Korekta roczna VAT dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż mieszaną i odliczają VAT na zasadzie proporcji


14 stycznia 2018 8 min. czytania

O ile z podatku dochodowego rozliczasz się w trakcie roku miesięcznie bądź kwartalnie, to po zakończeniu roku musisz złożyć także roczne zeznanie. W przypadku podatku VAT nie ma zeznania rocznego. Podatek ten jest rozliczany z okresu na okres (miesiąca na miesiąc lub kwartału na kwartał). Istnieje jednak sytuacja, w której konieczna jest roczna korekta podatku VAT. Kiedy należy jej dokonać? Przeczytaj!

Sprzedaż mieszana

Sprzedaż mieszana jest takim rodzajem prowadzonej sprzedaży, w którym przedsiębiorca sprzedaje towary lub świadczy usługi przedmiotowo zwolnione z VAT i jednocześnie sprzedaje towary lub świadczy usługi, które z tego zwolnienia nie korzystają. W praktyce oznacza to, że taki podatnik w ramach prowadzonej działalności wystawia zarówno faktury z naliczonym podatkiem VAT, jak i faktury bez tego podatku.

Kilka wariantów

Na samym początku omówimy wszystkie możliwe warianty prowadzonej sprzedaży, tak by lepiej zrozumieć czym jest sprzedaż mieszana i kiedy rzeczywiście ona występuje.

 1. Sprzedaż opodatkowana jest takim rodzajem sprzedaży, w ramach której podatnik za sprzedane usługi/towary wystawia faktury z podatkiem VAT. Może się to wiązać z świadomą rezygnacją ze zwolnienia podmiotowego VAT lub z brakiem możliwości korzystania z tego rodzaju zwolnienia.
 2. Sprzedaż zwolniona występuje wówczas, gdy za sprzedane usługi/towary wystawia faktury bez podatku VAT. Może się to wiązać z korzystaniem ze zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego (do 200 tys. zł przychodów).
 3. Sprzedaż towarów/ usług przedmiotowo zwolnionych z VAT + sprzedaż towarów/usług korzystających ze zwolnienia podmiotowego.
  Np. nauczyciel świadczący usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym lub wyższym (zwolnienie przedmiotowe), który dodatkowo w ramach prowadzonej działalności zajmuje się także sprzedażą pomocy naukowych i w ramach sprzedaży tych pomocy naukowych zdecydował korzystać ze zwolnienia z VAT (zwolnienie podmiotowe do 200 tys. zł przychodów).
 4. Sprzedaż towarów/ usług przedmiotowo zwolnionych z VAT + sprzedaż towarów/usług mogących korzystać ze zwolnienia podmiotowego, z którego jednak podatnik nie korzysta.
  Np. nauczyciel z przykładu trzeciego korzystający ze zwolnienia z VAT w zakresie świadczonych usług prywatnego nauczania dokonuje sprzedaży pomocy naukowych i w zakresie ich sprzedaży świadomie rezygnuje z możliwości zwolnienia tej sprzedaży z VAT do 200 tys. zł.
 5. Sprzedaż towarów/ usług przedmiotowo zwolnionych z VAT + sprzedaż towarów/usług wykluczonych z korzystania ze zwolnienia podmiotowego;
  np. podatnik świadczący usługi medyczne zwolnione z VAT na mocy art. 43 Ustawy o VAT, który sprzedaje wyroby jubilerskie, które nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego do 200 tys. zł przychodów.

Sprzedaż mieszana występuje tylko w przypadku omawianym w punkcie 4 oraz 5.

Sprzedaż mieszana a odliczenie VAT

Prowadząc działalność mieszaną można odliczać VAT od faktur kosztowych na 3 różne sposoby. Wpływ na odliczenie VAT ma związek ponoszonego wydatku z rodzajem prowadzonej działalności. Najłatwiej pokazać to na przykładzie. Pod lupę weźmy podatnika z wariantu 5-go czyli lekarza, sprzedającego poza świadczonymi usługami medycznymi także wyroby jubilerskie.

 • Jeśli poniesie od koszt związany z działalnością zwolnioną z VAT, np. zakupi nowy stetoskop wówczas nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od takiej faktury. Cała wartość brutto faktury będzie stanowiła koszt podatkowy, ponieważ jest to wydatek związany z prowadzoną działalnością zwolnioną z VAT.
 • Jeśli zakupi materiały do wyrobu jubilerskiego może odliczyć 100% VAT od takiej faktury ponieważ jest ona związana bezpośrednio z prowadzoną działalnością opodatkowaną VATem.
 • Jeśli ten sam podatnik korzysta z Programu do księgowości inFakt i wykupi roczny abonament do tego programu to od otrzymanej faktury będzie mógł odliczyć podatek VAT częściowo, według wskaźnika, ponieważ jest to wydatek służący zarówno działalności zwolnionej z VAT, jak i opodatkowanej VATem.

Wskaźnik

Wraz z rozpoczęciem działalności mieszanej podatnik powinien złożyć w US wniosek o ustalenie indywidualnego wskaźnika sprzedaży mieszanej. We wniosku tym powinien wskazać swoje dane, informacje na temat rodzaju prowadzonej działalności oraz propozycję wskaźnika wraz z jego uzasadnieniem.

Wskaźnik jest wyrażany procentowo i jest wyliczany jako iloraz sprzedaży opodatkowanej przez całkowitą sprzedaż danego podatnika. Im wyższy wskaźnik tym większy udział sprzedaży opodatkowanej VATem w całkowitej sprzedaży. Im ten wskaźnik jest niższy tym więcej podatnik wystawia faktur bez VATu w stosunku do tych wystawianych z VATem.

Roczna korekta podatku VAT

Krótko mówiąc po zakończonym roku, w trakcie którego VAT od faktur był odliczany z faktur kosztowych według wskaźnika przychodzi czas na to, by zweryfikować czy wskaźnik według którego odliczano VAT był trafiony.

Roczna korekta podatku VAT za rok 2017 dokonywana:

 • w odniesieniu do podatku VAT – w pierwszej deklaracji rozliczeniowej w 2018 roku, tj. w deklaracji za styczeń 2018 roku lub w deklaracji za I kwartał 2018 roku,
 • w odniesieniu do podatku dochodowego – w terminie złożenia deklaracji VAT-7 za pierwszy okres rozliczeniowy 2018 roku, tj. w miesiącu lutym 2018 (w przypadku składania deklaracji VAT miesięcznych) lub w kwietniu 2018 (w przypadku składania kwartalnych deklaracji VAT). Dotyczy zarówno podatku VAT, jak i kosztów/ przychodów podatkowych.

korekta roczna podatku vat

Wskaźnik rzeczywisty wyższy od prognozowanego

Jeśli po zakończeniu roku okaże się, że wskaźnik sprzedaży mieszanej, według którego odliczany był VAT jest wyższy od tego, według którego dokonywano odliczenia VAT, oznacza to tyle, iż odliczono mniej podatku VAT niż rzeczywiście miało prawo się odliczyć. Dzięki temu w deklaracji VAT za pierwszy okres rozliczeniowy 2018 roku roczna korekta podatku VAT będzie polegała na ujęciu kwoty dodatnia podatku VAT naliczonego. Będzie to różnica pomiędzy VATem odliczonym wg prognozowanego wskaźnika, a VATem wyliczonym według rzeczywistego wskaźnika z roku 2017. Podatek VAT naliczony więc będzie wyższy i zostanie ujęty w pozycji 47 lub 48 deklaracji, w zależności o tego, czy korekta dotyczy VATu od zakupionych środków trwałych czy też od pozostałych nabyć.

Oznacza to także, że w kosztach podatkowych w 2017 roku została ujęta wyższa kwota niż powinna być ujęta. Dlatego też w KPIR w miesiącu złożenia deklaracji VAT za pierwszy okres rozliczeniowy 2018 roku zostanie ujęty przychód w postaci korekty podatku naliczonego.

Wskaźnik rzeczywisty niższy od prognozowanego

Jeśli po zakończeniu roku okaże się, że wskaźnik sprzedaży mieszanej, według którego odliczany był VAT jest niższy od tego, według którego dokonywano odliczenia VAT, oznacza to tyle, iż odliczono więcej podatku VAT niż rzeczywiście miało prawo się odliczyć. Dzięki temu w deklaracji VAT za pierwszy okres rozliczeniowy 2018 roku roczna korekta podatku VAT będzie polegała na ujęciu kwoty minusowa podatku VAT naliczonego. Będzie to różnica pomiędzy VATem odliczonym wg prognozowanego wskaźnika, a VATem wyliczonym według rzeczywistego wskaźnika z roku 2017. Podatek naliczony zostanie więc pomniejszony poprzez wykazanie wartości minusowej w poz. 47 i 48 deklaracji.

Oznacza to także, że w kosztach podatkowych w 2017 roku została ujęta niższa kwota niż powinna być ujęta. Dlatego też w KPIR w miesiącu złożenia deklaracji VAT za pierwszy okres rozliczeniowy 2018 roku zostanie ujęty koszt w postaci korekty podatku naliczonego.

Przykład

Jako, że na przykładzie najlepiej wyjaśnić te zależności przyjmijmy do odliczeń jedyny koszt w wysokości 1000 zł netto + 230 zł VAT jaki podatnik poniósł w odniesieniu do sprzedaży mieszanej.

Wskaźnik prognozowany w 2017 roku wynosił u niego 85%, odliczono więc 85% z 230 zł tj. 195,50 zł podatku VAT. W kosztach podatkowych natomiast ujęto pozostałą część podatku VAT wraz z kwotą netto, tj. 1034,50 zł.

Po zakończeniu roku okazało się, że wskaźnik sprzedaży mieszanej wyniósł 90%.

W związku z powyższym faktycznie podatnik powinien odliczyć 207,00 zł VATu (90% z 230 zł), a w kosztach ująć kwotę niższą tj. 1023,00 zł

W deklaracji VAT-7 za styczeń więc wykazana roczna korekta podatku VAT jako różnica pomiędzy 207,00 zł, a 195,50 zł, czyli zostanie ujęta kwota podatku naliczonego w wysokości 11,50 zł.

Jeśli podatnik złoży deklarację w dniu 20 lutego 2018 roku, w KPIR za luty pod tą datą pojawi się przychód w wysokości 11,50 zł, ponieważ o tę kwotę zawyżone były koszty w roku poprzednim. 

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu