Kiedy można zarejestrować się do VAT i jakie są prawa i obowiązki vatowca?

Nie jest istotne czy przedsiębiorca został VAT-owcem ponieważ był do tego odgórnie zobligowany czy zrobił to choć wcale nie musiał (zrezygnował ze zwolnienia). Czynny podatnik VAT ma bowiem jasno określone prawa i obowiązki, które nie zależą od powodu rejestracji.

Kiedy możliwa jest rejestracja VAT?

Do obowiązkowej rejestracji jako czynny podatnik VAT przedsiębiorca może być zobligowany ze względu na charakter swojej działalności. Na taki krok muszą się zdecydować m.in. firmy, które sprzedają alkohol, paliwo, wyroby jubilerskie, czy świadczą usługi doradcze. W ich przypadku zarejestrowanie jako VAT-owiec narzucone jest odgórnie przez przepisy.

Konieczność rejestracji VAT występuje również po przekroczeniu kwoty 150 tys. zł rocznego obrotu. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w trakcie roku obliczają limit proporcjonalnie do czasu prowadzenia firmy. Trzeba także pamiętać, że ustalając limit nie bierze się pod uwagę wszystkich transakcji, np. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów czy sprzedaży wysyłkowej.

Jeśli więc firma nie przekracza wspomnianego limitu nie musi rejestrować się jako VAT-owiec. Dodatkowo przepisy przewidują zwolnienie z VAT zależne od charakteru sprzedaży. Z takiej opcji mogą skorzystać m.in przedsiębiorcy świadczący usługi związane ze służbą zdrowia oraz z pośrednictwem finansowym.

Z jakich obowiązków musi sobie zdawać sprawę czynny podatnik VAT?

Dopilnowania pewnych obowiązków wymaga już sama rejestracja VAT. Należy bowiem w urzędzie skarbowym ustalonym ze względu na miejsce, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT-em złożyć wypełniony formularz VAT-R. Wymagane jest również wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 170 zł.

Czynny podatnik VAT ma również oczywiście obowiązki wynikające z faktu posiadania takiego statusu. Do najważniejszych należy zaliczyć:

  • dokumentowanie sprzedaży fakturami (zawsze w przypadku transakcji z inną firmą oraz na życzenie nabywcy prywatnego),
  • ustalanie stawek VAT przy sprzedaży, a także ich stosowanie na fakturach VAT, paragonach i w rejestrach sprzedaży,
  • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów,
  • składanie deklaracji VAT-7 (rozliczenie miesięczne) lub VAT-7K (rozliczenie kwartalne),
  • wpłacanie do urzędu skarbowego VAT-u wynikającego z deklaracji.

Niedopełnienie powyższych obowiązków może skończyć się rozmaitymi konsekwencjami.

Rejestracja VAT to również przywileje

Nie samymi obowiązkami przedsiębiorca żyje. Z bycia VAT-owcem wynikają również pewne korzyści. Dla sporej liczby przedsiębiorców najważniejszą jest prawo do zmniejszania VAT od sprzedaży odejmując od niego VAT od zakupów. W przypadku gdy VAT od zakupów jest wyższy niż VAT od sprzedaży, przedsiębiorca ma możliwość wnioskowania o jego zwrot. Od strony praktycznej sprowadza się to do dokonywania zakupów w kwotach netto.

Czynny podatnik VAT ma także inny przywilej jakim jest sam fakt wystawiania faktur ze stawką VAT. Wynika to z tego, że zazwyczaj VAT-owcem jest bardziej skłonny do nawiązania współpracy z innym VAT-owcem. To efekt wspomnianego prawa do rozliczania VAT-u od zakupów.

Zarejestrowanie do VAT opłaca się również firmom, które wykonują usługi dla kontrahentów z zagranicy. Przy tego typu transakcji polski przedsiębiorca może wystawić fakturę VAT ze stawką „np”, czyli nie podlega opodatkowaniu (w przypadku usług) lub VAT 0% (w przypadku towarów).

Pozwala to nie płacić VAT-u od transakcji zagranicznych. Co jednak istotne – choć przedsiębiorca nie płaci VAT-u to jednak może go odliczać.

Chcesz opłacać VAT bezbłędnie?

  • Przetestuj inFakt za darmo, także w wersji mobilnej. Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę.

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.