Spis z natury na koniec 2017 roku – co powinien zawierać?

Spis z natury jest dokumentem, który każdy przedsiębiorca prowadzący KPiR powinien przygotować na koniec roku podatkowego. Jakie dane powinien zawierać spis z natury i czy każdy podatnik zobowiązany jest do jego przygotowania? 

Remanent – co powinien zawierać?

Spis z natury przygotowywany na dzień 31 grudnia powinien zawierać wykaz wszystkich składników majątku, które na ostatni dzień roku pozostały na stanie magazynowym. Tak przygotowany dokument powinien zawierać następujące elementy:

 • towary handlowe,
 • wyroby gotowe,
 • materiały podstawowe i pomocnicze,
 • produkcję w toku,
 • półwyroby,
 • braki i odpady.

W spisie z natury sporządzanym na koniec roku nie wykazujemy środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wartość z remanentu przygotowanego na koniec roku podatkowego ma wpływ na wielkość dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym.

W sytuacji, gdy wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego jest niższa od wartości remanentu na początek roku to wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zwiększone. Tym samym nasz dochód zostanie obniżony, a podatek zmniejszy się.

Jeżeli wartość spisu z natury na koniec danego roku jest wyższa od wartości remanentu na początek roku to wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zmniejszone. Oznacza to, że nasz dochód wzrośnie, a tym samym podatek za ubiegły rok również wzrośnie.

spis z natury na koniec 2017 roku co powinien zawierac

Kiedy konieczne jest jego przygotowanie?

Spis z natury obowiązkowo muszą przygotować wszyscy podatnicy prowadzący KPiR. W sytuacji, gdy przedsiębiorca ma zawieszoną działalność gospodarczą to również zobligowany jest do jego przygotowania.

Jeżeli podatnik nie dokonuje sprzedaży towarów, a jego działalność polega na świadczeniu usług, to również jest on zobowiązany do sporządzenia spisu z natury. Wówczas przedsiębiorca przygotowuje tzw. zerowy spis z natury.

Wartość remanentu przygotowanego na koniec roku podatkowego jest jednocześnie spisem z natury na 1 dzień stycznia następnego roku podatkowego.

Co to oznacza?

Przedsiębiorca, który na dzień 31 grudnia przygotuje spis z natury, nie ma obowiązku przygotowywać kolejnego remanentu na 1 dzień stycznia następnego roku podatkowego. Spis z natury sporządzony na koniec danego roku staje się jednocześnie spisem z natury na początek kolejnego roku (pod warunkiem, że wartości te nie uległy zmianie).

Sprawdź, co jeszcze powinieneś zrobić przed końcem roku!

Jakie dane powinien zawierać spis z natury?

Spis z natury przygotowany przez przedsiębiorcę powinien być przygotowany starannie w sposób prawidłowy, a na końcu zaopatrzony podpisem osób uczestniczących w spisie.

Prawidłowo przygotowany remanent powinien zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia,
 • numer kolejny pozycji,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników majątku,
 • jednostkę miary,
 • ilość materiałów i towarów wyliczoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • wartość pomniejszenia,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpis właściciela i osoby uczestniczącej w sporządzeniu remanentu.

Poniżej zamieszamy przykładowy wzór spisu z natury.

spis_z_natury_2017

Spis z natury i jego wprowadzenie do KPiR

Wartość spisu z natury ujmujemy w ostatniej pozycji KPiR na koniec danego roku podatkowego. Wartość tę można ująć na dwa sposoby: oddzielnie każdą pozycję towarów i materiałów lub łącznym zapisem podsumowującym całość spisu.

W aplikacji inFakt spis z natury wprowadzamy z poziomu zakładki Księgowość → KPiR → Spis z natury. Za pomocą ołówka edytujemy pole „Spis z natury na koniec roku 2017”, następnie tę samą wartość przepisujemy do pola „Spis z natury na początek roku 2018”. Jeżeli sporządzony przez nas remanent ma wartość zerową to wówczas w polach dotyczących spisu z natury wpisujemy wartość „0”.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.