Czy wydatki na prawnika i doradztwo biznesowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i odliczyć VAT?

Czasami zdarzają się sytuacje, że przedsiębiorca potrzebuje skorzystać z porad prawników bądź doradców. Wydatek taki nie zawsze można zaliczyć do kosztów podatkowych, dlatego za każdym razem podatnik powinien podejmować decyzję, czy wydatki na usługi doradcze i prawne będą stanowić koszt.

Każdy koszt powinien być uzasadniony i odpowiednio udokumentowany

Zgodnie z przepisami podatkowymi wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodu w momencie, gdy zostanie poniesiony w celu uzyskania przychodu bądź jego zabezpieczenia oraz nie znajduje się w zamkniętym katalogu wydatków, które nie mogą stanowić kosztu.

Wydatki poniesione w związku z nabyciem usług prawnych i doradczych nie znajdują się w powyżej wspomnianym zamkniętym katalogu kosztów, jednak należy tutaj wziąć pod uwagę, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodu kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań. Przepisy te dotyczą dłużników, nie mają one natomiast zastosowania w stosunku do wierzycieli.

Zakup klimatyzatora – jak rozliczyć?

Koszty w firmie prawnik

Usługi doradcze i prawne powinny być we właściwy sposób udokumentowane

W celu zaliczenia wyżej wspomnianych usług do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca powinien posiadać odpowiednie dokumenty, w celu potwierdzenia iż usługi te mają związek z prowadzoną działalnością oraz wpłyną na wzrost lub zabezpieczenie przychodu.

Przykładowymi dowodami w takiej sytuacji mogą okazać się:

 • umowa o świadczenie usług,
 • analizy finansowo – ekonomiczne,
 • raporty i sprawozdania finansowe,
 • korespondencja mailowa.

Warto tutaj pamiętać również o tym, że nabywając usługi doradcze i prawne przedsiębiorca nie może uznawać otrzymanej faktury za wystarczający dokument potwierdzający nabycie tych usług. Dodatkowo podatnik powinien dysponować dokumentami potwierdzającymi wykonanie takiej usługi, które powinny być opatrzone datą oraz podpisem osoby, która je przygotowała.

To na przedsiębiorcy bowiem ciąży obowiązek udowodnienia przed fiskusem, że nabyte usługi doradcze i prawne mają związek z uzyskanymi przychodami.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kosztów firmy

Przykłady korzystania z usług doradczych i prawnych a koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorca w swojej działalności może skorzystać z porad doradców prawnych w wielu przypadkach związanych z prowadzoną przez niego firmą.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych rodzajów wykorzystania usług doradczych w działalności oraz ich odniesienie w stosunku do kosztów uzyskania przychodu.

 • Usługi doradcze przy pozyskaniu środków na dokonanie inwestycji

Młodzi przedsiębiorcy w momencie rozpoczęcia działalności bardzo często starają się o pozyskanie dotacji unijnych na sfinansowanie nowych inwestycji. W celu uzyskania takiego dofinansowania niezbędne jest sporządzenie odpowiednich wniosków oraz dokumentów, które przedsiębiorca może zlecić doradcy. Wydatki związane z przygotowaniem i opracowaniem odpowiedniej dokumentacji podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 • Pomoc prawna w procesie sądowym

Wydatki ponoszone przez wierzyciela, które zostały poniesione w związku z dochodzeniem na drodze sądowej nieotrzymanych należności ze strony dłużnika mogą stanowić koszt uzyskania przychodu po stronie wierzyciela.

Inna sytuacja występuje natomiast w przypadku, gdy dłużnik korzysta z usług doradczych w celu obrony przed pomówieniami ze strony kontrahenta to wówczas wydatki takie stanowią jego koszt podatkowy.

W momencie jednak, gdy zadłużenie dłużnika wobec kontrahenta jest oczywiste, a dłużnik mimo to doprowadzi do postępowania sądowego to wówczas zgodnie z prawem nie ma możliwości zaliczenia do kosztów wydatków poniesionych na postępowanie sądowe.

 • Wydatki związane z przegranym procesem sądowym

Przedsiębiorca do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć również koszty sądowe, a także koszty zastępstwa procesowego. Koszty te nie znajdują się bowiem w zamkniętym katalogu wydatków, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku ujęcia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodu należy stosować ogólne zasady zaliczania wydatków do kosztów, zwracając uwagę na to czy poniesiony wydatek ma wpływ na osiągany przychód bądź jego zabezpieczenie.

Rower i skuter w kosztach firmy – to możliwe!

Usługi doradcze i prawne – czy mogę odliczyć VAT od otrzymanej faktury?

Czynni podatnicy VAT w momencie otrzymania faktury kosztowej za zakupione usługi mają możliwość odliczenia podatku VAT, co wpłynie na pomniejszenie naszego zobowiązania podatkowego wobec Urzędu Skarbowego.

Podatnicy zwolnieni z VAT wartość brutto z faktury kosztowej wprowadzają bezpośrednio do kosztów firmowych, co ma wpływ na pomniejszenie kwoty podatku dochodowego do zapłaty.

17 praktycznych pomysłów na koszty firmowe

Chcesz księgować swoją firmę w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo.
 • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.