Kto może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT i ile wynosi limit przychodów?

Limit zwolnienia podmiotowego został podniesiony – ze 150 000 zł do 200 000 zł.

Zwolnienie podmiotowe – co to jest?

Większość przedsiębiorców może wystawiać faktury bez VAT do momentu przekroczenia limitu obrotów określonego w ustawie. Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, korzystające ze zwolnienia z VAT mają obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży. Sprzedaż z danego dnia trzeba wpisywać do rejestru najpóźniej przed dokonaniem sprzedaży w kolejnym dniu.

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

Wykluczeni z przywileju zwolnienia z VAT są przedsiębiorcy:

1. Dokonujący sprzedaży:

 • tzw. towarów wrażliwych;
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych podlegających amortyzacji;
 • budynków, budowli (w całości bądź w części);
 • terenów budowlanych;
 • nowych środków transportu.

2. Świadczący usługi:

 • prawnicze;
 • w zakresie doradztwa, z pewnymi wyjątkami doradztwa związanego z rolnictwem;
 • jubilerskie.

3. Nieposiadający siedziby firmy w Polsce.

Stawki podatku VAT w 2017 roku

Kiedy warto korzystać ze zwolnienia z VAT?

Trzeba mieć na uwadze, że zwolnienie z VAT dla jednego przedsiębiorcy może być korzystne, a dla innego nie. Zawsze warto przeanalizować wszystkie za i przeciw zanim podejmiemy decyzję, czy zarejestrować się jako czynny podatnik VAT.

Korzystanie ze zwolnienia z VAT jest opłacalne dla przedsiębiorców, którzy:

 • nabywają niewiele towarów i usług, od których możnaby odliczać podatek VAT;
 • sprzedają swoje towary lub usługi dla osób/firm, którym nie zależy na fakturze, z której mogliby odliczyć VAT.

Ze zwolnienia warto natomiast zrezygnować, gdy:

 • nabywamy sporo towarów lub usług, od których VAT można odliczać;
 • kupujemy produkty opodatkowane 23% stawką VAT, a nasza sprzedaż korzysta z przywileju niższej stawki;
 • zależy nam na prestiżu firmy.

Jak zadeklarować chęć korzystania ze zwolnienia?

Aktualnie urząd skarbowy domyślnie przyjmuje, że jeżeli przedsiębiorca nie złoży druku VAT-R, w którym określa się jako czynny podatnik VAT to korzysta ze zwolnienia. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnych dokumentów, aby móc wystawiać faktury bez VAT. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by osoba prowadząca działalność złożyła wniosek VAT-R, w którym zaznaczy pole odpowiadające zwolnieniu podmiotowemu.

Limit zwolnienia podmiotowego

Do tej pory limit zwolnienia podmiotowego wynosił 150 000 zł, jednak od 1 stycznia 2017 roku został zmieniony na 200 000 zł.

Osoby zakładające firmę w trakcie roku przeliczają limit proporcjonalnie do okresu prowadzonej firmy w danym roku.

Przykład:

Firma została otwarta 1-go marca 2017 roku, przedsiębiorca chce korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Aby sprawdzić, jaki limit sprzedaży obowiązuje go w pierwszym roku należy:

 1. Podzielić limit roczny w wysokości 200 000 zł przez 365 dni.
 2. Otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni, w których prowadzona jest działalność w danym roku podatkowym.
 • (200 000 zł ÷ 365) · 306 = 167 671,23 zł

Oznacza to, że przekroczenie kwoty obrotów 67 671,23 zł skutkuje koniecznością rejestracji jako czynny podatnik VAT.

Obroty większe od 150 000 zł i mniejsze od 200 000 zł w 2016 roku – przepisy przejściowe

Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca ze zwolnienia podmiotowego osiągnęła w 2016 roku przychody mieszczące się w przedziale 150 000 zł – 200 000 zł to zastosowanie mają tzw. przepisy przejściowe.

W 2016 roku taki przedsiębiorca miał obowiązek zarejestrować się jako czynny podatnik VAT po przekroczeniu limitu obrotów 150 000 zł, który wówczas obowiązywał. Zgodnie ze standardową procedurą powrotu do zwolnienia podmiotowego z VAT podatnik, który utracił prawo do zwolnienia podmiotowego lub z niego zrezygnował, może ponownie skorzystać ze zwolnienia nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił to prawo. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca musiałby czekać 12 miesięcy, aby znowu móc wystawiać faktury bez VAT, oczywiście o ile wartość sprzedaży nie przekroczyłyby kwoty 200 000 zł w roku 2017.

Taki przedsiębiorca może skorzystać z przepisów przejściowych i już z początkiem 2017 roku powrócić do zwolnienia. Aby to zrobić osoba prowadząca działalność powinna złożyć druk aktualizacyjny VAT-R w terminie 7 dni od dnia przejścia na zwolnienie, czyli do 7 stycznia 2017 roku (dzień wolny od pracy, więc termin przesunięty do 9 stycznia).

Faktura ze stawką „zw” – jak wystawić w aplikacji inFakt?

Nowy limit zwolnienia podmiotowego od 1 stycznia 2017 roku!

Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego

Skutkiem utraty prawa do zwolnienia podmiotowego jest opodatkowanie transakcji, którą przekroczono wskazaną kwotę. Przedsiębiorca musi złożyć wniosek VAT-R jeszcze przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży opodatkowanej.

Jeżeli osoba prowadząca działalność posiada faktury na zakup produktów, które nie zostały spożytkowane w trakcie korzystania ze zwolnienia z VAT to można odliczyć od nich podatek.

Zwrot podatku VAT – zmiana przepisów od 1 stycznia 2017 roku

Jakich formalności należy dopełnić, żeby powrócić do zwolnienia podmiotowego?

Przedsiębiorca powracający do zwolnienia podmiotowego (po spełnieniu określonych warunków) powinien złożyć formularz aktualizacyjny VAT-R w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpi ta zmiana.

Zmiana przepisów – obowiązek składania deklaracji VAT wyłącznie elektronicznie, ograniczenie kwartalnego rozliczenia

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Jeżeli masz pytania dotyczące artykułu zostaw komentarz lub napisz: info@infakt.pl.