Sprawdź jak obniżyć podatek za 2016 rok!

Koniec roku oznacza dla przedsiębiorcy wiele obowiązków. Jednym z nich jest rozliczenie podatku dochodowego. Grudzień to już ostatnia szansa aby obniżyć podatek za 2016 rok.

Podatek dochodowy – jak i kiedy rozliczyć?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą rozliczający się na podstawie Podatkowej Księgi Przychód i Rozchodów mają obowiązek w trakcie roku wpłacać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy (miesięcznie lub kwartalnie).

Po zakończeniu roku należy natomiast złożyć odpowiednią deklarację:

 • PIT-36 – w przypadku rozliczenia według skali podatkowej,
 • PIT-36L – jeżeli stosujemy podatek liniowy.

W obu przypadkach czas ma złożenie deklaracji mamy do 30-stego kwietnia roku następującego po roku, który jest rozliczany.

Które roczne zeznanie podatkowe należy złożyć?

Oszacuj podatek dochodowy

PIT roczny stanowi ostateczne rozliczenie podatku dochodowego z urzędem skarbowym. Jeżeli suma wpłaconych w trakcie roku zaliczek jest niższa od podatku wyliczonego za cały rok to konieczna będzie dopłata brakującej kwoty.

Wartość podatku dochodowego do zapłaty określamy na podstawie osiąganych przychodów, ponoszonych kosztów, wpłacanych do ZUS-u składek na ubezpieczenia i stosowanych ulg podatkowych. Z uwagi na to, że podatek liczony jest w obrębie danego roku podatkowego, grudzień to już ostatni dzwonek na optymalizację podatkową w 2016 roku.

obnizyc-podatek

5 sposobów jak obniżyć podatek dochodowy za 2016 rok

1. ZAKUP NOWEGO WYPOSAŻENIA, ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Najprostszym pomysłem na obniżenie podatku w danym roku jest zakup różnego rodzaju sprzętów przydatnych w działalności, wyposażenia czy środków trwałych.

Co do zasady składniki majątku o wartości poniżej 3 500 zł brutto możemy ująć w kosztach w bieżącym okresie rozliczeniowym. Dodatkowo wszystkie sprzęty o wartości zawartej w przedziale 1500 zł – 3500 zł należy wprowadzić do ewidencji wyposażenia.

Jeżeli natomiast dokonamy zakupu majątku firmowego na kwotę powyżej 3 500 zł, obowiązkowe będzie ujęcie danego składnika w ewidencji środków trwałych.

Sprawdź jak wprowadzić środek trwały w aplikacji inFakt

W zależności od rodzaju środka trwałego przepisy określają stawki amortyzacyjne dla każdego z nich. Na podstawie zastosowanej stawki generowane są odpisy amortyzacyjne, a co za tym idzie ujęcie w kosztach podatkowych rozłożone jest w czasie.

Można jednak zastosować preferencję w postaci jednorazowej amortyzacji, o ile spełniony jest jeden z warunków:

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności w danym roku podatkowym,
 • posiadanie statusu małego podatnika (przedsiębiorca, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 euro).

Amortyzacją jednorazową mogą jednak zostać objęte wyłącznie określone w przepisach składniki majątku. W zamkniętym katalogu znajdują się środki trwałe zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że w ramach tej ulgi przedsiębiorcy mogą dokonać odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu jednorazowej amortyzacji, wynoszącego 50 000 euro.

Jednorazowa amortyzacja sposobem na niepłacenie podatku

2. ZAPŁATA Z GÓRY ZA RÓŻNEGO RODZAJU ABONAMENTY I USŁUGI

Przedsiębiorcy ponoszą różnego rodzaju stałe opłaty abonamentowe, przykładowo mogą to być opłaty za:

 • telefon,
 • internet,
 • serwery i domeny,
 • usługi księgowe,
 • usługi ochrony mienia.

Wiele z nich można opłacić z góry na podstawie zawartej umowy. Warto zatem rozważyć wcześniejsze uregulowanie kolejnych płatności. Wówczas będzie można uwzględnić dodatkowe wydatki jako koszty uzyskania przychodów, oczywiście pod warunkiem otrzymania faktury wystawionej na dane firmowe jeszcze w 2016 roku.

Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, którzy korzystają z usług księgowych inFakt przygotowaliśmy ofertę specjalną umożliwiającą obniżenie podatku. Dzięki dokonaniu zapłaty z góry za 3,6 lub 12 miesięcy nie tylko obniżysz podatek, ale także otrzymasz dodatkowy rabat w inFakcie.

Aktualna oferta cenowa Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego

Użytkownicy Programu do Fakturowania i Programu do Księgowości również mają szansę na niższy podatek. Wystarczy opłacić z góry abonament za dostęp do aplikacji. Faktura zostanie wystawiona do 7 dni po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie bankowym.

Rozliczając wydatki dotyczące przyszłych okresów rozliczeniowych trzeba mieć na uwadze ewentualne stosowanie metody memoriałowej prowadzenia PKPiR.

3. SKŁADKI ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne odliczane są od dochodu lub uwzględniane w kosztach podatkowych w momencie ich opłacenia. Analogicznie składka zdrowotna odliczana jest od podatku w dacie uregulowania płatności.

Nie ma znaczenia za jaki okres należne są składki. Oznacza to, że w rozliczeniu rocznym pod uwagę będą brane wszystkie składki zapłacone w 2016 roku. Mamy więc kolejny sposób na obniżenie podatku – wcześniejsza zapłata składki za grudzień, której termin płatności mija w styczniu.

4. FAKTURY NIEZAKSIĘGOWANE

Warto upewnić się, że wszystkie faktury kosztowe od kontrahentów do nas dotarły. W tym celu należy przejrzeć dokumentację księgową i porównać z historią operacji na koncie bankowym. Jeżeli okaże się, że nie otrzymaliśmy od kontrahenta faktury kosztowej należy niezwłocznie zwrócić się do niego z prośbą o przesłanie duplikatu.

W przypadku odnalezienia w dokumentacji faktury, która nie została wcześniej zaksięgowania trzeba mieć na uwadze, że dla celów podatku dochodowego wydatki możemy rozliczać tylko do końca danego roku kalendarzowego.

5. DAROWIZNY

Kolejny pomysł na obniżenie podatku dochodowego to przekazanie darowizny, która odliczana jest od dochodu. Mamy tutaj różne możliwości, odliczeniu podlegają bowiem cztery rodzaje darowizn:

 • na rzecz organizacji pożytku publicznego,
 • na  cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi),
 • na cele kultu religijnego,
 • na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych.

W ten sposób nie tylko możemy odnieść korzyść finansową w postaci mniejszych zobowiązań podatkowych, ale dodatkowo komuś pomóc.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Chcesz obniżyć podatek do zapłaty? Zostaw komentarz lub napisz na adres: info@infakt.pl.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu