Ulga rehabilitacyjna – co warto o niej wiedzieć?

Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przysługuje nie tylko osobie niepełnosprawnej, ale również jej opiekunowi. Ta forma odliczenia dostępna jest również części przedsiębiorców. W tym kontekście warto wiedzieć na jakie wydatki pozwala ulga rehabilitacyjna i które dokumenty są konieczne, by ją uzyskać.

Dla kogo ulga rehabilitacyjna?

Dokonując rocznego rozliczenia PIT część przedsiębiorców może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Uprawnione są do niej jednak tylko osoby rozliczające się według skali podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z ulgi nie skorzystają podatnicy opłacający podatek liniowy.

Trzeba wiedzieć, że ulga rehabilitacyjna odliczana jest od dochodu, a nie od podatku i że mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne lub utrzymujące osoby niepełnosprawne takie jak np. współmałżonek, dzieci, pasierbowie, rodzeństwo.

Warunkiem odliczenia ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną.

Co istotne w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu ulga jest możliwa tylko wtedy, jeśli ich dochód nie przekroczył kwoty 19 061,28 zł w 2023 r.

Wydatki dzielą się na ograniczone limitem i nielimitowane

W myśl przepisów nie wszystkie wydatki dotyczące osób niepełnosprawnych uprawniają do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Przede wszystkim muszą mieć one ścisły związek z celami rehabilitacji lub ułatwiać niepełnosprawnym wykonywanie czynności życiowych.

Ulga rehabilitacyjna – co warto o niej wiedzieć_

uwaga
Poza wydatkami limitowanymi (do pewnej kwoty) w zeznaniu podatkowym można wykazać również wydatki nielimitowane podlegające odliczeniu w faktycznie poniesionej wysokości.

Na ujęcie jakich kosztów pozwala ulga rehabilitacyjna? Co ciekawe szerszy wachlarz dotyczy wydatków nielimitowanych wśród, których znajdują się m.in.:

 • adaptacja i wyposażenie mieszkania oraz innych budynków mieszkalnych, tak aby odpowiadały, potrzebom niepełnosprawnych,
 • zakup oraz naprawa osobistego sprzętu rehabilitacyjnego,
 • koszty pobytu w uzdrowiskach, zakładach rehabilitacyjnych oraz zabiegów,
 • opieka pielęgniarska w domu,
 • przewozy na zabiegi,
 • przejazdy środkami transportu publicznego.

Z kolei wśród wydatków limitowanych uprawniających do odliczenia od podatku maksymalnie 2 280 zł można znaleźć:

 • opłacenie przewodnika (dotyczy osób niewidomych oraz z niesprawnością układu ruchu),
 • utrzymanie psa przewodnika (osoby niewidome oraz z niesprawnością układu ruchu),
 • wydatki na samochód.

W tym ostatnim przypadku pojazd musi stanowić własność lub współwłasność niepełnosprawnego lub osoby, która go utrzymuje. Dodatkowo powinien służyć do przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Istnieje jeszcze możliwość odliczenia z tytułu ulgi na leki. Dotyczy to jednak wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Z odliczenia można skorzystać tylko, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Wydatek związany z ulgą należy odpowiednio udokumentować

Bardzo ważną kwestią jest odpowiednia dokumentacja poniesionych wydatków. Bez tego ulga rehabilitacyjna nie jest bowiem możliwa.

Takim dowodem może być choćby faktura bądź inny dokument na podstawie, którego można ustalić m.in.:

 • dane nabywcy i sprzedawcy,
 • rodzaj zakupionego towaru lub usługi,
 • kwotę zapłaty.

Przepisy nie wymagają jednak posiadania dokumentów potwierdzających wydatki związane z opłacaniem przewodnika, utrzymaniem psa asystującego oraz z przejazdem samochodem osobowym na konieczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Konieczne może się jednak okazać przestawianie na żądanie urzędników innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do odliczenia ulgi. W szczególności dotyczy to:

 • wskazania imienia i nazwiska osoby opłaconej w związku z pełnieniem funkcji przewodnika,
 • okazania certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego zlecenie i wykonanie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Z kolei w przypadku zakupu leków podstawą umożliwiającą odliczenie jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek).

W zależności od źródeł uzyskiwanych dochodów do zeznania rocznego PIT należy dołączyć załącznik PIT/O, w którym przedsiębiorca wykazuje dokonane odliczenia.

Ulga rehabilitacyjna – rozlicz z inFaktem

Szukasz odpowiedniego sposobu na prawidłowe rozliczenie przysługujących Ci ulg? Przetestuj Program do Księgowości dzięki czemu skorzystasz z kreatora PIT, który uprości proces generowania zeznania rocznego. Dzięki inFaktowi:

 • nie musisz uzupełniać wszystkich danych ręcznie (aplikacja „zaciąga” część informacji zapisanych wcześniej na koncie),
 • sprawnie rozliczysz ulgi podatkowe i darowizny,
 • zapiszesz sporządzony PIT w wygodnym formacie PDF.

Oczywiście inFakt to dużo więcej zalet – przede wszystkim możesz testować księgowość online przez 30 dni za darmo. Wypełnij poniższy formularz i przekonaj się jakie możliwości daje Twojej firmie inFakt.

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi: