Pojazd do użytku mieszanego a firmowego – jak sposób użytkowania wpływa na możliwość odliczenia VAT?

1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie kluczowe zmiany, które położą kres niepewności dotyczącej tego kto i ile procent VAT-u od samochodu odliczy. Skończy się także odliczenie 100% VAT od samochodów z kratką. Tym samym, zmieni się nieco inFakt, który podobnie jak wcześniej – automatycznie odlicza tyle VAT-u, ile pozwalają przepisy. Wymaga to jednak właściwego ustawienia statusów pojazdom dodanym w inFakcie.

100% VAT tylko dla niektórych firm – zmiany od 1.04.2014

Najważniejsze zmiany w odliczaniu VAT od zakupu samochodów, paliwa, części i usług serwisowych – w dużym skrócie – wyglądają następująco:

1. Samochody o masie poniżej 3,5 tony (w tym samochody osobowe i „z kratką”, które nie są pojazdami specjalnymi) – możliwe są 2 opcje:

  • Samochód do użytku mieszanego – to taki pojazd, który służy zarówno potrzebom prywatnym, jak i firmowym przedsiębiorcy.

Pojazd pozwala odliczyć 50% VAT od zakupu (dotyczy tylko pojazdów firmowych kupionych na fakturę 23% dającą prawo do odliczenia VAT), a także 50% VAT od części zamiennych i serwisu.

Prawo do odliczenia 50% VAT od zakupu paliwa pojawi się dopiero w 2015 r. (zarówno obecnie, jak i po 1 kwietnia 2014 r. VAT-u od paliwa nie odliczamy w ogóle).

  • Samochód TYLKO do użytku firmowego – to taki pojazd, który jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej.

Pojazd pozwala odliczyć 100% VAT od zakupu (dotyczy tylko pojazdów firmowych kupionych na fakturę 23% dającą prawo do odliczenia VAT), a także 100% VAT od paliwa, części zamiennych i serwisu.

uwaga
Przedsiębiorca musi być w stanie udowodnić, że samochód służy wyłącznie w działalności. Dokonuje się tego przez prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu do celów VAT, która musi zawierać m.in. stany licznika samochodu, a także szczegóły każdej z przejechanych tras. Ponadto, fakt stosowania takiego samochodu należy zgłosić do urzędu skarbowego.

Z powyższych obowiązków ewidencyjnych zwolnione są jednak te pojazdy poniżej 3,5 tony, które są zakwalifikowane jako specjalne. Są to np. koparka, ładowarka, podnośnik, itd.

2. Samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony

W tej grupie pojazdów zmiany nie będzie. Właściciel samochodu ciężarowego nadal będzie mógł odliczać 100% VAT od zakupu pojazdu, paliwa, części, usług serwisowych, itd. Nie będzie musiał do tego celu prowadzić ewidencji przebiegu.

Ustaw status swoim pojazdom w inFakcie

Z powyższymi zmianami związane są pewne modyfikacje, które wprowadziliśmy w inFakcie. Program księgowy pozwala w prosty sposób dodawać pojazdy, dzięki czemu automatycznie odlicza tyle VAT-u, ile pozwalają przepisy.

Od 1 kwietnia 2014 r. inFakt będzie odzwierciedlał opisane powyżej zmiany w odliczaniu VAT od samochodów, aby dokonywane były w sposób automatyczny. W związku z tym w inFakcie już teraz zmieniliśmy opcję „Rodzaj dysponowania”, dostępną przy każdym samochodzie dodanym przez użytkownika.

Obecnie zawiera ona takie możliwości:

  • firmowy – oznacza odliczenie 100% VAT (dotyczy samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony, samochodów specjalnych i samochodów wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej),
  • mieszany – oznacza odliczenie 50% VAT (dotyczy samochodów firmowych do cyklu mieszanego, w tym osobowych, „z kratką”, a także samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów firmowych rozliczanych na podstawie tzw. kilometrówki).

Od 1 kwietnia 2014 r. inFakt nie będzie zezwalał na dodanie wydatku pozwalającego na odliczenie 100% VAT bez potwierdzenia, że samochód spełnia kryteria, które dają do tego prawo. Warto już teraz sprawdzić każdy pojazd dodany w inFakcie, aby przygotować się odpowiednio wcześnie na rozliczenie księgowe kwietnia 2014 lub II kwartału 2014 r.

Klienci Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego nie ustawiaja statusów samodzielnie

Ta kwestia wygląda nieco inaczej w przypadku klientów Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego inFakt. Takie osoby po prostu kontaktują się z własną księgową (księgowym) w inFakcie, aby poinformować o tym, czy samochód służy TYLKO w działalności, czy też jest do użytku mieszanego. Księgowy natomiast dopełnia już wszystkich formalności za klienta.

Prowadź księgowość online i oszczędzaj!

  • Wystawiaj faktury i dodawaj koszty – to nie może być prostsze!
  • Prowadź kilometrówkę i dodawaj samochody firmowe
  • Korzystaj z porad księgowych – VAT od pojazdów stanie się prosty!

Załóż konto