Kto może płacić składki ZUS od przychodu? Jaki jest limit przychodu?

Aneta Socha-Jaworska

Składki ZUS od przychodu – tak i to już od 2019 roku! Dla kogo będzie to rozwiązanie? Czy będą limity lub wykluczenia? Które składki ZUS będą uzależnione od przychodu?

Składki ZUS od przychodu – ale dla kogo?

O tym, czy dany przedsiębiorca ma prawo do obliczania składek od przychodu będą decydowały cztery kluczowe kryteria:

 • przychody,
 • kod zgłoszenia do ZUS,
 • rozliczenia w podatku dochodowym i VAT,
 • charakterystyka działalności.

Przejdźmy zatem do pierwszej kwestii, czyli limitu przychodu. Przepisy mówią, że aby móc opłacać składki społeczne i FP od podstawy uzależnionej od przychodu (sprzedaż netto), przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia. Opłacanie składki zdrowotnej pozostaje na dotychczasowych zasadach, czyli nie jest zależne od przychodu przedsiębiorcy.

W 2019 roku można opłacać składki ZUS od przychodu, gdy przychód  z działalności w 2018 roku nie przekroczy kwoty 63 000 zł.

Kolejne ważna rzecz, to kod tytułu ubezpieczenia. Jeśli dany przedsiębiorca zgłoszony jest do ubezpieczeń w ZUS z kodem 05 70 XX, czyli ma prawo do małego ZUS to nie może skorzystać z tego rozwiązania. Jedynie osoby zgłoszone z kodem 05 10 XX (opłacające duży ZUS) mają prawo opłacać składki ZUS od przychodu i korzystać z kodu 05 90 XX lub 05 92 XX.

Następny warunek dotyczy rozliczenia w podatku dochodowym i VAT. Ustawodawca określił, że przedsiębiorcy rozliczający się na karcie podatkowej, korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT nie mogą opłacać składek od przychodu. Natomiast jeśli przedsiębiorca opłaca podatek na karcie i jest VAT-owcem, to może już opłacać składki od przychodu, gdyż w urzędzie jest dokument na podstawie którego jest opcja weryfikacji przychodu.

Na koniec mała charakterystyka działalności. Mianowicie, można wyliczać i opłacać składki społeczne i FP od przychodu, gdy w poprzednim roku kalendarzowym:

 • prowadziło się działalność przez przynajmniej 60 dni kalendarzowych,
 • nie wykonywało się działalności jako twórca, artysta, osoba wykonująca wolne zawody,
 • nie prowadziło się publicznej lub niepublicznej szkoły lub innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub ich zespołu,
 • nie było się wspólnikiem  jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • nie wykonywało się pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywano w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Składki ZUS od przychodu

Co może dać przedsiębiorcy to rozwiązanie?

Dla małych przedsiębiorców jednym z największych obciążeń często są składki ZUS. Ustawodawca wychodząc na przeciw temu, chcąc pozwolić na maksymalny rozwój mikroprzedsiębiorstw dał możliwość opłacania składek od uzyskiwanego przychodu. Rozwiązanie to, nie jest dane przedsiębiorcy na nieograniczony czas. Może być ono stosowane maksymalnie przez okres 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Omawiane rozwiązanie pozostawi więcej środków w portfelu małego przedsiębiorcy. Zgromadzony kapitał ma motywować i dawać możliwość rozwoju małych przedsiębiorstw.

O czym pamiętać opłacając składki ZUS od przychodu?

Są jeszcze dwie rzeczy, o których chciałam powiedzieć, aby każdy przedsiębiorca miał świadomość i możliwość wyboru. Opłacanie składek od przychodu oznacza dla przedsiębiorcy:

 • niższy zasiłek (w sytuacji gdy jest opłacana dobrowolna składka chorobowa) oraz
 • niższą emeryturę, gdyż za dane miesiące zbiera się mniejszy kapitał w ZUS.