Czy za nieświadomy udział w karuzeli VAT grożą kary? Jak można sprawdzić firmę kontrahenta?

W ostatnim czasie zaszło sporo zmian w zakresie podatku VAT. Dodatkowe sankcje dla przedsiębiorców mają zagwarantować wyższe wpływy do budżetu państwa. Kupowanie towarów czy usług od niesprawdzonych kontrahentów może nas sporo kosztować. Warto zatem zwiększyć czujność robiąc zakupy firmowe.

Faktury wystawione przez nieistniejącą firmę

Odliczenie podatku VAT stwarza różnorodne okazje do oszustw podatkowych wśród przedsiębiorców. Zdarza się, że nieistniejące firmy wystawiają faktury, na podstawie których odbiorca towaru/usługi odlicza podatek VAT.

Kupujący może nawet nie być świadomy tego, że przekazując dokument otrzymany od kontrahenta do swojej księgowej lub ujmując go samodzielnie w rejestrze zakupów VAT bierze udział w przestępstwie gospodarczym. Od stycznia 2017 roku taka niewiedza będzie karana. Nowe przepisy obciążają finansowo odbiorców faktur, nie ma znaczenia czy współpraca z nieuczciwymi kontrahentami jest zamierzona czy nieświadoma.

Sprawdź jakie jeszcze sankcje dotyczące podatku VAT obowiązują od 2017 roku

Jak ustrzec się nowych sankcji podatkowych?

Zwróćmy uwagę na fakt, że wprowadzona kara pieniężna nie dotyczy osób dopuszczających się nadużyć w kwestii podatku VAT, lecz ich kontrahentów. 

Prowadząc działalność gospodarczą i robiąc zakupy należy zatem dokładnie weryfikować firmy, z którymi podejmujemy współpracę. Oznacza to, że każdy potencjalny kontrahent powinien być dla nas potencjalnym oszustem podatkowym. Taka kontrola raczej nie wpłynie na pozytywne relacje wśród firm współpracujących ze sobą.

Gdzie sprawdzić czy dana firma istnieje?

Weryfikacja kontrahenta, z którym zamierzamy prowadzić transakcje nie jest trudna ani czasochłonna. Możemy bowiem wyszukać potrzebne informacje w internecie, rejestry zawierające takie dane są ogólnodostępne. Wśród nich wyróżnić możemy:

  1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – baza osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze działające na terenie Polski.
  2. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – katalog podmiotów gospodarczych m.in: spółek, stowarzyszeń czy organizacji pożytku publicznego.
  3. Główny Urząd Statystyczny (GUS): Baza Internetowa Regon – zawiera dane wszystkich firm, które dokonały wpisu w rejestrze REGON.

Dodatkowo Portal Podatkowy daje możliwość sprawdzenia statusu podmiotu w VAT. Każdy przedsiębiorca może w ten sposób zweryfikować czy jego kontrahent jest w danym momencie czynnym podatnikiem VAT.

Nawet jeżeli nie sprawdzimy swojego kontrahenta na czas i odliczymy podatek VAT na podstawie faktury wystawionej przez firmę, która nie istnieje mamy jeszcze szansę na uniknięcie sankcji podatkowej. Stanie się tak, gdy samodzielnie przed rozpoczęciem kontroli/postępowania kontrolnego złożymy korektę deklaracji VAT, a następnie zapłacimy różnicę zobowiązania podatkowego wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę.

Ile może kosztować przedsiębiorcę zmiana przepisów?

Jeżeli zaufamy kontrahentowi, który okaże się nieuczciwy i odliczymy podatek VAT od faktury wystawionej przez nieistniejącą firmę grozi nam kara w wysokości 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego. Dobra wiadomość jest taka, że przepisy nie będą mieć zastosowania wstecz, czyli do okresów rozliczeniowych z poprzednich lat.

Trzeba mieć na uwadze, że odliczenie podatku na podstawie faktury wystawionej przez podmiot, który nie istnieje może skutkować nie tylko zastosowaniem sankcji podatkowej, ale także zapłatą odsetek od niesłusznie odliczonego podatku VAT. Po wykryciu nieprawidłowości przedsiębiorca zobowiązany jest bowiem do skorygowania deklaracji VAT i dopłaty kwoty podatku wraz z odsetkami od zaległości podatkowej.

Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych – zmiany w VAT od 2017 roku

Uważaj od kogo kupujesz! Nowe sankcje od 2017 roku

Za co jeszcze grozić może tak wysoka sankcja podatkowa?

Taka sama sankcja może zostać zastosowana, gdy zaniżenie w deklaracji VAT kwoty podatku do zapłaty lub zawyżenie kwoty podatku do zwrotu (przeniesienia) wynika z faktur kosztowych, które:

  • dokumentują czynności, które nie miały miejsca;
  • zawierają kwoty niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  • wykazują czynności pozorne, bezprawne albo takie, które mają na celu obejście przepisów.

Zwrot podatku VAT – zmiana przepisów od 1 stycznia 2017 roku

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące artykułu zapraszamy do komentowania lub napisania wiadomości i wysłania na adres e-mail: info@infakt.pl.