Wygrana w Lotto – jak ją rozliczyć? Ile wynosi podatek?


20 sierpnia 2021 4 min. czytania

Wygrana w Lotto to sposób na spełnienie wszystkich finansowych marzeń. Choć szansa trafienia wygranej pierwszego stopnia jest niewielka, to i tak loteria cieszy się ogromną popularnością. Tydzień temu szczęśliwy traf spotkał w gracza ze Śląska, który w Eurojackpot wygrał zawrotną kwotę 206 550 000 złotych. Kto rozlicza podatek od wygranej i ile on wynosi? Sprawdźmy.

Zasady opodatkowania wygranej w grach losowych

Wygrana w grze liczbowej jest dochodem, więc sposób jej opodatkowania określa Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT. Znajdziemy w niej informacje o zwolnieniach i stawkach podatku od wygranej. 

Zwolnienie z konieczności zapłaty podatku od wygranej dotyczy m.in. wygranych do kwoty 2280 złotych we wszelkich losowych grach liczbowych i loteriach pieniężnych.

Wygrana powyżej tej kwoty podlega opodatkowaniu ryczałtem, a stawka podatku wynosi w tym przypadku 10%.  Łatwo policzyć, że wygranie 1 miliona złotych to 100 tysięcy złotych podatku.

Kto jest zobowiązany do pobrania i zapłaty podatku?

Podatek od wygranej jest obciążeniem finansowym dla gracza. Natomiast rozliczenia podatku dokonuje organizator gry, tym samym otrzymujący wygraną nie musi samodzielnie płacić podatku. Podatek jest obliczany i pobierany w momencie wypłaty wygranej, a następnie odprowadzany do urzędu skarbowego. 

W przypadku wygranej w Eurojackpot organizatorem gry jest Totalizator Sportowy. To on oblicza 10% całkowitej wartości wygranej i przekazuje tą kwotę do właściwego urzędu. Zwycięzca otrzymuje wygraną pomniejszoną już o podatek dochodowy.

Szczęśliwy gracz ze Śląska otrzymał zatem wygraną mniejszą o ponad 20 milionów złotych. Taka kwota podatku dochodowego jest należna fiskusowi.

Wygrana w Lotto w zeznaniu rocznym

Pobranie i wpłata podatku przez organizatora to jedyne rozliczenia z urzędem skarbowym, dlatego podatek od wygranych w konkursie, który został pobrany ryczałtem, to wygodna forma rozliczenia dla otrzymującemu nagrodę, ponieważ nie musi składać  żadnej deklaracji podatkowej w tym zakresie.

W przypadku przychodów uzyskanych z tytułu wygranych nie wykazuje się ich w zeznaniu rocznym oraz nie sumuje się z innymi przychodami.

Wygrana a prowadzenie działalności 

Wyjątkiem od zryczałtowanego 10% podatku od wygranej stanowią wygrane otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

W takim przypadku przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, powinien wykazać wygraną jako przychód z tej działalności podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na takich samych zasadach jak inne dochody z działalności gospodarczej. Podatek trzeba odprowadzić od całej wartości nagrody.

Jeśli działalność jest opodatkowana według skali podatkowej, doliczenie kwoty wygranej może spowodować przekroczenie progu podatkowego i konieczność zapłaty 32% podatku PIT.

Wygrana będzie opodatkowana stawką 19% w sytuacji, gdy przedsiębiorca w działalności jest na podatku liniowym. 

Wygrana stanowiąca przychód z JDG powinna zostać wykazana w zeznaniu rocznym PIT

Opodatkowanie innych rodzajów wygranych

  • Wygrana w kasynie – wygrane w kasynie czy na automatach nie są w ogóle opodatkowane, jeśli gra jest urządzana i prowadzona przez uprawniony podmiot.
  • Wygrana w prasie, radiu czy telewizji (środki masowego przekazu) oraz m.in. w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sportupodlegają zwolnieniu od podatku, jeżeli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza 2000 złotych. Gdy wygrana przekroczy tę wartość, to należy zapłacić podatek w wysokości 10% całej wygranej. Tej samej zasadzie podlegają nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeśli nie dotyczą działalności gospodarczej, w przeciwnym razie stanowią przychód z działalności. 
  • Wygrana w konkursie organizowanym przez pracodawcę – z założenia skierowana tylko zamkniętego grona pracowników i przychód z wygranej należy opodatkować jak wypłatę, ponieważ co do zasady wygrana należy do źródła przychodów, jakim jest stosunek pracy.
  • Wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty.
  • Wygrana w Loterii Narodowego Programu Szczepień – w tym przypadku, aby zachęcić obywateli do szczepień, przyjęto nowe rozwiązanie prawne, nagrody otrzymane w Loterii nie będą opodatkowane PIT. Również wygrane przekraczające kwotę 2280 złotych.

 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu