Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych – zmiany w VAT od 2017 roku

Od stycznia 2017 roku rozszerzony został katalog usług i towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Od tej pory odwrotne obciążenie stosować będziemy w odniesieniu do części usług budowlanych, usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych towarów. Jeżeli chcesz poznać szczegóły to zapraszamy do lektury.

Na czym polega odwrotne obciążenie?

Mechanizm odwrotnego obciążenia został wprowadzony z uwagi na nadużycia w kwestii odprowadzania podatku VAT do urzędu skarbowego. Polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia VAT przez nabywcę. Standardowo takie zobowiązanie leży bowiem po stronie dostawcy towaru lub usługi.

Kiedy usługa budowlana zostanie objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia?

Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, że nowe przepisy mają zastosowanie tylko do części usług budowlanych, które wykazane zostały w załączniku nr 14 do Ustawy o VAT (pozycje od 2 do 48). Każdej czynności przyporządkowany jest symbol PKWiU, dzięki czemu łatwo sprawdzić czy nowe przepisy będą nas dotyczyć.

Kolejna kwestia to status usługodawcy i usługobiorcy, a mianowicie spełnione muszą być dwa warunki:

 1. Usługodawcą powinien być podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona z podatku VAT podmiotowo (do 200 000 zł limitu obrotów).
 2. Usługobiorca jest czynnym podatnikiem VAT.

Jeżeli dodatkowo usługodawca będzie świadczył powyższe usługi jako podwykonawca to mamy do czynienia z procedurą odwrotnego obciążenia.

Dopełnienie wszystkich warunków dla danej transakcji oznacza, że zastosowany zostanie mechanizm odwrotnego obciążenia, czyli nabywca usługi będzie musiał rozliczyć VAT samodzielnie. Jeżeli chociaż jeden z powyższych wymogów nie zostanie spełniony to podatek VAT rozliczany jest standardowo.

W przypadku usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych nie ma dodatkowych warunków koniecznych do spełniania. Mechanizm odwrotnego obciążenia obowiązuje wówczas bez względu na symbol PKWiU i status kontrahentów biorących udział w obrocie usługami.

Zmiana przepisów – obowiązek składania deklaracji VAT wyłącznie elektronicznie, ograniczenie kwartalnego rozliczenia

Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych – zmiany w VAT od 2017 roku

Przykładowe usługi objęte procedurą odwrotnego obciążenia

Najbardziej popularne usługi budowlane objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia to:

 • roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych;
 • roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych;
 • roboty tynkarskie;
 • roboty malarskie;
 • roboty szklarskie
 • roboty betoniarskie;
 • roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych;
 • roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań;
 • roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
 • roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli;
 • roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych.

Od kiedy stosujemy nowe regulacje?

Nowe zasady należy stosować dla usług wykonanych od 1 stycznia 2017 roku.

Może się zdarzyć, że jeszcze w 2016 roku została wpłacona zaliczka na poczet usługi budowlanej objętej od stycznia mechanizmem odwrotnego obciążenia i wykonanej w nowym roku. W takiej sytuacji transakcja rozliczana jest zgodnie z nowymi zasadami.

Konieczne będzie wystawienie faktury korygującej do zaliczki w okresie wykonania usługi. Następnie należy sporządzić fakturę zgodną z nowymi przepisami. W uwagach warto dopisać, że dokument uwzględnia dwa poprzednie.

Dodatkowe sankcje VAT od 2017 roku!

Jakie towary zostały objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia?

Zmiany w VAT w obrębie odwrotnego obciążenia zaszły nie tylko dla usług, ale także dla określonej grupy towarów. Od stycznia 2017 roku rozszerzona została bowiem lista towarów, do których zastosowanie będzie miała zasada odwrotnego obciążenia. Zmiany dotyczą srebra, platyny, złota (niezależnie od wielkości próby), metali nieszlachetnych, metali nieżelaznych, biżuterii i pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra lub platerowanych metalem szlachetnym.

Nowe przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia zastosowanie mają również do procesorów, ale dopiero wtedy gdy jednolita gospodarczo transakcja (bez kwoty podatku VAT) przekroczy kwotę 20 000 zł.

Pełna lista towarów zamieszczona została w załączniku nr 11 do Ustawy o VAT. 

Zwrot podatku VAT – zmiana przepisów od 1 stycznia 2017 roku

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Masz pytania dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia? Zostaw komentarz lub napisz do nas: info@infakt.pl.