Stawki podatku VAT w 2017 roku

Jedną z ważniejszych regulacji w 2017 roku jest utrzymanie dotychczasowych stawek podatku VAT (23% – stawka podstawowa, 8% i 5% – stawki obniżone) do 31 grudnia 2018 r.

Stawki podatku VAT w 2017 roku

Rząd podjął decyzję o przedłużeniu utrzymania podwyższonych stawek VAT aż do 31 grudnia 2018 r.

Do danego typu towaru lub usługi przyporządkowana jest konkretna stawka VAT. Dla większości z nich przedsiębiorca ma obowiązek naliczania podstawowej stawki VAT, która aktualnie wynosi 23%.

Ustawa o podatku od towarów i usług jasno wskazuje, dla jakich produktów istnieje możliwość stosowania niższych stawek VAT:

  • 8 % – obniżona stawka VAT przyporządkowana m. in. dla dostaw gotowych posiłków i dań (z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%) i usług związanych z zakwaterowaniem;
  • 5 % – obniżona stawka VAT, którą stosujemy przykładowo przy sprzedaży czasopism specjalistycznych i książek oznaczonych symbolami ISBN;
  • 0 % – stawka przyporządkowana dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów.

Zwolnienie z VAT

W ustawie wyróżnione zostały także towary i usługi całkowicie zwolnione z VAT, jest to tzw. zwolnienie przedmiotowe. Przykładowo są to korepetycje udzielane przez nauczycieli, najem nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe, czy usługi świadczone przez psychologów, lekarzy i pielęgniarzy. Stosując zwolnienie przedmiotowe należy na fakturze wpisać „zw” i wskazać odpowiednią podstawę prawną zwolnienia.

Przepisy przewidują jeszcze jeden rodzaj zwolnienia, a mianowicie zwolnienie podmiotowe. Może z niego skorzystać większość przedsiębiorców, których łączna wartość sprzedaży nie przekracza kwoty 200 000 zł w obrębie danego roku podatkowego. Nowy limit zwolnienia podmiotowego od 1 stycznia 2017 roku. Wykluczenie z przywileju zwolnienia podmiotowego obejmuje m.in przedsiębiorców świadczących usługi prawnicze i jubilerskie. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w trakcie roku, limit zwolnienia podmiotowego należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby dni istnienia firmy. Przekroczenie limitu oznacza konieczność rejestracji do VAT.

Zmiany w przepisach – informacja podsumowująca VAT-UE elektronicznie i za okresy miesięczne

Deklaracje VAT i termin zapłaty podatku

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT powinien regularnie składać deklaracje VAT do urzędu skarbowego. Trzeba mieć na uwadze, że nawet brak przychodów w danym okresie rozliczeniowym nie zwalnia nas z tego obowiązku.

Podatnik rozliczający się miesięcznie dostarcza do urzędu druk VAT-7, natomiast przedsiębiorcy korzystający z możliwości rozliczenia kwartalnego składają deklarację VAT-7K.

Zarówno termin złożenia powyższych deklaracji, jak i uregulowania należności to 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu/kwartale, który jest rozliczany. Warto zwrócić uwagę, że wraz z początkiem stycznia ograniczona została możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT i deklaracji w formie papierowej.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

W razie jakichkolwiek pytań zostaw komentarz lub napisz na adres: info@infakt.pl.