Odliczenie VAT, gdy podatnikiem jest nabywca. Jakie zmiany od 2017 roku?

Jedna z ostatnich modyfikacji w VAT, obowiązująca od początku 2017 roku dotyczy zmiany odliczeń podatku VAT w przypadku transakcji, z tytułu których podatnikiem jest nabywca. Sprawdź co się zmieniło.

Jak było dotychczas?

Przed rozpoczęciem nowego roku przedsiębiorca dokonujący transakcji, dla których zobligowany był do rozliczenia podatku VAT jako ich nabywca (standardowo VAT rozlicza sprzedawca towarów/usług) musiał naliczyć ten podatek w rozliczeniu za okres, w którym wystąpił obowiązek podatkowy. Prawo do odliczenia podatku VAT w tym samym okresie rozliczeniowym nabywał już bez dodatkowych warunków, co uległo zmianie.

Odliczenie podatku od stycznia 2017 roku

Od stycznia 2017 roku został wprowadzony trzymiesięczny termin warunkujący odliczenie podatku VAT w danym okresie. Oznacza to, że nabywca zobligowany do rozliczenia podatku VAT z tytułu zakupu towarów czy usług, który nie zrobi tego odpowiednio wcześnie powinien zwrócić uwagę na czas, kiedy przysługiwać mu będzie prawo do odliczenia VAT.

Aby móc odliczyć podatek VAT w tym samym okresie, w którym zostanie on naliczony przedsiębiorca jest zobowiązany do wykazania podatku VAT należnego na odpowiedniej deklaracji nie później niż w terminie trzech miesięcy. Okres ten liczymy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli termin trzech miesięcy minie, podatnik w dalszym ciągu będzie musiał wykazać VAT należny w dacie powstania obowiązku podatkowego, ale prawo do odliczenia VAT-u zyska dopiero w bieżącej deklaracji VAT.

Uważaj od kogo kupujesz! Nowe sankcje od 2017 roku

 Odliczenie VAT, gdy podatnikiem jest nabywca. Jakie zmiany od 2017 roku?

Od kiedy zastosowanie mają nowe przepisy?

Nowe regulacje nie działają wstecz, co oznacza że należy je stosować począwszy od stycznia/I kwartału w 2017 roku.

Odliczenie podatku VAT, gdy podatnikiem jest nabywca na przykładach

Nowe zasady dotyczące odliczenia VAT-u od transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca mogą wydawać się skomplikowane. Przedstawimy na przykładach sposób postępowania przedsiębiorcy przed upływem trzech miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy i po przekroczeniu tego terminu.

Przykład 1.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzymała z miesięcznym opóźnieniem fakturę ze stycznia, na której zastosowany został mechanizm odwrotnego obciążenia. Nie upłynęły trzy miesiące, dlatego przedsiębiorca może skorygować styczniową deklarację VAT, w której naliczy i odliczy podatek VAT. Analogicznie mógłby postąpić także w marcu i kwietniu.

Przykład 2.

Przedsiębiorca otrzymał powyższą fakturę z czteromiesięcznym opóźnieniem. W takiej sytuacji trzeba skorygować styczniową deklarację i wykazać podatek VAT należny. Minęło więcej niż trzy miesiące, dlatego osoba prowadząca firmę straciła prawo do odliczenia podatku VAT na tej samej styczniowej deklaracji. Nie ma jednak przeciwwskazań by zrobić to później, a mianowicie w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Zwrot podatku VAT – zmiana przepisów od 1 stycznia 2017 roku

Kiedy podatnikiem jest nabywca?

Na zakończenie przypomnimy jeszcze, że obowiązek rozliczenia podatku VAT przez nabywcę dotyczy:

  • importu usług,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • odwrotnego obciążenia towarów lub usług w obrocie krajowym.

Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych – zmiany w VAT od 2017 roku

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

W razie pytań zapraszamy do komentowania lub kontaktu na adres e-mail: info@infakt.pl.