Ile wynosi ulga na kasy fiskalne online i jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niej skorzystać?

Obecnie ulga na kasę przysługuje jedynie na kasy nowego typu online. Wielu przedsiębiorców m.in. z branż wrażliwych ma wątpliwości, czy przysługuje im ulga, jeśli wymienią kasę rejestrującą przed obowiązkowym terminem określonym w przepisach. Przepisy są niejasne w tej kwestii dlatego należy sięgnąć do stanowiska Ministerstwa Finansów.

Kasy online

Od maja 2019 obowiązują przepisy wprowadzające zmiany w zakresie kas rejestrujących. Polegają na wprowadzeniu kas online, których funkcjonalność pozwala na zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kas do Centralnego Repozytorium Kas. Kasa online jest fiskalizowana w momencie pierwszego połączenia, następnie dane o sprzedaży w postaci elektronicznych paragonów są wysyłane z określoną częstotliwością do Szefa KAS. Równolegle funkcjonują kasy rejestrujące z elektronicznym oraz papierowym zapisem kopii, które w sposób ewolucyjny będą stopniowo wycofywane z rynku aż do całkowitego zastąpienia kasami nowego typu.

Kasy online będą obowiązkowe dla wszystkich podmiotów od 01 stycznia 2023. Jednak część podmiotów z tzw. branż wrażliwych zobowiązana będzie rozpocząć ewidencję z zastosowaniem kas online we wcześniejszych terminach. Ostateczne terminy rozpoczęcia ewidencji przy pomocy kas online dla poszczególnych branż zostały określone w art. 145b ustawy o VAT:

  • 01 styczeń 2020 – świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów; sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
  • 01 lipiec 2020 – świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
  • 01 styczeń 2021 – usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Ulga na kasę online

Obecnie ulga na kasę przysługuje jedynie na kasy nowego typu online. Wynika to m.in. z rozporządzenia MF z dnia 29.04.2019 w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, które w par. 2 ust. 1 określa 2 warunki ubiegania się o zwrot wydatków na kasę:

  • rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia o spełnieniu warunku dla kas online;
  • posiadanie przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Ulga w wysokości 700 zł przysługuje w formie odliczenia w deklaracji VAT- dla czynnych podatników VAT lub w formie zwrotu na konto bankowe – dla podatników zwolnionych z VAT. Ustawa o VAT art. 111 ust. 4 wskazuje 2 grupy podatników, którzy mogą skorzystać z ulgi na kasę. Są to podatnicy:

  • u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online;
  • którzy dobrowolnie rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online oraz dotychczas nie używali żadnych kas rejestrujących online czy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Ulga na kasę online przed terminem wymiany

W praktyce często dochodzi do wymiany kasy „starego” typu na kasę online przed ustawowym terminem wymiany określonym w art. 145b ustawy. Przedsiębiorcy z uwagi na m.in. zużycie lub awarię kasy dokonują zakupu kasy online pomimo, że przepisy jeszcze ich do tego nie zobowiązują. Czy w takiej sytuacji ulga na kasę przysługuje? Zdaniem MF tak choć nie wynika to wprost z zapisów ustawy. Jednym z określonych w ustawie o VAT warunków skorzystania z ulgi jest wymiana kasy w obowiązujących terminach, co sugeruje, iż dopiero gdy minie termin na wymianę określony w ustawie, podatnik może skorzystać z ulgi. Na szczęście MF w wydawanych interpretacjach dopuszcza skorzystanie z ulgi nawet jeśli wymiana na kasę online nastąpiła przed obowiązkowym terminem. Przykładem jest interpretacja indywidualna z dnia 03.10.2019 sygn. 0111-KDIB3-2.4012.461.2019.2.MD, gdzie z wnioskiem zwrócił się podmiot świadczący usługi w zakresie opieki medycznej. Zapytał, czy ma prawo skorzystać z ulgi na kasę biorąc pod uwagę, że wcześniej w 2011 korzystał z ulgi a obecnie zakupił 3 kasy online przed terminem obowiązującym dla branży medycznej tj. 01 styczeń 2021. W interpretacji MF potwierdziło prawo do ulgi w następujący sposób:

„Wnioskodawca świadczący usługi, w zakresie których – jak sam Wnioskodawca podaje – z dniem 1 stycznia 2021 r. powstanie obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących online, to tym samym będzie mógł skorzystać z ulgi na zakup tych kas, nawet jeśli wcześniej już takiego odliczenia dokonał na dotychczas użytkowane urządzenia fiskalne. „