Zmiany rozliczania VAT w UE oraz obowiązkowe kasy fiskalne online. Nowe obowiązki podatkowe od 1 lipca

1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy, które m.in. na niektórych branżach wymuszają stosowanie kas fiskalnych online. Dodatkowo wprowadzony został pakiet e-commerce, który ma ułatwić rozliczanie podatku VAT z kontrahentami w ramach Unii Europejskiej. Zapoznaj się ze wszystkimi zmianami.

Kasy fiskalne on line – kto musi z nich korzystać?

Od 1 lipca 2021 r. obowiązkiem posiadania kas fiskalnych online i rozliczania usług za ich pomocą zostały objęte kolejne branże. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów obowiązek ewidencjonowania z ich użyciem od dzisiaj obejmuje usługi: budowlane, fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – usługi wstępu.

Kasy fiskalne on line to urządzenia przesyłające dane do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Rejestrują one wszelkie przeglądy oraz dane dotyczące sprzedaży: paragony fiskalne, wydruki niefiskalne, raporty dobowe. Pozyskane informacje trafiają do Centralnego Repozytorium Kas. Wcześniej – już od 2020 r. – posiadać je musiały m.in. warsztaty samochodowe, mechanicy i stacje paliw.

Na zakup kasy fiskalnej online przedsiębiorca może uzyskać ulgę podatkową w wysokości 90% wartości wymiany kasy (maksymalnie 700 zł). Każda z zakupionych z ulgą kas fiskalnych musi jednak zostać pierwszy raz użyta nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

Pakiet e-commerce ułatwi rozliczanie zakupów w ramach Unii Europejskiej

Wprowadzony z dniem 1 lipca pakiet e-commerce ma docelowo ułatwić rozliczanie podatku VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE oraz poprawić konkurencyjność na rynku. W jego skład wchodzi m.in. likwidacja w całej UE zwolnienia z VAT od importu małych przesyłek (o wartości do 22 euro). Rozszerza również zakres transakcji między firmą i konsumentem (B2C), wprowadzając uproszczoną procedurę rozliczania VAT – One Stop Shop (OSS).

System umożliwia także rozliczanie importowanych towarów z państw spoza UE do wartości 150 euro (tzw. Import OSS). Wystarczy rejestracja w ogólnoeuropejskim systemie VAT OSS, aby legalnie nabywać, sprzedawać i rozliczać VAT w całej Unii Europejskiej.

Nowy limit powyżej którego sprzedawca będzie musiał zarejestrować się oraz zapłacić podatek VAT również w kraju nabywcy został wyznaczony na 10 tys. euro (42 tys. zł).

Ruszyła rejestracja do systemu TAX FREE

W czwartek ruszyła również rejestracja do systemu TAX FREE na Platformie PUESC. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej. Dzięki temu zagraniczni nabywcy łatwiej będą mogli rozliczyć zwrot podatku VAT za zakupy zrobione w Polsce.

Powstanie również Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE, którym zarządzać będzie Krajowa Administracja Skarbowa. Będzie on dostępny w formie e-usługi na Platformie PUESC i posłuży on do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów TAX FREE, a także do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym.

Podobne systemy TAX FREE mają już: Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia.