Dodatkowe sankcje VAT od 2017 roku!

W 2017 roku zaszło sporo zmian dotyczących podatku VAT. Między innymi zostały nałożone na podatników dodatkowe sankcje VAT. Dowiedz się więcej.

Kto może zostać ukarany?

Dotychczas sankcje podatkowe nakładane były głównie na nieuczciwych podatników VAT. Od stycznia zostaną ukarani także Ci, którzy nie mają złych zamiarów w odniesieniu do rozliczenia podatku VAT, jednak z uwagi na zawiłe przepisy podatkowe popełnią błąd w rozliczeniu. Wprowadzone zostały bowiem dodatkowe zobowiązania podatkowe za nierzetelne rozliczenie podatku VAT.

Zasady ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego

Dodatkowe zobowiązania podatkowe mogą zostać nałożone na przedsiębiorcę, który zaniży kwotę podatku VAT do zapłaty albo zawyży kwotę podatku VAT do zwrotu lub do przeniesienia na kolejny miesiąc/kwartał.

W takim wypadku naczelnik urzędu skarbowrgo lub organ kontroli podatkowej może ustalić dodatkowe sankcje VAT w wysokości 30 % kwoty zaniżenia podatku VAT do zapłaty lub zawyżenia nadwyżki podatku VAT.

Sankcja grozi też przedsiębiorcom, którzy wcale nie złożyli deklaracji VAT oraz nie dokonali wpłaty podatku do urzędu skarbowego.

Zmiana przepisów w zakresie rejestracji i wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru VAT/VAT-UE

Jak obniżyć sankcję z 30% do 20%?

Przedsiębiorca, którego obejmuje dodatkowe zobowiązanie podatkowe, zgodnie z nowymi przepisami ma jeszcze szansę obniżyć jego wysokość do 20% kwoty zaniżenia podatku VAT do zapłaty albo zawyżenia podatku VAT do zwrotu lub przenoszonego na kolejny okres rozliczeniowy.

Warunki obniżenia sankcji:

 • złożenie po zakończonej kontroli podatkowej przez przedsiębiorcę korekty deklaracji VAT lub pierwotnej deklaracji VAT (jeżeli nie została złożona wcale), w której uwzględnione zostaną wszystkie stwierdzone nieprawidłowości;
 • zapłata zaległej kwoty podatku VAT do zapłaty (wraz z odsetkami za zwłokę) lub oddanie kwoty nienależnego zwrotu wypłaconego przez urząd skarbowy.

Kto zapłaci aż 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego?

Może się zdarzyć, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego. Stanie się tak, gdy zaniżenie kwoty VAT do zapłaty lub zawyżenie kwoty VAT do zwrotu (przeniesienia) wynika z faktur kosztowych, które:

 • zostały wystawione przez firmę, która nie istnieje;
 • stwierdzają czynności, które nie miały miejsca;
 • zawierają kwoty niezgodne z rzeczywistością;
 • dokumentują czynności pozorne, bezprawne lub mające na celu obejście przepisów.

Warto zwrócić uwagę na to, że 100% sankcją VAT zostaną obciążeni odbiorcy faktur. Oznacza to, że będą ukarani także przedsiębiorcy nieświadomie współpracujący z nieuczciwymi kontrahentami, którzy nie zauważyli nieprawidłowości, a nie firmy dopuszczające się oszustw podatkowych.

Zwrot podatku VAT – zmiana przepisów od 1 stycznia 2017 roku

Dodatkowe sankcje VAT od 2017 roku!

Czy błąd przenoszony na następne okresy rozliczeniowe oznacza kolejne sankcje VAT?

Dobra wiadomość jest taka, że za jeden błąd mający wpływ na kolejne rozliczenia przedsiębiorcy zostanie on ukarany tylko raz. Jeżeli przykładowo osoba prowadząca działalność złoży deklarację za styczeń, w której wykaże zawyżoną kwotę VAT do przeniesienia na kolejny miesiąc i w lutym wystąpi o zwrot tej zawyżonej kwoty VAT to sankcja zostanie nałożona tylko w pierwszym okresie rozliczeniowym.

Czy można uniknąć nowych zobowiązań podatkowych?

Przepisy dopuszczają możliwość uniknięcia dodatkowych sankcji VAT pod warunkiem, że przedsiębiorca jeszcze przed dniem rozpoczęcia kontroli/postępowania kontrolnego złoży korektę deklaracji VAT lub zaległą deklarację VAT i oczywiście uiści różnicę podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

W przypadku, gdy zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie nadwyżki VAT wynika z błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek to sankcje również nie zostaną nałożone na osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie zostanie obarczony dodatkową karą również wtedy, gdy nieujęte kwoty podatku w rozliczeniu za dany miesiąc/kwartał zostały wykazane w poprzednich okresach rozliczeniowych lub okresach następujących po właściwym okresie rozliczeniowym – o ile nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego.

Od kiedy nowe przepisy mają zastosowanie?

Nowe sakcje VAT będą naliczane dopiero w odniesieniu do okresów rozliczeniowych przypadających po 1 stycznia 2017 roku.

Stawki podatku VAT w 2017 roku

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Masz pytania dotyczące dodatkowych zobowiązań podatkowych? Zostaw komentarz lub napisz: info@infakt.pl.