Ministerstwo Finansów od dłuższego czasu zapowiada wejście w życie tzw. split payment czyli mechanizmu podzielonej płatności. W poniższym artykule odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące tego tematu.

Kompendium wiedzy o Split payment od inFakt

Co to jest split payment?

W przypadku, gdy podatnik otrzyma fakturę z wykazaną na niej kwotą podatku VAT będzie mógł skorzystać z mechanizmu tzw. płatności podzielonej. Praktycznie będzie to wyglądać w ten sposób, że dokonując zapłaty za fakturę:

 •  kwota netto – zostanie przelana na rachunek rozliczeniowy kontrahenta
 • kwota VAT – zostanie przelana na rachunek VAT kontrahenta.
W komunikacie przelewu przedsiębiorca stosujący ten mechanizm powinien wykazać:

 • numer faktury w związku z którą dokonywana jest płatność
 • numer NIP kontrahenta
 • kwotę netto
 • kwotę VAT

Jaki jest cel wprowadzenia takiej regulacji?

Mechanizm ten uważany jest za jedną z metod walki z wyłudzaniem VAT, bowiem przy jego zastosowaniu nabywca ma bardzo ograniczone możliwości korzystania ze środków finansowych znajdujących się na rachunku VAT. Tym samym pewnemu ograniczeniu zapewne ulegnie liczba tzw. „znikających podatników”, których celem jest wyłącznie wyłudzenie VAT. Przede wszystkim taki cel wskazany jest w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Czy split payment będzie obowiązkowy?

Nie, zgodnie projektowanym art. 108a ust. 1 ustawy o VAT podatnicy „mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności”, użycie takiego zwrotu w ustawie oznacza, że mają do tego prawo, ale nie mają takiego obowiązku.

Czy prowadzenie rachunku VAT będzie odpłatne?

Projekt nowelizacji przewiduje również zmianę w ustawie Prawo bankowe, w myśl której, banki prowadzące rachunki rozliczeniowe dla podatników będą mieć obowiązek równoczesnego otwierania rachunków VAT (bez obowiązku zawierania w tym zakresie odrębnej umowy). Za otwarcie oraz prowadzenie rachunku VAT bank nie będzie miał prawa do pobierania opłat.
split payment

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 12 maja 2017 r. zmiany miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. W ostatnich dniach pojawiła się jednak informacja, że wprowadzenie split payment zostało przesunięte na dzień 1 kwietnia 2018 r. Zaznaczyć należy, że obecnie nad projektem pracuje Ministerstwo Finansów, ustawa nie została jeszcze skierowana do Sejmu, więc jej wejście w życie może znów ulec przesunięciu.
Aktualizacja
[data: 20.01.2018 r.] Ustawa została podpisana przez Prezydenta w dniu 20 grudnia 2017 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw 2018 r. poz. 62. Ustawa wchodzi w życie, poza pewnymi wyjątkami, z dniem 1 lipca 2018 r.

Jakie będą zalety split payment?

W przypadku zastosowania mechanizmu płatności podzielonej podatnik odniesie następujące korzyści:

 • na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową urząd skarbowy będzie miał obowiązek dokonać zwrotu VAT na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia
 • nie znajdzie zastosowania solidarna odpowiedzialność przewidziana w dziale Xa ustawy o VAT
 • nie będzie naliczane dodatkowe zobowiązane podatkowe (jeżeli deklaracja podatkowa została złożona)
 • zobowiązanie podatkowe zostanie obniżone, jeżeli płatność zostanie dokonana z rachunku VAT i nastąpi wcześniej niż w ostatnim wymaganym dniu

Jakie niedogodności dla przedsiębiorców niesie ze sobą stosownie split payment?

Mechanizm podzielonej płatności zawiera również pewne niedogodności dla przedsiębiorców, poniżej kilka z nich:

 • konieczność wykazywania w komunikacie przelewu kwoty netto i kwoty VAT oraz numeru faktury i numer NIP kontrahenta
 • ograniczona możliwość korzystania ze środków znajdujących się na rachunku VAT
 • konieczność uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na inne, niż wskazane w ustawie, wykorzystanie środków z rachunku VAT.

Uciążliwa może okazać się przede wszystkim ograniczona możliwość korzystania ze środków znajdujących się na rachunku VAT, bowiem brak możliwości dysponowania tymi środkami może znacznie ograniczyć płynność finansową wielu przedsiębiorców. Wprowadzenie takiego rozwiązania wymusi na tej grupie przedsiębiorców znalezienie nowych rozwiązań w zakresie finansowania działalności lub jej likwidację.
Odpowiedzi na pytania o innych zmianach prawnych w 2018 można znaleźć tutaj

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu