Obciążenie odwrotne na „NP” na fakturze – co to oznacza?


22 maja 2019 3 min. czytania

Często ustalenie prawidłowej stawki VAT na fakturze może być kłopotliwe dla wielu przedsiębiorców. Poza stawkami, jednym z dostępnych w Polsce oznaczeń na fakturze jest „NP”.  W celu wyjaśnienia kto, oraz w jakich sytuacjach może zastosować ’NP’ zapraszam do wpisu.

 • Oznaczenie NP, czyli nie podlega VAT – pojawia się przy wystawianiu faktur na rzecz firm zagranicznych.
 • W wielu przypadkach ’np’ pojawia się na fakturach razem z adnotacją reverse charge, czyli odwrotne obciążenie.

Kto musi wystawić fakturę?

Faktura za stawką 'np’

Skrót ’np’ na fakturze może zastosować przedsiębiorca (zarówno czynny podatnik VAT oraz zwolniony z VAT) w określonych przypadkach:

 • w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których zobowiązanym do rozliczenia  jest nabywca towaru lub usługobiorca. Dotyczy to sprzedaży np. surowców wtórnych ze szkła, tworzyw sztucznych czy gumy,
 • dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
 1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
 2. państwa trzeciego.

Podsumowując mówimy tutaj o przypadkach, gdy dana czynność jest opodatkowana poza terytorium Polski. W takiej sytuacji na fakturze w polu “stawka VAT” należy wpisać skrót ’np’.

Stawka 0% na fakturze – kiedy stosujemy?

Na czym polega odwrotne obciążenie?

W chwili zastosowania odwrotnego obciążenie do rozliczeniu podatku VAT zobowiązany jest przedsiębiorca, który nabywa towar lub usługę. Przy takiej transakcji sprzedawca nie wykazuje podatku VAT na fakturze. Z tym mechanizmem przedsiębiorca może się spotkać w przypadku transakcji z kontrahentami zagranicznymi. Nie ma tutaj znaczenia, czy kontrahent pochodzi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Eksport co do zasady opodatkowany jest w kraju nabywcy towaru/usługi.

Odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych

Z procedurą odwrotnego obciążenie możemy spotkać się też w kontekście dostawy towarów na terenie Polski. W większości dotyczy to wyrobów ze stali oraz m.in. odpadów szklanych, surowców wtórnych z papieru, tektury, tworzyw sztucznych i gumy, czy wyrobów z miedzi.

Warunki zastosowania procedury odwrotnego obciążenia

Aby móc zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia muszą być łącznie spełnione 3 warunki:

 • sprzedawca to czynny podatnik VAT,
 • nabywcą jest VAT-owcem,
 • sprzedawany towar nie jest zwolniony z VAT ze względu na jego wykorzystywanie wyłącznie do działalności zwolnionej

Należy pamiętać, że nie możemy zastosować mechanizmu odwrotnego obciążenie, jeżeli dokonujemy sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

zastosowanie oznaczenia 'np' na fakturze

Kto jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w chwili zastosowania odwrotnego obciążenie?

Prawidłowo ! Błędnie

Pani Małgorzata dokonuje sprzedaży surowców wtórych na rzecz osób fizycznych. Czy może zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia?

Prawidłowo ! Błędnie

Czy poza oznaczeniem 'np' na fakturze należy umieścić też zapis 'odwrotne obciążenie'?

Prawidłowo ! Błędnie

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu