Stawka 0% na fakturze – kiedy stosujemy?


15 maja 2019 4 min. czytania

Przedsiębiorcy często błędnie wystawiają faktury stosując stawkę 0% zamiast „zw” i odwrotnie. Daje to ten sam efekt, brak kwoty podatku VAT. Warto tutaj jest to rozróżnić, ponieważ stawka 0% jest obniżoną stawką podatku VAT, natomiast stawka „zw” oznacza zwolnienie z VAT. O tym kiedy na fakturze możliwa jest do zastosowania stawka 0% przeczytacie w poniższym wpisie. Zapraszam.

 • Faktura ze stawką 0% może być wystawiona wyłącznie przez przedsiębiorcę zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT.
 • Stawka 0% jest obniżoną stawką podatku VAT w polskim systemie podatkowym.

Kiedy można wystawić fakturę ze stawką VAT 0%?

Faktura ze stawką 0% może być wystawiona tylko i wyłącznie przez podatnika zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług stawkę 0% należy zastosować w przypadku:

 1. Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów
 2. Eksportu towarów.
 3. Dostaw: używanych na morzu statków ratowniczych morskich i łodzi ratunkowych, jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego i żeglugi na pełnym morzu, części do jednostek pływających, środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich, towarów do wolnych obszarów celnych lub składów celnych, itp.
 4. Importu: jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów, używanych na morzu statków ratowniczych morskich, części do jednostek pływających, jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego, środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich, itp.
 5. Usług: w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, ratownictwa morskiego, najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru jednostek pływających oraz środków transportu lotniczego, polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków oraz środków transportu lotniczego, itp.

Szczegółowa lista podana jest w art. 83 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stawka VAT na fakturze – jak ustalić?

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Stawka VAT 0% w obrocie krajowym

W szczególnych sytuacjach stawka 0% może być zastosowana również w obrocie krajowym. Poniżej zostaną zamieszczone przykłady.

Dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych i charytatywnych

Jak wynika z art. 83 ustawy o podatku VAT stawka 0% może być zastosowana dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych oraz organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Stawka 0% może być zastosowana pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową.

Dostawa towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu

W myśl art. 129 ustawy o podatku VAT sprzedawca może zastosować stawkę 0% dla dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu. W tym przypadku również należy spełnić określone warunki. Sprzedawca powinien:

 1. Poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że jest sprzedawcą. Powinien również poinformować go o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów.
 2. Przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymać dokument zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium UE.
 3. Posiadać dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Kto wystawia fakturę z oznaczeniem ZW?

Stawka VAT 0% w rejestrze i deklaracji VAT

Stawka VAT 0% dotyczy sprzedaży opodatkowanej. Faktura wystawiona ze stawką VAT 0% powinna zostać ujęta w rejestrze sprzedaży VAT, jak również w deklaracji VAT.

Terminy, o których powinien pamiętać przedsiębiorca

Wystawiaj faktury za darmo
Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.
Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Stawka 0% na fakturze - kiedy stosujemy?

Faktura ze stawką 0% może być wystawiona przez:

Prawidłowo ! Błędnie

Czy fakturę ze stawką 0% wykazujemy w deklaracji VAT?

Prawidłowo ! Błędnie

Czy dla dostaw środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich można zastosować stawkę 0%?

Prawidłowo ! Błędnie

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu