Zmiana limitów podatkowych w 2024 roku. Ważna informacja dla osób prowadzących firmę

Piotr Juszczyk

Limity podatkowe na rok 2024 będą niższe niż w roku obecnym. W rezultacie, mniej przedsiębiorców będzie mogło korzystać ze statusu małego podatnika, rozliczenia kwartalnego VAT czy uniknąć przejścia na pełną księgowość. Jakie będą limity podatkowe w 2024 roku? 

Od czego zależą limity podatkowe?

Limity podatkowe w przepisach określane są w euro. Dla odpowiedniego przeliczenia na PLN musimy zastosować odpowiedni kurs. Zastosowanie znajduje Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego października. Właściwym kursem dla limitów w 2024 r. będzie kurs euro z dnia 2 października 2023 r. W tym dniu euro było warte 4,6091 zł. W 2022 roku 3 października (1 dzień roboczy października w 2022 r.) kurs euro był wyższy i wynosił 4,8272 zł. Oznacza to obniżenie limitów podatkowych na rok przyszły.

Limity podatkowe dla ryczałtu

Podatnicy, którzy będą chcieli dalej prowadzić działalności gospodarczą w 2024 r. w formie ryczałtu ewidencjonowanego, nie mogą przekroczyć kwoty przychodu w wysokości 2 milionów euro. W przeliczeniu na kurs z pierwszego dnia roboczego października 2023 roku, limit ten wyniesie 9 218 200 zł

Podatnicy rozliczający się ryczałtem mogą opłacać podatek w okresach kwartalnych. Limit przychodu dla kwartalnego opłacania podatku wynosi 200 tysięcy euro. W związku z tym przedsiębiorca będzie mógł płacić podatki kwartalnie, jeśli w 2023 roku jego przychód nie przekroczy 921 820 zł.

box-icon

Ważne

Nowych przedsiębiorców nie obowiązuje limit przychodowy dla ryczałtu. Ma on zastsowanie tylko dla przedsiębiorców kontynuujących działalność. Ponadto, w spółkach cywilnych i jawnych do limitu dla ryczałtu wlicza się przychód wszystkich wspólników.

Limit dla kwartalnego podatku VAT

Mały podatnik, a więc taki którego przychody nie przekroczą 2 mln euro może opłacać podatek VAT kwartalnie. W konsekwencji podatnicy, u których przychód w 2023 roku nie przekroczy 9 218 000 zł mogą płacić w 2024 VAT kwartalnie. Co istotne z kwartalnego opłacania można skorzystać dopiero po 12 miesiącach od dnia rejestracji do VAT.

Limity podatkowe dla małego podatnika

W podatkach dochodowych istnieje również mały podatnik. Limit w PIT i CIT dla małego podatnika wynosi 2 mln euro. Przeliczając limit po kursie euro w 2024 roku będziemy mieli status małego podatnika, jeśli przychód przedsiębiorstwa w 2023 roku nie może przekroczyć kwoty 9 218 000 zł.

Status małego podatnika w podatku dochodowym umożliwia również jednorazową amortyzację środków trwałych. Jednak spełnienie limitu przychodowego dla małego podatnika nie oznacza, że można dokonać jednorazowej amortyzacji każdego środka trwałego. Zasada ta dotyczy tylko tych środków trwałych, które w klasyfikacji środków trwałych znalazły się w grupach 3-6 i 8. Przykładowo, nie dotyczy to samochodów osobowych. Drugim warunkiem korzystania z jednorazowej amortyzacji jest stosowanie się do limitu wartości środka trwałego, który wynosi 50 tysięcy euro. Na skutek zmian w kursie euro, w przeliczeniu na złotówki limit ten wynosi 230 000 zł.

Limity dla 9% stawki CIT

Preferencyjna stawka CIT 9% uzależnione jest od tego, czy spółka zastosuje się do dwóch limitów:

  1. Przychody brutto z roku poprzedniego nie mogą przekraczać 2 mln euro,
  2. Przychody netto w roku podatkowym nie mogą przekraczać 2 mln euro.

Z 9-procentowej stawki CIT w 2024 roku skorzystają firmy, których przychód brutto w 2023 roku nie przekroczy 9 218 000 zł. Limit przychodów netto natomiast przeliczany jest po kursie z pierwszego dnia roboczego roku. Drugą wartość limitu na 2024 rok poznamy zatem 2 stycznia 2024.

Limity podatkowe dla pełnej księgowości 

Po przekroczeniu rocznie 2 mln euro, podatnicy korzystający z uproszczonej księgowości muszą przejść na księgowość pełną. Przepis ten obowiązuje nie tylko wspólników spółek cywilnych, spółek jawnych czy partnerskich, ale także osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Jeśli przychód firmy w 2023 roku nie przekroczy kwoty 9 218 200 zł, to w 2024 roku przedsiębiorca nadal może prowadzić księgowość uproszczoną.


Piotr Juszczyk
Jestem głównym doradcą podatkowym w inFakcie (nr wpisu 13142). Odpowiadam za PR i komunikację. Pomagam przedsiębiorcom. Prywatnie jestem mężem i ojcem uwielbiającym wszelkie aktywności i podróżowanie.