Czy interpretacja indywidualna jest wiążąca i jakie są zasady wnioskowania o nią od 2017?

Przepisy często są niejednoznaczne, dlatego podlegają interpretacji podatników oraz urzędników. Przedsiębiorcy mogą jednak wnioskować o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, która będzie ich chronić. Warto zatem wiedzieć jak złożyć wniosek i jakie mamy przywileje. Wraz z początkiem roku 2017 wprowadzony został nowy termin „utrwalona praktyka interpretacyjna”. Dwa miesiące później, czyli w marcu bieżącego roku zaszły kolejne zmiany (nowe formularze, numer konta i instytucja, do której kierować będziemy wnioski) – dowiedz się więcej.

Co to jest interpretacja indywidualna?

Przedsiębiorcy, którzy mają wątpliwości w zakresie przepisów podatkowych mają prawo złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. We wniosku należy szczegółowo opisać swój przypadek (stan faktyczny lub przyszłe zdarzenie), wskazać własną ocenę sytuacji i podać argumenty prawne potwierdzające nasze stanowisko. Odpowiedź może być pozytywna lub negatywna, wydawana wraz z prawnym uzasadnieniem.

Po zastosowaniu się do stanowiska zaprezentowanego w indywidualnej interpretacji podatkowej przedsiębiorca, który złożył wniosek zyskuje pewność, że w razie ewentualnej kontroli jego stanowisko nie zostanie podważone.

Kiedy warto złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej?

Polskie przepisy nie precyzują wielu kwestii, a te niedopowiedzenia przyczyniają się do różnorodnych dylematów przedsiębiorców. Zdarzenia, które nie są uregulowane prawnie wymagają podejmowania decyzji, które warto oprzeć na interpretacjach podatkowych. Jeżeli stanęliśmy przed takim dylematem, warto poznać stanowisko jakie prezentują urzędnicy. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji nie tylko pomoże podjąć decyzję, ale także zapewni ochronę (w odpowiednim zakresie), w razie wszczęcia w naszej firmie kontroli podatkowej.

Co zrobić, gdy wydana interpretacja nie jest po naszej myśli?

Jeżeli otrzymaliśmy odpowiedź, która jest sprzeczna z naszym stanowiskiem i intencjami, mamy jeszcze prawo zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Nasuwa się pytanie, czy takie postępowanie ma sens skoro już raz nasze stanowisko zostało podważone. W przypadku, gdy jesteśmy pewni, że nasza ocena sytuacji jest zgodna z obowiązującymi przepisami, warto podjąć jeszcze jedną próbę w celu udowodnienia swoich racji. Decyzje wydawane przez sąd często przychylają się bowiem do stanowisk prezentowanych przez podatników, zatem nie wszystko jeszcze stracone.

Czy ZUS kontroluje nas na Facebooku?

Jak było dotychczas?

Wydana interpretacja indywidualna do tej pory chroniła tylko i wyłącznie przedsiębiorcę, który wystąpił z wnioskiem o jej wydanie. Pozostali podatnicy poprzez zapoznanie się z treścią interpretacji indywidualnych dotyczących innych przedsiębiorców, mogli zorientować się w praktyce analizy danych przepisów w odniesieniu do sytuacji szczególnych. Często na tej podstawie opierali swoje decyzje, jednak nie mieli zapewnionej ochrony. Mimo wielu identycznych stanowisk zaprezentowanych w indywidualnych interpretacjach (w odniesieniu do wskazanych sytuacji), podczas przeprowadzania kontroli podatkowej urzędnik miał prawo podważyć stanowisko zastosowane przez danego przedsiębiorcę. Ochronę zapewniała bowiem tylko indywidualna interpretacja wydana dla konkretnego podmiotu.

A jak jest teraz?

Od 1 stycznia 2017 roku ochrona podatników została rozszerzona. Aktualnie przedsiębiorca, który nie złożył wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, ale zastosował się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej jest chroniony w razie ewentualnej kontroli.

Utrwalona praktyka interpretacyjna dotyczy przepisów podatkowych i innych danin publicznych, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zgodnie z definicją jest to stanowisko, które dominuje w wydawanych interpretacjach indywidualnych – oczywiście w odniesieniu do takich samych stanów faktycznych lub do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym. Należy brać pod uwagę interpretacje indywidualne wydane w trakcie określonego okresu rozliczeniowego oraz podczas ostatnich 12 miesięcy, przypadających przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego.

Podsumowując możemy stwierdzić, że od 2017 roku przedsiębiorca może zastosować stanowisko prezentowane w interpretacjach indywidualnych wydawanych w odpowiednim okresie i dotyczących analogicznych sytuacji. Nie trzeba będzie już składać wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych w odniesieniu do przypadków, które zostały już ocenione i uzasadnione przez obowiązujące przepisy. W razie kontroli mamy bowiem prawo powołać się na utrwaloną praktykę interpretacyjną i będziemy chronieni na takich samych zasadach, jak w przypadku otrzymania własnej interpretacji.

Jak widać definicja utrwalonej praktyki interpretacyjnej jest dość ogólna i jak to bywa w naszych przepisach niejednoznaczna. Jak zatem do utrwalonej praktyki interpretacyjnej będą odnosić się urzędnicy podczas kontroli? Czy ten przepis również będzie podlegał ich interpretacji? Mamy tu pewnego rodzaju paradoks, zatem na odpowiedzi przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Co czeka podatników VAT od nowego roku? Zmiany w VAT 2017 w pigułce

Trzy ekrany

Nowe zasady składania wniosków o indywidualne interpretacje

1 marca 2017 roku została powołana nowa instytucja w postaci Krajowej Administracji Skarbowej, w której skład wchodzić będzie Krajowa Informacja Skarbowa.

Wydawanie interpretacji indywidualnych począwszy od tego miesiąca należeć będzie do obowiązków dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Inne będą też wzory wniosków, zasady ich składania oraz numer konta, na który należy przelać stosowną opłatę .

Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej oraz powiązane dokumenty i pisma należy wysyłać do Krajowej Informacji Skarbowej.

Dostępne są dwie formy:

  1. Pisemna na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
  2. Elektroniczna przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji będzie można znaleźć na stronach internetowych Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Numer konta bankowego Krajowej Informacji Skarbowej, na który należy wpłacać pieniądze za rozpatrzenie wniosku o wydanie interpretacji to: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Numer ten jest również podany na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.

Amortyzacja mieszkania – jak kupić i rozliczyć mieszkanie w firmie?

Co jeszcze warto wiedzieć o Krajowej Informacji Skarbowej?

Krajowa Informacja Podatkowa i Informacja Celna z dniem 1 marca 2017 roku odejdą w niepamięć. Zastąpi je Krajowa Informacja Skarbowa. Jednostka ta ma udzielać jednolitych informacji w zakresie prawa podatkowego i celnego oraz zapewnić jednolite indywidualne interpretacje. Numery telefonów natomiast pozostają bez zmian: 801 055 055 lub (22) 330 03 30. 

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
  • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z księgową lub księgowym.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.