyt czy leasing – plusy i minusy obu rozwiązań

Dlaczego samochód ciężarowy w firmie jest opłacalny?

Decydując się na zakup samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności przedsiębiorca staje przed dylematem – jaki rodzaj dysponowania wybrać – firmowy czy mieszany? O ile dla firm, które korzystają ze zwolnienia z VAT (przedmiotowego lub podmiotowego) ta kwestia nie jest szczególnie istotna tak dla czynnych podatników VAT ma decydujące znaczenie. Samochód osobowy w użytku mieszanym oznacza odliczenie tylko 50% VAT od wszelkich wydatków związanych z pojazdem (zakupu, eksploatacji, paliwa i innych). Z drugiej strony użytek firmowy oznacza konieczność udowodnienia, że pojazd używany jest wyłącznie do celów firmowych. Pojawiają się wówczas dodatkowe formalności:

 • ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT,
 • zgłoszenie samochodu do urzędu skarbowego na druku VAT-26,
 • sporządzenie regulaminu zawierającego zasady używania pojazdu w działalności.

Łatwo się domyślić, że te obowiązki mogą zająć sporo czasu przedsiębiorcy, który mógłby spożytkować ten czas w lepszy sposób, a mianowicie przeznaczyć na czynności wpływające na rozwój firmy.

Odliczenie VAT od samochodu używanego w firmie

Rozwiązaniem może być właśnie zakup lub leasing samochodu ciężarowego, od którego mamy prawo odliczyć 100 % VAT bez dodatkowych formalności. Oznacza to, że decydując się za zakup bądź leasing samochodu ciężarowego oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale i jakże cenny dla każdego przedsiębiorcy czas.

samochód

Samochód ciężarowy z punktu widzenia ustawy o VAT

Jeżeli chcemy skorzystać z odliczenia VAT w pełnej wysokości od wydatków związanych z nabyciem, oraz użytkowaniem samochodu ciężarowego ważne jest zachowanie czujności. Przy podjęciu decyzji należy upewnić się, że dany pojazd spełnia wymogi zawarte w ustawie o VAT i tym samym zapewni nam prawo do odliczenia 100% VAT.

Za samochody konstrukcyjnie przystosowane do działalności gospodarczej, lub takie dla których nieistotne jest ich użycie do celów prywatnych uznaje się:

 1. Samochody ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.
 2. Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
 • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków.
 1. Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Fakt spełnienia powyższych warunków powinien być potwierdzony na odpowiednich dokumentach, które powinien posiadać przedsiębiorca będący w posiadaniu samochodu ciężarowego i korzystający z przywileju odliczenia 100% VAT.

Potwierdzenia, o których mowa to:

 • dodatkowe badanie techniczne przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę stację,
 • dowód rejestracyjny pojazdu zawierający odpowiednią adnotację.

Prawo odliczenia 100% VAT przysługuje także pojazdom specjalnym, takim jak:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • do prac wiertniczych,
 • koparka, koparko-spycharka,
 • ładowarka,
 • podnośnik do prac konserwacyjno – montażowych,
 • żuraw samochodowy.

Spełnienie wymagań dla pojazdów specjalnych stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Leasing samochodu ciężarowego

Dlaczego warto zdecydować się na leasing samochodu ciężarowego?

Rozważając leasing samochodu ciężarowego firmy świadczące takie usługi proponują nam dwa rozwiązania: leasing operacyjny i finansowy. Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi, aby pojazd, który bierzemy w leasing spełniał odpowiednie wymogi i mógł być uznany za samochód ciężarowy z punktu widzenia podatku VAT. Jeżeli określone wcześniej warunki są spełnione osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będzie miała możliwość odliczenia 100% VAT od opłaty wstępnej, rat leasingowych, wartości wykupu, wydatków eksploatacyjnych, oraz paliwa.

4 powody dlaczego warto rozważyć leasing

Leasing samochodu ciężarowego – finansowy czy operacyjny?

Decydując się na leasing operacyjny samochodu ciężarowego trzeba mieć na uwadze, że pojazd stanie się naszą własnością dopiero w momencie wykupu (o ile przedsiębiorca się na niego zdecyduje po zakończeniu umowy leasingu). Wówczas należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych (wartością początkową będzie kwota, za którą samochód zostanie wykupiony).

Wcześniej w kosztach uzyskania przychodów zostanie ujęta opłata wstępna, oraz pełne raty leasingowe (raty leasingowe w kosztach). Możliwe stanie się również odliczenie od nich 100% VAT.

Leasing finansowy oznacza ujęcie pojazdu w ewidencji środków trwałych korzystającego od razu, a co za tym idzie amortyzacji dokonuje w tym przypadku przedsiębiorca. Trzeba tutaj mieć na uwadze, że leasing powyżej 20 tysięcy euro nie jest kosztem Samochód staje się własnością korzzystającego automatycznie po zakończeniu okresu umowy, bez ponoszenia dalszych opłat.

Dodatkowo kosztem uzyskania przychodów w trakcie trwania umowy będzie część odsetkowa raty leasingowej.

Przy leasingu samochodu ciężarowego (operacyjnym i finansowym) koszty uzyskania przychodów stanowić będą wszelkie wydatki związane z pojazdem – naprawy, części samochodowe, paliwo i inne zakupy dotyczące naszego składnika majątku.

Jakie są różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym?

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Pytania? Wątpliwości? Zostaw komentarz lub napisz do nas: info@infakt.pl.