Co musi zawierać informacja podsumowująca VAT-UE i jak ją przesłać do US od 2017?

Zmianie ulegają przepisy w zakresie składania VAT-UE. Od 1 stycznia 2017 roku informacja podsumowująca VAT-UE musi być dostarczana do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie i tylko za okresy miesięczne.

Informacja podsumowująca VAT-UE w formie elektronicznej

Podatnicy posiadający NIP europejski, którzy w danym okresie rozliczeniowym wykonali przynajmniej jedną z następujących transakcji:

  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) – zakup towarów z krajów należących do Unii Europejskiej,
  • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) – sprzedaż towarów do krajów unijnych,
  • sprzedaż usług do państw Unii Europejskiej, dla których podatnikiem jest ich nabywca,

mają obowiązek złożyć do urzędu skarbowego informację podsumowującą. Do tej pory przedsiębiorca zobligowany do dostarczenia do urzędu skarbowego VAT-UE mógł to robić osobiście, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z uwagi na chęć sprawowania większej kontroli przez organy podatkowe od 1 stycznia 2017 roku każda osoba prowadząca firmę i objęta obowiązkiem dostarczania informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych, będzie to robić wyłącznie w formie elektronicznej.

Wyślij informację podsumowującą VAT-UE bezpośrednio z aplikacji inFakt!

Informacje podsumowujące wyłącznie za okresy miesięczne

Wraz z rozpoczęciem nowego roku wycofana zostaje możliwość składania informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych za okresy kwartalne.

Dotychczas dostarczanie VAT-UE za okresy kwartalne dostępne było tylko dla określonej części przedsiębiorców. Po spełnieniu dodatkowych warunków (całkowita wartość WDT nie przekraczała w bieżącym kwartale ani w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250 000 zł i suma WNT nie przekraczała 50 000 zł), osoba prowadząca działalność mogła dokonać wyboru pomiędzy miesięcznymi i kwartalnymi informacjami podsumowującymi.

Od teraz nie będzie już trzeba spełnić dodatkowych warunków, gdyż nie będzie możliwości wyboru częstotliwości składania VAT-UE przez nikogo. Każdy przedsiębiorca dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych dostarczy do urzędu VAT-UE za okresy miesięczne.

Które informacje podsumowujące VAT-UE należy wysłać elektronicznie i za okresy miesięczne?

Nowe rozwiązania w zakresie informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych mają obowiązywać począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy w 2017 roku. Oznacza to, że pierwszy druk VAT-UE za okres miesięczny i wyłącznie w formie elektronicznej trzeba będzie złożyć za styczeń 2017 roku.

Zobowiązany do zastosowania nowych regulacji jest każdy przedsiębiorca. Nie zostały ustalone żadne wyjątki w tej kwestii.

Sprzedaż towarów do Unii Europejskiej a zwolnienie z VAT

informacja podsumowująca VAT-UE

Korekta informacji podsumowującej VAT-UE

Jeżeli przedsiębiorca wykryje nieprawidłowość na złożonej informacji podsumowującej VAT-UE powinien ją skorygować – możliwie najszybciej. Oczywiście nowe przepisy mają zastosowanie nie tylko do informacji podsumowujących, ale także do ich korekt. Będzie trzeba składać je wyłącznie elektronicznie i za okresy miesięczne.

Termin złożenia VAT-UE

Zgodnie z przepisami przy dostarczaniu informacji podsumowującej VAT-UE za pomocą środków komunikacji elektronicznej obowiązuje wydłużony termin – do 25-tego dnia miesiąca następującego po okresie, który jest rozliczany. Ograniczenie formy składania VAT-UE wyłącznie do drogi elektronicznej oznacza również ujednoliczenie i wydłużenie terminu jej złożenia.

Po przeokroczeniu czasu na złożenie VAT-UE trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego pismo czynny żal, w którym wyjaśniamy dlaczego nastąpiło opóźnienie. W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym przedsiębiorca nie dokonuje czynności wewnątrzwspólnotowych wykazywanych na druku VAT-UE, nie ma obowiązku składania informacji podsumowującej wcale.

Ostatnia szansa na obniżenie podatku za 2016 rok!

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Masz pytania na temat informacji podsumowującej VAT-UE i zmian w przepisach? Zapraszamy do kontaktu: info@infakt.pl.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu