Co obowiązkowo należy dołączyć do wniosku do CEIDG-1? Które dokumenty można dołączyć, ale nie trzeba?

Aneta Socha-Jaworska

Wniosek CEIDG-1 służy między innymi do założenia działalności gospodarczej. Co ważne wraz z nim mogą zostać złożone dodatkowe dokumenty. Jakie załączniki można dołączyć do CEIDG-1?

Jakie załączniki można dołączyć do CEIDG-1?

Według mnie możemy wyróżnić dwa typy dokumentów, które mogą zostać złożone wraz z drukiem CEIDG-1. Pierwsze to formularze nierozerwalnie związane z drukiem CEIDG-1, czyli takie które nie mogą zostać złożone jako odrębne druki. A drugie to dokumenty, które mogą być złożone odrębnie lub dołączone do wniosku CEIDG-1.

Integralna część wniosku CEiDG-1

Druki będące integralną częścią druku CEIDG-1 to:

 • CEIDG-SC – udział w spółkach cywilnych,
 • CEIDG-PN – udzielone pełnomocnictwa,
 • CEIDG-RD – wykonywana działalność gospodarcza,
 • CEIDG-RB – informacja o rachunkach bankowych,
 • CEIDG-MW – dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • CEIDG-POPR – formularz do dokonywania korekt pomyłek przy wypełnianiu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Obecnie obowiązuje wersja. 1.8.8. wniosku CEIDG-1 i w części 30. wpisywane jest liczba poszczególnych załączników.

Zrzut ekranu 2018-08-21 o 11.27.55

Załącznik CEIDG-SC jest wypełniany w sytuacji, gdy osoba składająca wniosek jest wspólnikiem więcej niż jednej spółki cywilnej.

Zrzut ekranu 2018-08-21 o 11.33.00

Kolejnym drukiem, który może być dołączony jest CEIDG-PN. Ma on zastosowanie, gdy przedsiębiorca chce ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika.

Zrzut ekranu 2018-08-21 o 13.51.17

Załącznik CEIDG-RD uzupełniany jest, wówczas gdy przedsiębiorca chce wpisać więcej niż 7 kodów PKD.

Zrzut ekranu 2018-08-21 o 13.56.27

Kolejny dokument, to CEIDG-RB, który jest składany gdy przedsiębiorca chce zgłosić więcej niż 1 rachunek bankowy do działalności gospodarczej.

Zrzut ekranu 2018-08-21 o 14.03.17

Przedsiębiorca, który wskazuje więcej niż 1 dodatkowe, stałe miejsca prowadzenia działalności uzupełnia druk CEIDG-MW.

Zrzut ekranu 2018-08-21 o 14.26.18

Ostatnim załącznikiem na którym można zawrzeć dodatkowe informacje jest formularz CEIDG-POPR. Dokumentem tym korygujemy pomyłki przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku wypełniania tego druku należy wpisać, której części wniosku korekta dotyczy: CEIDG-1, CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-PN.

Zrzut ekranu 2018-08-21 o 14.33.42

Odrębny dokument w CEiDG – przykłady

Natomiast dokumenty, jakie mogą zostać złożone wraz z CEIDG-1, ale nie muszą – mogę być złożone jako odrębne dokumenty, to:

 • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
 • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
 • ZUS ZIUA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,
 • VAT-R – zgłoszenie do VAT lub VAT-UE.

Wniosek papierowy a wniosek online

Załączniki nierozerwalnie związane z drukiem CEIDG-1 mogą szczególnie interesować osoby składające dokumenty w formie papierowej. Przy wniosku składanym online, po uzupełnianiu danych generują się one automatycznie.

Wniosek papierowy, czy online? Jedno z tych rozwiązań ma znaczącą przewagę. Jest nim złożenie wniosku online. Przemawia za nim to, że możemy go przesłać w dowolnym momencie bez wychodzenia z domu. Kolejna rzecz, to zaznaczamy w kreatorze dane które chcemy podać, czy zmienić a potrzebne załączniki generują się same – nie musimy o nich pamiętać, a nawet wiedzieć. Jak widać z przedstawionych wyżej informacji, tych załączników może być sporo.

Nie jeździmy po mieście w poszukiwaniu odpowiedniego urzędu, nie stoimy w kolejkach, nie musimy pamiętać o załącznikach, za to możemy na spokojnie wypełnić kreator, doczytać sobie siedząc przy swoim biurku w domu – oto argumenty za tym, aby wybrać rozwiązania złożenia wniosku online.