Zakupy zagraniczne z UE – jak rozliczyć?

Wielu polskich przedsiębiorców coraz chętniej dokonuje zakupu towarów bądź usług od kontrahentów z krajów UE. Jak się okazuje wielu dobrych partnerów handlowych można znaleźć nie tylko w naszym rodzimym kraju ale też poza jego granicami. Zakupy zagraniczne z UE wymagają jednak odpowiedniego rozliczenia. Więcej informacji na ten tamat znajdziecie w poniższym artykule. 

Rejestracja do VAT-UE – kiedy konieczna?

W przypadku importu usług, jak również zakupu towarów z krajów UE polski przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do VAT-UE. Obowiązek rejestracji do VAT-UE dotyczy czynnego podatnika VAT, jak również podatnika zwolnionego z VAT. Dla przedsiębiorcy, który korzysta w kraju ze zwolnienia z VAT wprowadzono jednak pewne limity, z których może on skorzystać.

Polski podatnik, który dokonuje importu usług z krajów UE zobowiązany jest do rejestracji do VAT-UE. Rejestracji tej dokonujemy na formularzu VAT-R w części C3. Czynny podatnik VAT w sekcji C3 zaznacza pole nr 58, natomiast podatnik zwolniony z VAT pole nr 60. W przypadku importu usług z krajów UE rejestracja do VAT-UE jest obowiązkowa dla czynnych podatników, jak i tych którzy korzystają ze zwolnienia.

Dokonując zakupu towarów z krajów UE czynny podatnik VAT dokonuje zgłoszenia na wniosku VAT-R zaznaczając pole nr 58 w sekcji C3 deklaracji VAT-R. Nieco inaczej wygląda rejestracja do VAT-u europejskiego przez podatnika zwolnionego z VAT. W sytuacji, gdy całkowita wartość towarów zakupionych w państwach UE nie przekroczy kwoty limitu 50 000 zł w danym roku podatkowym, to nie dojdzie do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Oznacza to, że nabywca towaru przyjmuje na siebie stawkę opodatkowania zastosowaną przez kraj kontrahenta, która jest właściwa dla danego towaru.

W sytuacji, gdy podatnik zwolniony z VAT zdecyduje się na wykazywanie WNT (lub przekroczy limit 50 000 zł) to musi zarejestrować się jako podatnik VAT-UE przed dokonaniem nabycia towarów (WNT).

Każdy przedsiębiorca może zweryfikować, czy jego kontrahent posiada nr NIP unijny. Sprawdzenia dokonujemy na stronie www.vies.pl

Rejestracja do VAT-UE przez podatnika zwolnionego z VAT w Polsce nie powoduje utraty tego zwolnienia.

Więcej informacji na temat wypełnienia deklaracji VAT-R można znaleźć na naszej bazie wiedzy.

Różne towary i ciężarówka

Zakupy zagraniczne z UE – import usług

Import usług ma miejsce wtedy, kiedy podmiot świadczący usługę ma siedzibę poza granicami Polski, natomiast miejscem świadczenia usługi jest kraj nabywcy, a więc w przypadku polskich podatników jest to Polska. W przypadku importu usług obowiązek naliczenia podatku leży po stronie nabywcy usługi i dotyczy to zarówno czynnych podatników VAT, jak również tych zwolnionych z VAT.

Rozliczenie importu usług po stronie czynnego podatnika VAT

Czynny podatnik VAT w celu prawidłowego rozliczenia importu usług zobowiązany jest do wystawienia noty wewnętrznej. Wystawiony dokument ma na celu naliczenie podatku VAT wg stawki krajowej obowiązującej na daną usługę. VAT-owiec może jednak odliczyć ten VAT, dzięki czemu cała transakcja będzie dla niego neutralna podatkowo. Czynny podatnik VAT całą transakcję ujmuje na deklaracji VAT-7/VAT-7K w pozycji 29 i 30 jako Import usług. Tak sporządzoną deklarację należy wysłać do urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług.

Rozliczenie importu usług po stronie podatnika zwolnionego z VAT

Do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług zobowiązani są również podatnicy zwolnieni z VAT. Nievatowiec podobnie jak czynny podatnik VAT zobowiązany jest do wystawienia noty wewnętrznej w celu naliczenia stawki podatku VAT dla danej usługi wg przepisów krajowych. Nie będzie on miał jednak możliwości dokonać odliczenia VAT. W związku z tym zobowiązany jest do:

  • wykazania całej transakcji na deklaracji VAT-9M,
  • złożenia deklaracji do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług,
  • zapłaty należnego podatku wynikającego ze złożonej deklaracji.

Import usług z krajów Unii Europejskiej nabywanych od podatnika VAT należy wykazać w pozycji 12 i 13 deklaracji VAT-9M (wersja 7). Zapłacony podatek z tytułu importu usług jest dla podatnika zwolnionego z VAT kosztem podatkowym.

Zakupy zagraniczne z UE – zakup towarów

Dokonując zakupu towarów od kontrahenta unijnego może dojść do tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT). Jest to tzw. dostawa towarów z państwa członkowskiego UE, z którą łączy się transport towarów do Polski, a ich nabywcą jest właśnie polski podatnik.

Rozliczenie zakupu towarów z UE po stronie czynnego podatnika VAT

W celu prawidłowego rozliczenia importu usług VAT-owiec zobowiązany jest do wystawienia noty wewnętrznej. Na dokumencie tym przedsiębiorca zobowiązany jest do naliczenie podatku VAT wg stawki obowiązującej na dany towar w Polsce. Czynny podatnik VAT może odliczyć ten VAT, dzięki czemu cała transakcja będzie dla niego neutralna podatkowo. Transakcję WNT ujmujemy na deklaracji VAT-7/VAT-7K w pozycji 23 i 24 jako Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Dodatkowo ujmujemy to w pozycji 45 i 46 jako Nabycie towarów i usług pozostałych. WNT wykazujemy również na deklaracji VAT-UE w części D (Informacja o  wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów). Tak przygotowane deklaracje składamy do urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc/kwartał poprzedni.

Pamiętaj!

Od 2017 roku deklarację VAT-UE składamy za okresy miesięczne w sposób elektroniczny w terminie do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.

Rozliczenie zakupu towarów po stronie podatnika zwolnionego z VAT

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów podatnik zwolniony z VAT zobowiązany jest do przygotowania noty wewnętrznej w celu rozliczenia podatku VAT. Przedsiębiorca zobligowany jest do naliczenia podatku VAT wg stawki krajowej obowiązującej na dany towar, jednak nie może dokonać jego odliczenia. Należny podatek wynikający z danej transakcji należy wykazać na deklaracji VAT-8 (wersja 8) w pozycji 10 i 11 oraz wpłacić do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

  • Dodatkowo otrzymasz wsparcie naszych specjalistów od poniedziałku do soboty, w dogodnych godzinach.
  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną do księgowości.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – wybierz sprawdzoną zdalną księgową.

Załóż konto

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.