Kiedy obowiązek rejestracji do VAT-UE ?


25 stycznia 2017 2 min. czytania

Jeszcze przed dokonaniem transakcji z kontrahentem z innego niż Polska kraju unijnego należy zarejestrować się do VATu unijnego.

Temat rejestracji do VATu unijnego jest przedmiotem art.  97 ustawy o VAT.

O zamiarze dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowej mają obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego:

 • czynni podatnicy VAT planujący dokonywanie dostaw lub nabyć wewnątrzwspólnotowych, importu usług lub świadczenia usług, dla których podatnikiem będzie unijny usługobiorca,
 • osoby prawne niebędące podatnikami oraz pozostali podatnicy:
  • dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, jeśli wartość tych transakcji w roku podatkowym przekracza 50.000 zł. Więcej na ten temat piszemy tutaj.
  • dokonujący importu usług od podatników z krajów UE,
  • świadczący usługi na rzecz podatników z krajów UE, z tytułu których podatek rozlicza nabywca unijny.

Jak sama nazwa wskazuje podatnik jest zobowiązany do rejestracji do VATu unijengo w przypadku gdy zamierzać dokonywać transakcji z firmami z innych niż Polska krajów unijnych.

kto musi się zarejestrować do VAT UE

Zgłoszenie do VATu unijnego odbywa się na formularzu VAT-R. Należy pamiętać, że zgłoszenie do VATu unijnego przez podatnika zwolnionego z VAT nie zmienia jego statusu, nadal pozostaje on zwolniony z VAT.

Naczelnik US potwierdza fakt rejestracji do VATu unijnego na formularzu VAT-5 UE, który przekazuje podatnikowi.

Podatnicy, którzy zgłosili do się VATu unijego  są zobowiązani do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

Zgodnie z art. 97 ust. 13 ustawy o VAT,  w przypadku zaprzestania dokonywania transakcji wewnątrzunijnych, podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu naczelnikowi US poprzez aktualizację VAT-R. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 15 dni, licząc od dnia zaistnienia tej okoliczności.

Wykreślenie z VAT-UE

Podatnik zostanie wykreślony z rejestru VATowców unijnych jeżeli:

 • złoży za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia,
 • przez okres 3 kolejnych miesięcy nie składał informacji podsumowujących VAT-UE, pomimo istnienia takiego obowiązku
 • zostanie wykreślony z rejestru podatników VAT na podstawie art. 96 ust. 6 i 8-9a ustawy o VAT.

Informacja podsumowująca VAT-UE 

Podatnicy zarejestrowani do VATu unijnego oraz dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych są obowiązani do składania informacji podsumowujących VAT – UE, na których wykazuje się:

 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT),
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
 • wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Na VAT-UE nie wykazuje się zatem usług nabytych od kontrahentów unijnych. 

VAT-UE składa się tylko za okresy miesięczne i tylko elektronicznie. Nie ma obowiązku składania zerowych informacji podsumowujących VAT-UE. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu