Korzystasz z ulg podatkowych? Musisz złożyć załącznik PIT/O

To, czy przedsiębiorca ma szansę na daną ulgę podatkową uzależnione jest od formy opodatkowania działalności gospodarczej. Właściciele firm, którzy korzystają z ulg powinni jednak pamiętać, że poza czerpaniem z tego korzyści muszą dopełnić pewnych obowiązków. Nie wolno zapomnieć, by dołączyć do rocznego zeznania podatkowego załącznik PIT/O.

Skala podatkowa to pełen zakres ulg

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mają możliwość wyboru jednej z trzech form opodatkowania: skali podatkowej, podatku liniowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W obiegu funkcjonuje jeszcze karta podatkowa, ale była ona do wyboru jako forma rozliczeń do końca 2021. Kartą podatkową w tej chwili rozliczają się tylko ci przedsiębiorcy, którzy korzystali z niej na dzień 31 grudnia 2021 i nie zmienili jej na inną formę. 

Decyzja o formie opodatkowania ma wpływ choćby na możliwość korzystania z ulg podatkowych. Jak to wygląda w praktyce?

W najlepszej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej. Wynika to z faktu, że mogą oni korzystać ze wszystkich przewidzianych w przepisach ulg, m.in.:

Opodatkowani ryczałtem nie mają możliwości skorzystania z ulgi na dzieci oraz na nowe technologie. Z kolei przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego oraz karty podatkowej nie mają szansy na żadną z ulg – jeśli nie osiągają przychodów z innych źródeł.

Korzystasz z ulg podatkowych_ Musisz złożyć załącznik PIT_O

Kiedy przedsiębiorca opodatkowany liniowo odliczy ulgę?

Przedsiębiorcy opodatkowani według stawki liniowej, którzy chcą odliczać jakiekolwiek ulgi muszą wykazać, że uzyskują również dochody opodatkowane na zasadach ogólnych.

W takim przypadku ulgę wykazuje się nie w obowiązującym ich PIT-36L, ale w składanym dodatkowo:

  • PIT-36 – przy dochodach z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych,

lub

  • PIT-37 – w przypadku osiągania dochodów, m.in. z etatu, umów zlecenia, stypendiów, praw autorskich.

Co za tym idzie w przypadku, gdy przedsiębiorca osiągnął dochody opodatkowane liniowo, a wraz z nimi opodatkowane skalą podatkową to oprócz druku PIT-36L składa w urzędzie skarbowym dodatkowo PIT-36 lub PIT-37 (zależnie od rodzaju pozostałych dochodów). Dzięki temu ma możliwość odliczania ulg – oczywiście w związku z działalnością „dodatkową”.

Odliczanie ulg to konieczność złożenia załącznika PIT/O

Jeśli przedsiębiorca korzysta w danym roku z ulg do jego obowiązków należy ich wykazanie w rozliczeniu rocznym. W myśl przepisów należy to zrobić za pomocą załącznika PIT/O dołączanego do zeznań PIT-36 lub PIT-37. Załącznik PIT/O zobowiązani są złożyć wszyscy podatnicy korzystający z ulg oraz odliczeń – zarówno od dochodu (np. ulga rehabilitacyjna, internetowa) i od podatku (np. ulga na dzieci).

Małżonkowie sporządzający wspólne rozliczenie roczne wypełniają jeden PIT/O, w przypadku składania oddzielnych deklaracji konieczne jest wypełnienie dwóch załączników. Wypełniając załącznik PIT/O konieczne jest uzupełnienie m.in. informacji dotyczących:

  • danych identyfikacyjnych,
  • odliczeń od dochodu (przychodu),
  • odliczeń od podatku,
  • przekazanych darowizn i obdarowanych.

Kolejność wypełniania deklaracji wymaga, żeby na sam początek wszystkie przysługujące ulgi uwzględnić w załączniku PIT/O. Następnie ich łączną wartość powinno się przenieść do właściwej deklaracji podatkowej. W PIT/O nie wymienia się odliczeń mieszkaniowych i bezpośrednio wymienionych w zeznaniach podatkowych. Nie wykazuje się także odliczeń z tytułu składek ZUS, zdrowotnych, kosztów uzyskania.

Roczne zeznanie podatkowe należy złożyć do końca kwietnia. Dotyczy to również wszelkich koniecznych załączników. Wynika to z faktu, że załącznik to integralny element zeznania podatkowego, a co za tym idzie obydwa druki składa się równocześnie.

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi:


Przedsiębiorco – rozlicz swój PIT w inFakcie

Szukasz odpowiedniej aplikacji umożliwiającej sporządzenie PIT-36 lub PIT-36L? Skorzystaj z naszego kreatora PIT, który uprości proces generowania zeznania rocznego. Decydując się na wybór inFaktu:

  • nie musisz uzupełniać wszystkich danych ręcznie (aplikacja „zaciąga” część informacji zapisanych wcześniej na koncie),
  • sprawnie rozliczysz ulgi podatkowe i darowizny,
  • zapiszesz sporządzony PIT w wygodnym formacie PDF.