Składki ZUS w spółce z o.o.

Składki ZUS w spółce z o.o. nie zawsze są obowiązkowe. W jakich sytuacjach nie ma obowiązku opłacania ZUSu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

ZUS w spółce z o.o. dla jednego wspólnika

Zgodnie z polskim prawem spółkę z o.o. może założyć nawet jedna osoba. W takiej sytuacji nie uniknie ona jednak obowiązkowych składek ZUS. Wynika to wprost z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która właściciela jednoosobowej spółki z o.o. traktuje tak samo jako osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. 

box-icon

Art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:
4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

W dużo lepszej sytuacji są wspólnicy wieloosobowej spółki z o.o. Nie podlegają oni obowiązkowym ubezpieczeniom ZUS. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy są zatrudnieni we własnej spółce na podstawie np. umowy o pracę.

Warto zauważyć, że wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. nie może się w niej zatrudnić na umowę o pracę. W takiej sytuacji byłby bowiem jednocześnie pracodawcą i pracownikiem. Sprawa wydaje się więc prosta. Aby uniknąć płacenia ZUS w spółce z o.o. wystarczy, że ma ona dwóch wspólników.

 

 

ZUS w spółce z o.o. dla dwóch wspólników

Czy wystarczy podzielić się udziałami w spółce w taki sposób, że np. jeden wspólnik ma 99 procent udziałów, a drugi zaledwie 1%, aby uniknąć dodatkowych kosztów w postaci składek ZUS?

Nie. Na takie praktyki zwrócił już uwagę Sąd Najwyższy, nazywając wspólnika z wyraźną przewagą udziałów w spółce „niemal jedynym wspólnikiem”. Dysproporcja w podziale udziałów, której celem jest uniknięcie oskładkowania spółki z o.o., została tym samym podważona przez sąd.

Jeśli nawet w KRS widnieje dwóch udziałowców, ale jeden ma np. 99 % udziałów, to w świetle orzecznictwa taką spółkę traktuje się jako spółkę jednoosobową. To oznacza, że „niemal jedyny wspólnik” nie może być w niej zatrudniony na umowę o pracę i podlega obowiązkowym ubezpieczeniom w ZUS. W takiej sytuacji ZUS może się domagać od wspólników spółek z wyraźną dysproporcją udziałów zapłaty zaległych składek.

ZUS dla członka zarządu lub prezesa spółki

W kontekście składek ZUS i spółki z o.o. nie należy też zapominać o obowiązkach wobec członka czy prezesa zarządu. Jeżeli członek lub prezes zarządu spółki pełni taką funkcję na podstawie aktu powołania i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie, to od 1 stycznia 2022 roku podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS.

Zmianę tę od początku 2022 roku wprowadził Polski Ład. Obowiązkowa składka zdrowotna w wysokości 9% od wynagrodzenia wypłaconego członkowi zarządu lub prezesowi obowiązuje od dnia jego powołania do dnia odwołania z funkcji.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu