Obciążenie odwrotne na „NP” na fakturze – co to oznacza?

Często ustalenie prawidłowej stawki VAT na fakturze może być kłopotliwe dla wielu przedsiębiorców. Poza stawkami, jednym z dostępnych w Polsce oznaczeń na fakturze jest „NP”.  W celu wyjaśnienia kto, oraz w jakich sytuacjach może zastosować ’NP’ zapraszam do wpisu.

  • Oznaczenie NP, czyli nie podlega VAT – pojawia się przy wystawianiu faktur na rzecz firm zagranicznych.
  • W wielu przypadkach ’np’ pojawia się na fakturach razem z adnotacją reverse charge, czyli odwrotne obciążenie.

Kto musi wystawić fakturę?

Faktura za stawką 'np’

Skrót ’np’ na fakturze może zastosować przedsiębiorca (zarówno czynny podatnik VAT oraz zwolniony z VAT) w określonych przypadkach:

  • w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których zobowiązanym do rozliczenia  jest nabywca towaru lub usługobiorca. Dotyczy to sprzedaży np. surowców wtórnych ze szkła, tworzyw sztucznych czy gumy,
  • dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
  1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
  2. państwa trzeciego.

Podsumowując mówimy tutaj o przypadkach, gdy dana czynność jest opodatkowana poza terytorium Polski. W takiej sytuacji na fakturze w polu “stawka VAT” należy wpisać skrót ’np’.

Stawka 0% na fakturze – kiedy stosujemy?

Na czym polega odwrotne obciążenie?

W chwili zastosowania odwrotnego obciążenie do rozliczeniu podatku VAT zobowiązany jest przedsiębiorca, który nabywa towar lub usługę. Przy takiej transakcji sprzedawca nie wykazuje podatku VAT na fakturze. Z tym mechanizmem przedsiębiorca może się spotkać w przypadku transakcji z kontrahentami zagranicznymi. Nie ma tutaj znaczenia, czy kontrahent pochodzi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Eksport co do zasady opodatkowany jest w kraju nabywcy towaru/usługi.

Odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych

Z procedurą odwrotnego obciążenie możemy spotkać się też w kontekście dostawy towarów na terenie Polski. W większości dotyczy to wyrobów ze stali oraz m.in. odpadów szklanych, surowców wtórnych z papieru, tektury, tworzyw sztucznych i gumy, czy wyrobów z miedzi.

Warunki zastosowania procedury odwrotnego obciążenia

Aby móc zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia muszą być łącznie spełnione 3 warunki:

  • sprzedawca to czynny podatnik VAT,
  • nabywcą jest VAT-owcem,
  • sprzedawany towar nie jest zwolniony z VAT ze względu na jego wykorzystywanie wyłącznie do działalności zwolnionej

Należy pamiętać, że nie możemy zastosować mechanizmu odwrotnego obciążenie, jeżeli dokonujemy sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności.