Czy można wliczyć w koszty kupno i montaż klimatyzatora do prywatnego mieszkania, które jest jednocześnie miejscem wykonywania działalności gospodarczej?

Za oknem robi się coraz cieplej – przedsiębiorcy decydują się zatem na zakup klimatyzatora. Taki wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ale trzeba pamiętać o nowych obowiązkach związanych z jego rejestracją.

Czy zakup klimatyzatora mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca może zaliczyć wszelkie wydatki, które będą miały wpływ na wzrost przychodów firmy lub na ich zabezpieczenie.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę to, że wydatki, które chcemy wprowadzić do kosztów, muszą mieć ścisły związek z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Jeśli przedsiębiorca swoją działalność prowadzi w swoim mieszkaniu / domu, to wówczas Urząd Skarbowy w momencie kontroli może zakwestionować wydatek związany z zakupem klimatyzatora i zaliczeniem go w koszty firmy, uznając go jako wydatek o charakterze osobistym.

Szyld reklamowy w kosztach firmy

W przypadku, gdy podatnik swoją działalność wykonuje w wynajętym pomieszczeniu lub biurze, to wówczas do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć nie tylko sam zakup klimatyzatora, ale także wydatki związane z jego montażem czy nawet okresowym przeglądem urządzenia.

Rejestracja lodówek i klimatyzatorów – nowe obowiązki przedsiębiorcy!

Klimatyzator w firmie

Co jest lepsze – jednorazowy zapis w koszty czy amortyzacja?

Klimatyzator jest to urządzenie klimatyzacyjne zaliczane do Klasyfikacji Środków Trwałych z symbolem 653.

Klimatyzator można zaliczyć do środków trwałych w momencie, gdy stanowi on odrębny środek trwały, a co najważniejsze: nie jest on w trwały sposób połączony z instalacją klimatyzacyjną w budynku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami amortyzacji podlegają środki trwałe, które spełniają następujące kryteria:

  • są kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia ich do użytkowania,
  • przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok,
  • stanowią własność lub współwłasność podatnika,
  • wykorzystywane są na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.

Jeśli wartość netto zakupionego urządzenia przekracza 3 500 zł, to wówczas przedsiębiorca ma obowiązek wprowadzenia takiego zakupu do Ewidencji Środków Trwałych, a następnie dokonania jego amortyzacji.

Do wyboru podatnik ma dwie metody amortyzacji:

  • amortyzacja jednorazowa pozwalająca na zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu przyjęcia do użytkowania lub
  • amortyzacja liniowa polegająca na zaliczeniu wydatku do kosztów począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wówczas stosuje się tutaj stawkę zgodną z wykazem Rocznych stawek amortyzacyjnych, która dla takich urządzeń wynosi 10% w skali roku.

Co w przypadku, gdy zakupiony klimatyzator będzie wykorzystywany w działalności krócej niż 12 miesięcy, a jego wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł?

W momencie, gdy wartość zakupionego urządzenia przekracza 1 500 zł, to wówczas zakup taki należy wprowadzić do Ewidencji Wyposażenia.

Jeśli jednak wartość zakupionego dobra nie przekracza kwoty 1 500 zł, to wówczas przedsiębiorca taki zakup może jednorazowo wprowadzić do kosztów firmy, bez konieczności wpisywania go do jakiejkolwiek ewidencji.

Dron w firmie – rozliczenie zakupu

Co z VAT-em i podatkiem dochodowym w przypadku takich zakupów?

Do kosztów przedsiębiorca może zaliczyć nie tylko zakup samego urządzenia klimatyzacyjnego, ale także zakup rolet bądź wiatraków. Zakup takich urządzeń oraz ich późniejszy serwis wpłynie na obniżenie przychodu, a co za tym idzie pomniejszy to nasze zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego.

W przypadku czynnych podatników taki zakup pozwala również na odliczenie podatku VAT, co ma wpływ na pomniejszenie podatku VAT do zapłaty.

Podatnicy zwolnieni z VAT całą wartość brutto z faktury wprowadzą natomiast do kosztów, co wpłynie na zmniejszenie kwoty podatku dochodowego do zapłaty.

Chcesz dodawać koszty w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.