Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), jeśli nabywca jest zwolniony z VAT?


22 września 2016 2 min. czytania

Podatnik zwolniony z VAT podmiotowo wykona zakup towarów w Unii Europejskiej. Czy nabywca będzie musiał rozliczyć WNT? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.

Zgodnie z art.10 ust.1 pkt 2 lit.c WNT nie występuje w przypadku towarów nabywanych przez podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie podmiotowe do 150 000 zł) jeżeli całkowita wartość WNT na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł. Limit 50 000 zł dotyczy również roku poprzedniego.

W myśl art.10 ust.4 przy wyliczaniu kwoty limitu nie uwzględnia się kwoty zapłaconego podatku od wartości dodanej, nabycia nowych środków transportu i wyrobów akcyzowych.

Zakup towarów w Unii Europejskiej przez podatnika zwolnionego z VAT podmiotowo

Z art.10 ust.6 wynika jednak, że podatnicy zwolnieni z VAT ze względu na limit obrotów mogą dobrowolnie wybrać opodatkowanie WNT przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze albo przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art.97 ust.10 (numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL).

Powyższy wybór opodatkowania obowiązuje przez 2 kolejne lata, licząc od dnia dokonania WNT, dla którego dokonano takiego wyboru. Po tym czasie podatnik może ponownie skorzystać z wyłączenia z WNT pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika US o tej rezygnacji przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje z opodatkowania.

Podsumowując podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo dokonując zakupów od kontrahentów z UE mają dwie możliwości:

a. zarejestrować się do VAT-UE na formularzu VAT-R i rozliczać się z WNT

b. nie rejestrować się do VAT-UE i dokonywać zakupów w UE bez rozliczania VAT-u.

Należy jednak pamiętać, że podatnicy zwolnieni z VAT mogą dobrowolnie nie wykazywać WNT tylko do momentu gdy całkowita wartość WNT w poprzednim i danym roku nie przekroczyła 50 000 zł.

W sytuacji gdy nabywca dobrowolnie zarejestruje się do VAT-UE lub będzie do tego zobowiązany przepisami podatkowymi wówczas:

  • otrzyma fv bez vat-u
  • będzie zobowiązany do rozliczenia (zapłaty)  vat-u w Polsce
  • będzie zobowiązany wykazać transakcję zakupu na deklaracji VAT-8 oraz informacji podsumowującej VAT-UE

W przeciwnym wypadku otrzyma fv z zagranicznym vatem a zakup rozliczy tylko na gruncie podatku dochodowego.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu