Wysyłka deklaracji VAT do urzędu – w inFakcie robisz to jednym kliknięciem

Dostarczenie właściwie wypełnionej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K do urzędu zaledwie jednym kliknięciem? To jak najbardziej możliwe – o ile prowadzi się swoją firmę z inFaktem. Oto jak uprościliśmy jeden z głównych obowiązków VAT-owców.

Z deklaracji VAT wynika kwota podatku do zapłaty lub zwrotu

Jeden z podstawowych obowiązków związanych z byciem czynnym podatnikiem VAT dotyczy złożenia odpowiednio wypełnionej deklaracji za każdy rozliczany okres. Z tego dokumentu wynika kwota podatku do zapłaty (lub do zwrotu). Formularz zawiera zarówno dane standardowe, jak np. okres rozliczeniowy, właściwy urząd, jak również informacje charakterystyczne dla potrzeb podatku VAT.

W zależności od tego czy przedsiębiorca rozlicza się miesięcznie czy kwartalnie, deklarację trzeba złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Jeśli ostateczny termin składania dokumentu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, przesuwa się on na kolejny dzień roboczy.

Przedsiębiorca może złożyć deklarację VAT odwiedzając osobiście właściwy urząd skarbowy, wysyłając druk pocztą lub przez Internet. Bardzo wygodną opcją jest tu oczywiście droga elektroniczna choćby z uwagi na to, że unika się stania w kolejkach. Przesłanie deklaracji VAT przez Internet nie wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wszelkich formalności można tu dopełnić dzięki inFaktowi.

Deklaracja VAT w inFakcie – wystarczy kliknąć „Wyślij do urzędu”

Osoby korzystające z Programu do Księgowości mają już możliwość przesłania swojej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K do urzędu bezpośrednio z aplikacji. W tym celu trzeba:

  • wejść w zakładkę „Księgowość”,
  • wybrać sekcję „Podatek VAT”,
  • kliknąć w konkretny okres.

W podglądzie deklaracji VAT znajduje się przycisk „Wyślij do urzędu”. Jego kliknięcie sprawia, że dokument wygenerowany w inFakcie zostanie przesłany drogą elektroniczną do odpowiedniego US. Wcześniej warto zweryfikować jego poprawność.

Użytkownik nie musi wpisywać większości informacji. Aplikacja automatycznie uzupełnia dane uwierzytelniające. Po kliknięciu „Wyślij do urzędu” oraz potwierdzeniu imienia, nazwiska, NIP-u, PESEL-u, a także kwoty przychodu z rocznego zeznania PIT za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składana jest deklaracja VAT, dokument zostanie przesłany do US.

Wystarczy więc jedno kliknięcie! Wprowadzona funkcjonalność to spora oszczędność czasu dla przedsiębiorcy, a także gwarancja dostarczenia druku.

Wysłanie deklaracji VAT do urzędu w inFakcie 3

inFakt pobiera również Urzędowe Poświadczenie Odbioru. To potwierdzenie, że cała operacja przebiegła prawidłowo. UPO jest dowodem na złożenie deklaracji np. w przypadku kontroli urzędu skarbowego. Plik z poświadczeniem odbioru zostanie automatycznie przypisany do deklaracji VAT. Po przesłaniu deklaracji zmieni się jej status – na „Wysłano”.

Porada – w przypadku, kiedy deklaracja została oznaczona wcześniej jako zapłacona opcja może być niewidoczna. Wówczas należy wejść na widok danej deklaracji i kliknąć w link 'Korekty’, pojawi się pop-up i należy wybrać opcję „Nie złożono”.

Jeśli masz już konto w inFakcie i nie testowałeś programu do księgowości – wypróbuj przez 30 dni za darmo!

Masz pytanie? Napisz w komentarzu lub wyślij wiadomość na adres: info@infakt.pl

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu