Czy fiskus może przeprowadzić kilka kontroli podatkowych za ten same okres? Co to jest KAS i jakie ma uprawnienia?

Dla każdej osoby prowadzącej działalność kontrola skarbowa to nie tylko dodatkowy stres, ale również konieczność poświęcenia swojego czasu na czynności z nią związane. Od stycznia 2017 roku zostały wprowadzone dla przedsiębiorców pewne ułatwienia w zakresie kontroli podatkowych, a dwa miesiące później nowy rodzaj kontroli. Zapraszamy do lektury.

Jaki jest cel kontroli?

Kontrole skarbowe stanowią nieunikniony element rzeczywistości gospodarczej i mają na celu weryfikację prawidłowości rozliczeń przedsiębiorców. Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma obowiązkami m.in. składaniem deklaracji oraz rozliczaniem i płaceniem podatków. Urzędnicy mają za zadanie dopilnować, by podatnicy terminowo wypełniali formalności związane z ich firmą, a także uiszczali zobowiązania w odpowiedniej wysokości. Kontrole pozwalają wykryć wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie.

Nie ma ustalonego schematu wszczynania kontroli u danego podatnika. Powodem może być przykładowo analiza przekazywanej do urzędu dokumentacji, wykrycie nieprawidłowości dotyczących transakcji, w których przedsiębiorca brał udział, a nawet anonimowy donos. Oczywiście brak podejrzeń wobec przedsiębiorcy nie wyklucza przeprowadzenia u niego postępowania sprawdzającego.

Dodatkowe sankcje VAT od 2017 roku!

Jak często wszczynane są kontrole skarbowe?

Warto mieć na uwadze, że przepisy nie precyzują, ile czasu powinno upłynąć pomiędzy kolejnymi postępowaniami kontrolnymi. Przedsiębiorca musi być zatem w każdej chwili przygotowany na ewentualną kontrolę.

Co zmieniło się w zakresie kontroli podatkowych od stycznia 2017 roku?

Podczas różnych kontroli skarbowych może być sprawdzany ten sam okres. Oznacza to, że teoretycznie urzędnicy mają prawo wielokrotnie weryfikować przebieg tych samych transakcji i poprawność tych samych dokumentów.

Dobra wiadomość jest taka, że od stycznia 2017 roku nie będzie już możliwości ponownego sprawdzania tej samej kwestii. Ta zasada jednak nie zawsze będzie obowiązywać. Jeżeli przykładowo wystąpią wobec danego przedsiębiorcy podejrzenia o popełnieniu czynu zabronionego, może spodziewać się on ponownej kontroli i szczegółowej analizy tych samych dokumentów.

Dodatkowo warto wiedzieć, że od teraz jesteśmy chronieni w przypadku, gdy późniejsza kontrola neguje ustalenia poprzedniej. Oznacza to, że jeżeli urzędnicy podczas wcześniejszego postępowania kontrolnego przychylili się do naszego stanowiska zastosowanego w danej kwestii, to kolejna kontrola skarbowa nie może tego podważyć – oczywiście do czasu zmiany interpretacji przepisów.

Czy ZUS kontroluje nas na Facebooku?

Doprecyzowanie zasad przeprowadzania kontroli

Kolejna zmiana przepisów, mająca zastosowanie od stycznia 2017 roku dotyczy obowiązku opisywania przez organy kontrolne szczegółowych procedur przeprowadzanych kontroli. Takie informacje będą dostępne na stronach internetowych odpowiednich urzędów.

Utrwalona praktyka interpretacyjna i nowe zasady składania deklaracji – zmiany 2017

Co zrobić, gdy kontrola się przedłuża i utrudnia przedsiębiorcy prowadzenie firmy?

W przypadku, gdy przeprowadzana kontrola skarbowa trwa już długi okres, a urzędnicy niepotrzebnie przedłużają ten czas, przedsiębiorca będzie miał prawo złożyć skargę do sądu.

Zasadniczym zadaniem przedsiębiorcy jest prowadzenie firmy i dążenie do uzyskania jak najwyższych przychodów. Realizowane w danej firmie kontrole nie powinny przeszkadzać w wypełnianiu zobowiązań przedsiębiorcy. Aby postępowania kontrolne były mniej uciążliwe, obowiązuje zakaz wszczynania więcej niż jednego postępowania kontrolnego w tym samym czasie (pod warunkiem szeregu wyjątków). W przypadku nałożenia się na siebie dwóch kontroli różnych organów, urzędnicy chcący rozpocząć kolejne podstępowanie sprawdzające powinni ustalić z osobą prowadzącą firmę inny termin.

Jeżeli przedsiębiorca życzy sobie skrócenia całkowitego okresu rozmaitych kontroli, od tej pory będzie mógł wyrazić zgodę na jednoczesne postępowanie kontrolne różnych urzędów – o ile dotyczą tej samej kwestii.

Uważaj od kogo kupujesz! Nowe sankcje od 2017 roku

Nowy rodzaj kontroli – kolejne zmiany od marca 2017

Od 1 marca 2017 roku powstała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Nowa instytucja stanowić będzie połączenie administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej.

Urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej zyskali szereg uprawnień, by skutecznie walczyć z nadużyciami, które wpływają na obniżenie zasobów w budżecie państwa. Od tej pory przeprowadzane będą kontrole celno-skarbowe, które urzędnicy mogą rozpocząć niezwłocznie po doręczeniu upoważnienia do jej przeprowadzenia. Brak konieczności wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej oznacza, że podatnicy nie będą mieli już czasu na przygotowanie się do czynności sprawdzających (uporządkowanie dokumentacji czy upewnienie się, że wszystkie formalności zostały dopełnione i rozliczenia nie zawierają błędów). W zamian przepisy przewidują czas na skorygowanie deklaracji. Przedsiębiorcy będą mogli to zrobić przez 14 dni od momentu wszczęcia postępowania kontrolnego.

Co więcej, w przypadku podejrzeń dotyczących nieprzestrzegania przepisów oraz zdarzeń uzasadniających potrzebę niezwłocznego rozpoczęcia kontroli, będzie ona wszczynana na podstawie legitymacji służbowej inspektora.

Przykłady innych uprawnień urzędników podczas przeprowadzania kontroli celno-skarbowej:

  • dostęp do wszystkich dokumentów firmowych, które mają związek z przedmiotem kontroli celno-skarbowej (również tych poufnych i za okres nieobjęty kontrolą);
  • możliwość kopiowania wybranej dokumentacji;
  • dowolność miejsca realizowania kontroli (w urzędzie celno-skarbowym, siedzibie firmy, miejscu przechowywania ksiąg rachunkowych oraz w każdym innym miejscu mającym związek z prowadzoną działalnością np. w mieszkaniu przedsiębiorcy);
  • legitymowanie lub ustalanie w inny sposób tożsamości osób np. pracowników firmy – w razie, gdy kontrolujący uzna to za niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
  • możliwość przeszukania lokali oraz rzeczy (także z użyciem urządzeń technicznych i psów tropiących).

Od tej pory różne urzędy, w obrębie danego województwa będą mogły przeprowadzać kontrole u danego podatnika, zniesiona została bowiem terytorialność postępowań.

Kontrola celno-skarbowa powinna zakończyć się najpóźniej do trzech miesięcy od momentu wszczęcia postępowania, z możliwością przedłużenia tego terminu. W takim wypadku przedsiębiorca otrzyma pisemne zawiadomienie o przyczynach przedłużenia okresu trwania kontroli celno-skarbowej, ze wskazaniem nowej daty jej zakończenia.

W razie nieprawidłowości, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe, jeżeli podatnik nie skoryguje deklaracji albo organ nie uwzględni złożonej korekty deklaracji. Takie przekształcenie następuje z dniem doręczenia kontrolowanemu odpowiedniego postanowienia.

Lupy książki ludzie

Jak uniknąć kontroli?

Na zakończenie kilka słów o tym, czego nie robić by nie narażać się na dodatkowe kontrole skarbowe. Każda osoba prowadząca działalność wolałaby uniknąć postępowań sprawdzających organów skarbowych. Zazwyczaj podatnik nie ma prawa wyboru w tej kwestii, jednak są czynności, które stawiają nas w grupie firm podwyższonego ryzyka względem prawdopodobieństwa wszczęcia kontroli. Mowa tutaj przede wszystkim o wystąpieniu o zwrot podatku VAT. Jeżeli posiadamy nadpłatę VAT, warto przenieść ją na kolejny okres rozliczeniowy, zamiast wnioskować o zwrot pieniędzy. W takiej sytuacji urzędy często decydują się na rozpoczęcie postępowania kontrolnego. Analogiczna sytuacja jest wówczas, gdy przez dłuższy czas wykazujemy stratę podatkową.

Kontrole skarbowe często dotyczą osób, które w ostatnim czasie nabyły mieszkanie lub drogi samochód. Celem takiego postępowania jest sprawdzenie, czy pieniądze na zakup majątku zostały legalnie zarobione, a co za tym idzie czy odprowadzono stosowny podatek od dochodów.

Co czeka podatników VAT od nowego roku? Zmiany w VAT 2017 w pigułce

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
  • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z księgową lub księgowym.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.