Prowadzisz wynajem poprzez Booking lub Airbnb? Zobacz, jak rozliczyć VAT

Koszty podróży służbowych są bardzo popularne w wielu firmach, ale zarazem przysparzają pewnych kłopotów w przypadku rozliczeń. Może się bowiem zdarzyć, że sprzedawcą usług noclegowych nie jest hotel, a pośrednik, taki jak Airbnb lub Booking.com. Jak rozliczyć fakturę od jednego z tych dostawców?

Faktura za Airbnb i Booking.com – ważny adres sprzedawcy

Korzystając z usług portali internetowych, należy weryfikować oddział i kraj serwisu z jakiego otrzymujemy fakturę. Jeżeli jest to oddział zagraniczny – to trzeba sprawdzić czy znajduje się on na terenie UE czy też poza. Te czynniki mają wpływ na rozliczenie usługi danego serwisu www.

W przypadku Airbnb, fakturę za usługę otrzymujemy zazwyczaj z Irlandii. Natomiast w przypadku Booking.com – z Holandii. Jako że oba kraje mieszczą się na terenie UE, wydatek jest traktowany jako import usług i dlatego należy rozliczyć VAT unijny.

Import usług ma miejsce gdy podmiot świadczący usługę ma siedzibę poza granicami Polski, a  miejscem świadczenia usługi jest kraj nabywcy. W tym przypadku obowiązek naliczenia podatku leży po stronie nabywcy usługi. Podsumowując, w przypadku polskich nabywców krajem rozliczenia podatku VAT jest Polska.

W przypadku importu usług, jak również innych unijnych transakcji określonych w przepisach, przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do VAT-UE.

Obowiązek rejestracji do VAT-UE dotyczy zarazem czynnego i zwolnionego podatnika VAT. Warto wspomnieć, że dla przedsiębiorcy, który korzysta w kraju ze zwolnienia z VAT wprowadzono jednak limity, z których może on skorzystać. Rejestracja do VAT-UE przez podatnika zwolnionego z VAT w Polsce nie powoduje utraty tego zwolnienia.

Korzystasz z Airbnb i Booking.com – rozlicz VAT unijny

Przede wszystkim, należy pamiętać aby dodać do swojego konta w serwisie numer identyfikacji podatkowej (NIP UE) w danych firmy. Będzie on widoczny na fakturach VAT wygenerowanych po jego dodaniu.

Faktury wówczas nie będą miały naliczonego podatku VAT. Zostanie jedynie zamieszczona informacja o tym, że VAT rozlicza nabywca (tzw. „odwrotne obciążenie„). Jeżeli nie przekażemy usługodawcy NIP UE  lub będzie on nieaktualny, doliczy on VAT do opłaty serwisowej.

NIP UE może być nieaktualny z powodu wyrejestrowania podatnika przez US w określonych sytuacjach. Przykładowo podatnik, który jest zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych jako podatnik VAT UE, w sytuacji kiedy przez okres trzech kolejnych miesięcy nie składał informacji podsumowujących – pomimo istnienia takiego obowiązku – może zostać wykreślany z rejestru podatników przez naczelnika urzędu skarbowego – przy czym, przepisy jasno określają sytuacje kiedy VAT UE należy do urzędu skarbowego złożyć.

Niezależnie od tego, czy usługodawca doliczy nam VAT czy nie, my powinniśmy VAT rozliczyć jako nabywca dokonujący importu usług u siebie w kraju. W związku z tym, warto dopilnować aby NIP UE został usługodawcy przekazany, abyśmy nie byli obciążeni podwójnie naliczonym VATem.

Import usług dla VAT-owca i firm zwolnionych z VAT

W przypadku, gdy podatnik jest czynnym vatowcem, należy doliczyć podatek VAT wg stawki krajowej do kwoty prowizji z faktury.  Jednocześnie naliczony VAT możemy „odliczyć”, czyli podatek trafia zarówno do rejestru zakupu jak i rejestru sprzedaży – na tej podstawie transakcja zostaje ujęta w deklaracji VAT-7. Jest ona dla nas neutralna podatkowo pod względem podatku od towarów i usług.

W przypadku, gdy podatnik ma status zwolnionego z podatku od towarów i usług,  należy doliczyć podatek VAT wg stawki krajowej do kwoty prowizji. Należy złożyć  deklarację  VAT-9M w terminie do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług. W tym terminie należy także odprowadzić naliczony VAT do urzędu skarbowego. Odprowadzony VAT stanowi koszt uzyskania przychodu (13 kolumna KPIR – pozostałe wydatki).

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku importu usług nie mamy obowiązku złożenia informacji podsumowującej VAT UE, tak jak np. w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru.

Przeczytaj także:

Zakupy zagraniczne z UE – jak rozliczyć?

Zakupy zagraniczne spoza UE – jak rozliczyć?

Jak zaksięgować faktury z Google AdWords oraz Facebook ?

Odliczenie VAT, gdy podatnikiem jest nabywca. Jakie zmiany od 2017 roku?

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu