Dron jako środek trwały – jaką metodę amortyzacji wybrać?

Przedsiębiorcy coraz częściej dokonują inwestycji w zakup nowych technologii. Przykładem na to może być wykorzystanie w działalności dronów. Jak zatem należy rozliczyć zakupiony dron oraz w jaki sposób wprowadzić go do majątku firmy?

Zakup drona a koszty uzyskania przychodu

Podatnik do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć wszelkie wydatki, które mają związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz w jasny sposób wpłyną na zwiększenie źródła przychodu, bądź jego zabezpieczenie.

To właśnie na przedsiębiorcy ciąży obowiązek udowodnienia, że poniesiony wydatek jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Po spełnieniu tych kryteriów podatnik może dany wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Czy mogę zakupiony dron wprowadzić do Ewidencji Środków Trwałych?

Dron to śmigłowiec zaliczany do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) z symbolem 781.

Dron w działalności gospodarczej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami amortyzacji podlegają środki trwałe, które spełniają następujące kryteria:

 • stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy, bądź zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
 • są kompletne i zdatne to użytku w momencie ich przyjęcia do użytkowania,
 • przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok, oraz
 • wykorzystywane są na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeśli wartość zakupionego drona przekracza 3 500 zł netto (w przypadku vatowca) lub 3 500 zł brutto (w przypadku podatnika zwolnionego z VAT), to wówczas przedsiębiorca zobowiązany jest do wprowadzenia takiego zakup do Ewidencji Środków Trwałych, a następnie dokonania jego amortyzacji.

W przypadku, kiedy wartość netto zakupionego urządzenia oscyluje w przedziale kwotowym 1 500 zł – 3 500 zł netto oraz przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż 12 miesięcy, to wówczas konieczne jest wprowadzenie zakupionego dobra do Ewidencji Wyposażenia.

Ewidencja taka powinna być prowadzona w formie tabeli i zawierać wszelkie niezbędne informacje, takie jak:

 • data nabycia
 • numer dokumentu
 • nazwę wyposażenia
 • numer pozycji w KPiR
 • wartość początkową
 • miejsce użytkowania wyposażenia
 • datę oraz przyczynę likwidacji

Przedsiębiorca do wyboru ma dwie najczęściej stosowane metody amortyzacji:

 1. Metoda liniowa z wykorzystaniem stawki amortyzacji w wysokości 14%, która polega na stopniowym zaliczeniu wydatku w koszty uzyskania przychodu od miesiąca następnego po miesiącu wprowadzenia do użytkowania.
 2. Jednorazowa amortyzacja, która pozwala na zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Z przywileju jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym lub
 • posiadają status małego podatnika, u których wartość przychodu brutto ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości w złotych 1 200 000 EURO.

Należy pamiętać o tym, że w ciągu danego roku podatkowego możemy dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu nieprzekraczającego równowartości 50 000 EURO.

Amortyzacja sposobem na obniżenie podatku

W jaki sposób możemy uzasadnić, czy zakupiony dron wpłynie na wzrost przychodów firmy?

Przed wprowadzeniem drona do kosztów firmy należy upewnić się, czy działalność obecnie przez nas wykonywana pozwala na uzasadnione zaliczenie takiego wydatku do kosztów.

Należy przy tym pamiętać, że taki zakup powinien być ściśle związany z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Warto tutaj również pamiętać o rozszerzeniu swojej działalności o odpowiednie kody PKD, może to wówczas stanowić dodatkowe uzasadnienie takiego zakupu.

Przykładowe uzasadnienia ujęcia drona w kosztach firmowych mogą być następujące:

 1. Działalność fotograficzna oraz wideofilmowanie – wykonywanie zdjęć i filmów video za pomocą kamery umieszczonej na dronie.
 2. Działalność informatyczna związana z programowaniem dronów.
 3. Działalność budowlana, użycie drona daje możliwość dotarcia do mało dostępnych miejsc bez konieczności rozkładania czasami zbędnego rusztowania.
 4. Działalność handlowa i transportowa, możliwość dostarczania małych paczek bezpośrednio do nabywcy.
 5. Działalność związana z rolnictwem, możliwość wykorzystania drona do rozprowadzania oprysków.
 6. Wykorzystanie drona w ratownictwie medycznym do poszukiwania zagubionych osób.
 7. Działalność hydrauliczna – użycie drona pozwala na weryfikację, czy wszystkie rury są szczelne i w odpowiedni sposób zabezpieczone.

Technologia w dalszym ciągu się rozwija, a w niedługim czasie używanie dronów może stać się już czymś codziennym. Dron może ułatwić nam wykonywanie wielu czynności, a nawet wpłynąć na to, że uratuje komuś życie.

Chcesz rozliczać koszty w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo.
 • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.