Wykreślenie z VAT – czy to w ogóle jest możliwe?


14 maja 2016 4 min. czytania

Wydawać by się mogło, że jeśli dokonamy już zgłoszenia do VAT lub VAT UE na formularzu VAT-R, to dopóki sami nie zgłosimy, że chcemy dokonać wyrejestrowania, w dalszym ciągu będziemy czynnymi podatnikami VAT. Okazuje się, że tak jednak nie jest, bowiem urząd skarbowy może sam dokonać wykreślenia z rejestru VAT beżz informowania nas o tym. 

Kiedy możliwe jest wykreślenie z VAT?

Zgodnie z przepisami podatkowymi wykreślenie z VAT może nastąpić automatycznie przez naczelnika urzędu skarbowego, bez wcześniejszego informowania o tym fakcie, w dwóch następujących przypadkach:

  • gdy w wyniku działań sprawdzających okazuje się, że taki przedsiębiorca nie istnieje,
  • gdy podatnik nie składa miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatkowych, a urząd skarbowy ma z nim utrudniony kontakt.

Wykreślenie z VAT danego podatnika ma charakter materialno – techniczny. Oznacza to bowiem, że urząd skarbowy nie wydaje żadnej decyzji dotyczącej wykreślenia podatnika, a dodatkowo nie ma obowiązku informowania o tym fakcie przedsiębiorcy.

Jaki jest zatem efekt końcowy takich poczynań?

Przedsiębiorca zostaje wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT, a co za tym idzie nie ma możliwości odwołania się od decyzji urzędu, ponieważ taka decyzja nie została wydana.

Jedynym wyjściem z sytuacji jest ponowna rejestracja do VAT.

5 najczęstszych błędów w rozliczaniu VAT

Wykreślenie z VAT – w jaki sposób można się przed tym uchronić?

Przedsiębiorca, który chce uniknąć wykreślenia z rejestru czynnych podatników VAT, powinien pamiętać o kilku ważnych kwestiach, a mianowicie:

  • w odpowiednim terminie składać deklaracje VAT, nawet w przypadku braku przychodu w danym okresie rozliczeniowym,
  • w składnej deklaracji VAT należy podać aktualny numer telefonu, aby urząd skarbowy w przypadku wątpliwości mógł się skontaktować,
  • ważnym aspektem jest również aktualizowanie na bieżąco adresu korespondencyjnego w CEIDG, aby korespondencja z urzędu skarbowego była przekazywana pod właściwy adres.

Przypomnijmy jakie terminy obowiązują przy składaniu deklaracji VAT:

  • deklarację VAT-7 / VAT-7K składamy do 25. dnia miesiąca następnego za miesiąc/kwartał poprzedni (zarówno w formie elektronicznej, jak również papierowej),
  • deklarację VAT-UE składamy do 25. dnia miesiąca następnego za miesiąc/kwartał poprzedni w formie elektronicznej, natomiast w formie papierowej deklarację tę składamy do 15. dnia miesiąca następnego za miesiąc/kwartał poprzedni.

Pamiętajmy również o tym, że deklarację VAT-7 / VAT-7K należy złożyć nawet w przypadku, gdy deklaracja zawiera same zera.

Jeśli chodzi o deklarację VAT-UE to w tym przypadku obowiązuje zasada, że jeśli w danym miesiącu bądź kwartale nie dokonujemy sprzedaży lub zakupów od kontrahentów z Unii Europejskiej, to nie mamy obowiązku składania deklaracji VAT unijnej.

Pamiętajmy jednak o tym, aby przynajmniej raz na pół roku złożyć deklarację VAT-UE zerową, aby urząd skarbowy nie wykreślił nas z rejestru VAT podatników unijnych.

Jak ustalić stawkę VAT na fakturze

Wykreślenie z VAT – skutki dla przedsiębiorcy i kontrahentów

Wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT przez urząd skarbowy może przysporzyć przedsiębiorcy i jego kontrahentom wiele problemów.

W momencie, gdy przedsiębiorca zostaje wykreślony z VAT, automatycznie traci prawo do odliczania podatku VAT od faktur kosztowych (zakupowych).

Dodatkowo, jeśli podatnik wystawia faktury z naliczonym podatkiem VAT, to wówczas nabywca usługi bądź towaru nie ma prawa do odliczenia tego podatku VAT.

Dla obu stron oznacza to konieczność skorygowania deklaracji VAT, które zostały w błędny sposób przygotowane i przekazane do urzędu.

Aby zapobiec powstawaniu tego typu nieprzyjemnych sytuacji, Ministerstwo Finansów przygotowało specjalną platformę online, dzięki której każda osoba posiadająca numer NIP ma możliwość weryfikacji, czy dany podmiot znajduje się aktualnie w rejestrze czynnych podatników VAT.

Pamiętajmy jednak o tym, że można się uchronić przed wykreśleniem z rejestru czynnych podatników VAT – wystarczy składać deklaracje VAT w odpowiednim terminie oraz wywiązywać się z obowiązków podatkowych.

Kiedy warto być VATowcem?

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Jeśli masz pytania związane z rejestrem VAT, byciem czynnym podatnikiem lub samym wykreśleniem z rejestru, zapraszamy do komentowania i zadawania pytań: info@infakt.pl.