Ile może kosztować szyld reklamowy, aby móc go wliczyć w koszty, a nie ewidencjonować jako środek trwały?

Wydatki na reklamę i reprezentację – często mylone, sprawiają problemy, gdyż jedna z tych kategorii nie może stanowić firmowego kosztu, a definicje reprezentacji są mocno niejasne. Jak zaklasyfikować zakup szyldu reklamowego?

Wydatki reprezentacyjne nie są kosztem firmy

Aby móc zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodu, należy określić jego cel i powiązanie z prowadzoną działalnością. W przypadku działań związanych z reprezentacją i reklamą może to być trudne, ponieważ oba te pojęcia są często ze sobą mylone, a wydatków na reprezentację przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów firmowych.

Wydatki na reprezentację nie mają dokładnej definicji w przepisach podatkowych. Przedsiębiorcy są zależni od decyzji urzędów skarbowych i definicji ze słownika języka polskiego. Do niedawna przez wydatki na reprezentację rozumiało się zakupy wystawne, okazałe, drogie – dzisiaj ta interpretacja jest już nieaktualna.

Co obecnie traktuje się jako wydatki na reprezentację? Zakupy, bez względu na ich wystawność lub miejsce świadczenia, związane z „przedstawicielstwem” podatnika, czyli działaniem w jego imieniu.

Koszty reprezentacji i reklamy – co księgować?

Reklama firmy

Są jednak wydatki, które bez żadnych kłopotów można zaliczyć do kosztów jako wydatki związane z reklamą firmy. Do nich możemy zaliczyć m.in.:

  • zaprojektowanie logo,
  • zaprojektowanie wizytówek,
  • reklamę zewnętrzną – szyldy, bannery, billboardy,
  • reklamę w Internecie.

Reklama jest działalnością, która polega na rozpowszechnianiu informacji o firmie w celu zdobycia jak największego grona klientów, sprzedaży towaru lub usługi, poinformowania klientów, gdzie i na jakich zasadach ten towar można nabyć.

Czy można zamieścić reklamę firmy na fakturze?

Data sprzedaży inna niż data księgowania

Szyld reklamowy powyżej 3 500 zł to środek trwały firmy

Szyld reklamowy traktuje się jako środek trwały między innymi dlatego, że okres jego użytkowania jest z reguły dłuższy niż rok czasu. Jeśli jest kompletny i zdatny do użytku oraz stanowi własność (lub współwłasność) przedsiębiorcy, powinien trafić do ewidencji środków trwałych.

Wyposażenie czy środek trwały – jak poprawić błędny zapis w księgach?

Aby móc zaliczyć go do środków trwałych, jego wartość początkowa powinna przekroczyć 3 500 zł. Wówczas przedsiębiorca rozpoczyna amortyzowanie składnika majątku, czyli wpisuje w koszty (zazwyczaj co miesiąc) wyliczoną zgodnie z przepisami część kwoty zakupu i tym samym zmniejszyć sobie kwotę podatku dochodowego do zapłacenia.

Szyldy reklamowe, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, objęte są w skali roku 20% stawką amortyzacyjną.

Nie każdy szyld jest środkiem trwałym

Należy jednak pamiętać, że szyld reklamowy, którego wartość początkowa nie przekroczy 3 500 zł, nie musi być zostać zaliczony do środków trwałych.

Tego typu wydatek można zaliczyć od razu do kosztów prowadzenia działalności poprzez wpisanie w KPiR w kolumnie 13. „pozostałe wydatki”.

8 pytań o amortyzację i środki trwałe

A może tzw. inwestycja w obcym środku trwałym?

Jeśli przedsiębiorca wynajmuje lokal, w którym prowadzi działalność i dokonuje montażu drogiego szyldu reklamowego, rodzi się pytanie, czy należy go wpisać do ewidencji jako środek trwały i amortyzować, czy też może potraktować jako tzw. inwestycję w obcym środku trwałym (ponieważ budynek nie jest naszą własnością).

Otóż nie – inwestycją w obcy środek trwały są te wydatki, które mają na celu ulepszenie już istniejącego budynku, jego modernizację, rekonstrukcję, rozbudowę. Zamontowanie tablicy informacyjno-reklamowej, szyldu, neonu, itd. w żaden sposób nie wpływa na zwiększenie wartości lokalu ani też nie spełnia pozostałych wymienionych funkcji.

Wniosek? Jeśli tablica spełnia wszystkie wymogi środka trwałego, przedsiębiorca musi wprowadzić ją do ewidencji i amortyzować jako standardowy środek trwały.

Warto tutaj pamiętać o prawie do jednorazowej amortyzacji! Dzięki niej można pomniejszyć podatek dochodowy jednorazowo – o całą kwotę zakupu naszego szyldu. Działanie to różni się od normalnego księgowania w koszty firmowe tym, że nasz zakup dodatkowo musi zostać wpisany do ewidencji środków trwałych. Pod względem podatkowym – efekt jest ten sam.

Jednorazowa amortyzacja

Chcesz rozliczać koszty w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo już dziś, poznaj zalety księgowości elektronicznej.
  • Wystaw testową e-fakturę w inFakcie online lub w aplikacji inFakt na smartfon. Zajmie Ci to minutę.
  • Gdy zaczniesz korzystać z inFaktu masz zapewnione bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – dopasujemy księgową lub księgowego do potrzeb Twojej firmy.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.