W jakich sytuacjach należy w ZUS złożyć druk ZZA? Jaki jest termin na złożenie formularza? Kto składa taki druk?

Nowe wzory dokumentów PIT-2, PIT-2A, PIT-3

Formularz ZUS ZZA wypełnia się, aby zgłosić:

  • do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • zmianę lub korektę danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA oraz korekty kodu tytułu ubezpieczenia i daty objęcia ubezpieczeniem, która dokonywana jest przez wyrejestrowanie i ponowne zarejestrowanie z prawidłowymi danymi) zgłoszone na formularzu ZUS ZZA.

Ubezpieczonymi, którzy mogą przykładowo złożyć taki druk są osoby :

  • prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mające dodatkowo umowę o pracę z wynagrodzeniem przynajmniej minimalnym,
  • wykonujące dodatkowo czynności w ramach umowy zlecenie, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem przynajmniej minimalnym,
  • mające kolejną umowę zlecenie, przy założeniu że z pierwszej osiągany jest przychód w wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • dobrowolnie zgłaszające się do opłacania składki zdrowotnej, gdyż np. wykonuje czynności w ramach umowy o dzieło lub w ogóle nie ma żadnych przychodów.

Co ważne zgłoszenia do ubezpieczenia/poinformowania o zmianie, dokonuje się w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia/zaistnienia zmiany.

Zasadą jest, że zgłoszenia lub zmiany danych w ZUS dokonuje płatnik składek, czyli np. osoba prowadząca działalność gospodarczą, pracodawca, zleceniodawca.

Osoba, która jest obejmowana ubezpieczeniem na zasadach dobrowolności, sama zgłasza swój wniosek o objęcie ubezpieczeniem w terminie, który wybrała, do oddziału NFZ właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu