Korekta VAT, remanent i inne sprawy, o których należy pamiętać na zakończeniu roku podatkowego


26 listopada 2017 4 min. czytania

Koniec roku podatkowego to „gorący” okres zarówno dla przedsiębiorców, jak i księgowych. W dzisiejszym wpisie podpowiadam o czym należy pamiętać, na co warto zwrócić uwagę i jakie tematy należy przemyśleć w związku z końcem roku podatkowego.

koniec roku

1. Ostatni moment na obniżenie podatku lub zwiększenie przychodu

Do zakończenia roku podatkowego pozostało niewiele ponad miesiąc, warto w tym momencie przeanalizować przychody oraz koszty ponoszone od początku roku podatkowego i zastanowić się nad możliwością obniżenia ewentualnego podatku dochodowego za rok 2017.
Co istotne, obniżenie kosztów, to nie tylko zakup konkretnego sprzętu, ale również zapłata za usługi, w tym zapłat różnego rodzaju abonamentów oraz opłat cyklicznych.
Analogicznie, koniec roku to też ostatni moment na wypracowanie większego przychodu za dany rok podatkowy, więc warto popracować nad wzrostem sprzedaży w ostatnich dniach roku, szczególnie, jeżeli przedsiębiorca w kolejnym roku podatkowym ma w planach np. zaciągnięcie kredytu.

2. Wcześniejsze rozliczenie roczne

Zgodnie z art. 44 ust. 6 zd. 3 i 4 ustawy o PIT zaliczkę za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.
W związku z tym, w przypadku, jeżeli przedsiębiorca przed 20 stycznia złoży zeznanie podatkowe i zapłaci wynikający z tego zeznania podatek do zapłaty nie będzie miał obowiązku opłacenia zaliczki za grudzień.
Złożenie zeznania podatkowego w powyższym terminie może być korzystne także dla osób, które w wyniku rozliczenia rocznego uzyskają zwrot podatku. Z początkiem stycznia rozliczenia roczne składa mniejsza grupa podatników, dlatego też krótszy będzie okres oczekiwania na zwrot podatku.

3. Spis z natury na koniec roku

Z treści § 27 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że podatnicy rozliczający się z zastosowaniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzić m.in. na koniec roku podatkowego i wpisać do księgi spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.
Obowiązek sporządzenia spisu z natury spoczywa również na podatnikach, którzy świadczą usługi i nie mają towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. W takim wypadku w spisie z natury należy wpisać wartości zerowe.
Co istotne, również podatnicy, którzy zwiesili prowadzenie działalności gospodarczej nie mogą zapomnieć o sporządzeniu spisu z natury.

4. Korekta VAT na koniec roku

Podatnicy prowadzący sprzedaż mieszaną powinni pamiętać o obowiązku wyliczenia rzeczywistego współczynnika proporcji VAT po zakończeniu roku podatkowego oraz związanej z nim korekcie podatku VAT.
Korekta powinna zostać uwzględniona w deklaracji VAT składanej za pierwszy okres rozliczeniowy nowego roku podatkowego.

5. Zmiany podatkowe

Na koniec roku warto również pamiętać o zapoznaniu się ze zmianami podatkowymi jakie będą obowiązywać w nowym roku, szczególnie ze względu na to, że do niektórych należy się przygotować. Warto tutaj zwrócić uwagę na:

  • jeden rachunek w ZUS (e-składka),
  • JPK dla mikroprzedsiębiorców,
  • split payment,
  • ułatwienia w opłacaniu zaliczek dla niektórych przedsiębiorców,
  • brak możliwości amortyzacji środków trwałych nabytych w drodze darowizny zwolnione z opodatkowania,
  • czy też wprowadzeniu nowej stawki ryczałtu przy najmie prywatnym.

6. Zmiana formy opodatkowania

Ostatnim tematem na który należy zwrócić uwagę, to możliwość zmiany formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Opcja taka jest możliwa do 20 stycznia, ale ze względu na to, że podatnik ma taką możliwość wyłącznie raz w roku warto wcześniej zastanowić się na tym tematem i w przypadku podjęcia decyzji o zmianie formy opodatkowania nie czekać na ostatnią chwilę z dopełnieniem formalności.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu