Roczne zeznanie podatkowe złożone do 20 stycznia pozwala nie płacić ostatniej zaliczki na podatek dochodowy


4 stycznia 2018 5 min. czytania

Podatnik powinien zastanowić się nad tym, czy wcześniejsze złożenie zeznania rocznego nie jest dla niego opłacalne. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę i co może przynieść widoczny zysk.

Jakie są zalety wcześniejszego rozliczenia?

 • nie płaci się zaliczki na podatek dochodowy za IV kwartał lub grudzień poprzedniego roku, tylko ewentualną kwotę podatku wynikającą z zeznania rocznego,
 • szybciej otrzymuje się zwrot, oczywiście gdy wygeneruje się nadpłatę w zeznaniu rocznym
 • oszczędzamy sobie stresu, od razu na początku dokonujemy rozliczenia i nie musimy potem o nim pamiętać
 • pieniądze nie 'żonglują’ między podatnikiem, a US – zapłata zaliczki a potem zwrot z US

Składam zeznanie roczne, a do kiedy mogę zapłacić kwotę podatku z niego wynikającą?

Zaliczkę należy zapłacić do dnia 20. stycznia, nie do 30. kwietnia. Oznacza to, że łącznie muszą być spełnione dwa warunki, mianowicie do dnia 20. stycznia należy :

 • złożyć zeznanie roczne oraz
 • dokonać zapłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego, jeśli oczywiście taki wystąpi.

Jak można uzyskać nadpłatę?

Podatnik może wygenerować nadpłatę, gdy :

Ulgi i odliczenia można podzielić ze względu na to od czego są odejmowane – część od dochodu/przychodu, a niektóre bezpośrednio od podatku.

Jeśli chodzi o to co może obniżyć dochód/przychód, to mogą być to :

 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • ulga na Internet,
 • darowizny – na rzecz organizacji pożytku publicznego, na krwiodawstwo, na cele kultu religijnego, na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
 • strata podatkowa,
 • ulga na działalność badawczo – rozwojową.

Natomiast odliczeniu od podatku podlegają :

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulga prorodzinna (na dzieci),
 • zwrot z tytułu ulgi na dzieci,
 • ulga abolicyjna,
 • 1% podatku przeznaczony na OPP,
 • ulga z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej (dotyczy podatnika, który przed 1 stycznia 2002 r. nabył do niej prawo).

 

Jaka ulga/odliczenie możliwe dla danego zeznania?

Poniżej zostały przedstawione ulgi i odliczenia, jakie są możliwe przy składaniu PIT-36 oraz PIT-36L.

Nazwa formularza

Ulgi/odliczenia z jakich podatnik może skorzystać.

Załącznik, w którym należy ją wykazać.
 

PIT-36

składki społeczne

wykazuje się tylko na zeznaniu

składki zdrowotne

wykazuje się tylko na zeznaniu

strata z lat ubiegłych

wykazuje się tylko na zeznaniu
darowizny przekazane organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego PIT/O
darowizny przekazane na cele kultu religijnego PIT/O
darowizny przekazane na cele krwiodawstwa PIT/O
darowizna na cele charytatywno – opiekuńcze na rzecz kościoła PIT/O
ulga rehabilitacyjna PIT/O
ulga na Internet PIT/O

IKZE

PIT/O

ulga na dzieci

PIT/O

ulga mieszkaniowa

PIT/D

na działalność badawczo–rozwojową

PIT/BR

zwrot z tytułu ulgi na dzieci

wykazuje się tylko na zeznaniu

ulga abolicyjna

PIT/ZG

1% podatku

wykazuje się tylko na zeznaniu
 

PIT-36L

składki społeczne

wykazuje się na zeznaniu

składki zdrowotne

wykazuje się na zeznaniu

IKZE

wykazuje się na zeznaniu

strata z lat ubiegłych

wykazuje się tylko na zeznaniu

ulga abolicyjna

PIT/ZG

na działalność badawczo–rozwojową

PIT/BR
 

1% podatku

wykazuje się tylko na zeznaniu

Dlaczego warto złożyć zeznanie roczne do 20 stycznia?

Jak uzyskać zwrot nadpłaconego podatku?

Zwrot nadpłaty następuje:

 • na wskazany rachunek bankowy podatnika obowiązanego do posiadania rachunku bankowego,
 • w gotówce, jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Podsumowując w sytuacji, gdy podatnik – przedsiębiorca wykaże kwotę do zwrotu w zeznaniu, US przelewa środki na rachunek bankowy podatnika wskazany w CEIDG. Dana osoba może także pisemnie wskazać, że chce otrzymać gotówkę przekazem pocztowym, ale wówczas kwota zwrotu zostaje pomniejszona o koszt opłaty manipulacyjnej za przekazanie nadpłaty.

Gdyby wysokość zwrotu nie przekraczała 11,60 zł, kwota podlega zwrotowi wyłącznie w kasie organu podatkowego.

Podatnik może także pisemnie poinformować urząd o tym, że zwrot ma podlegać zaliczeniu na poczet zaległych, bieżących lub przeszłych zobowiązań podatkowych.

W jakim terminie US dokonuje zwrotu środków?

Urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym. Przykładowo gdy zeznanie zostanie złożone 18 stycznia, to zwrot powinien być do dnia 18 kwietnia.

Co mam na myśli pisząc o 'żonglowaniu’ pieniędzy między podatnikiem, a US?

Chodzi mi o sytuacje, w której podatnik dokona zapłaty podatku za IV kwartał lub grudzień poprzedniego roku, a następnie w terminie późniejszym niż 20 stycznia złoży zeznanie roczne, w którym podatek za dany rok będzie niższy niż faktycznie zapłacony – może mieć to związek ze skorzystaniem z ulgi i odliczeń, a także rozliczeniem wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wówczas najpierw odpowiednia kwota zaliczki na podatek trafia do US, a następnie odzyskujemy jakieś środki dopiero po złożeniu zeznania rocznego. Myślę, że takie działanie jest zbędne i warto sobie to uprościć składając zeznanie do 20. stycznia.

Kto nad takim rozwiązaniem powinien się zastanowić?

Korzystne może być to dla osoba prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub wg podatku liniowego. Przedsiębiorca musi pamiętać o ujęciu w zeznaniu rocznym spisu z natury towarów handlowych. I jeszcze jedna kwestią na którą zwracamy uwagę, to aby pamiętać o właściwej wersji składanego zeznania rocznego.

Warto przeanalizować swoją sytuacje i zastanowić się, czy wcześniejsze rozliczenie jest dla nas korzystne, bowiem dzięki preferencjom podatkowym może przynieść widoczne korzyści finansowe.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu