Zatrudnienie małżonka na umowę o pracę – jakie składki ZUS i podatki należy opłacać?


12 czerwca 2019 3 min. czytania

Jak wygląda rozliczenie pracownika-małżonka? Jakie składki za niego płacić? Ile wynoszą składki ZUS i kto je odlicza? W jakich sytuacjach wynagrodzenie małżonka, będzie kosztem w działalności? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

 • Pracownika-małżonka zgłasza się do ZUS na ZUS ZUA z kodem 05 11.
 • Małżonek zatrudniony na podstawie umowy o pracę dla celów ubezpieczenia traktowany jest jak osoba współpracująca.
 • Za pracownika-małżonka opłaca się składki na dużym ZUS.
 • Składki za osobę współpracującą odliczane są przez małżonka-przedsiębiorcę.
 • Zaliczka na podatek liczona jest od kwoty brutto pomniejszonej o KUP.
 • Wynagrodzenie małżonka-pracownika jest kosztem w działalności, gdy zostało wypłacone.

Składki ZUS pracownika-małżonka

Warto zacząć od tego, że jeśli przedsiębiorca podpiszę z małżonkiem umowę o pracę, to opłaca za niego składki jak za osobę współpracującą. W terminie 7 dni od zatrudnienia ma obowiązek zgłosić ją/go do ZUS na formularzu ZUS ZUA z kodem 05 11 XX.
Osoba współpracująca nie może skorzystać z ulg w ZUS dostępnych dla przedsiębiorcy. Oznacza to, że trzeba za nią opłacać składki na dużym ZUS. Nie może korzystać z ulgi na start, preferencyjnego ZUS, czy ZUS od przychodu.
W 2019 r. składki na dużym ZUS są opłacane w wysokości:

 • 1246,92 zł bez dobrowolnej składki chorobowej,
 • 1316,97 zł z dobrowolną składką chorobową.

Składki te opłaca pracodawca i to on je rozlicza w swojej działalności. FP księgujemy do kosztów, składki społeczne odejmujemy od dochodu lub księgujemy do kosztów, a 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej odejmujemy jest od podatku.

Zaliczka na podatek małżonka

Zatrudnionemu małżonkowi, jak każdemu innemu pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodu. Standardowe miesięczne wynoszą 111,25 zł, a podwyższone 139,06 zł.
Zaliczka wyliczamy od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o KUP, ale bez odliczania składek ZUS.

Przykład 1

Pan Jan zatrudnił od 1 maja 2019 r. swoją małżonkę. W umowie określili wynagrodzenie w wysokości 4000 zł. Pracownica ma prawo do kosztów w wysokości 111,25 zł i złożyła pracodawcy PIT-2. W jakiej wysokości przedsiębiorca zapłacić składki za pracownicę-małżonkę?

 • 4000 – 111,25 = 3888,75
 • 3889 → dochód do opodatkowania
 • 3889 * 18% – 46,33 = 653,69
 • 654 → zaliczka na podatek podlegająca wpłacie do US

Rozliczenie pracownika-małżonka

Obowiązki pracodawcy

Małżonek będący pracownikiem powinien znaleźć się na liście płac pracodawcy. Wykazać należy kwotę brutto wynagrodzenia, koszty uzyskania przychodu, ulgę zmniejszająca podatek (1/12*556,02 = 46,33) oraz zaliczkę na podatek dochodowy.
Po kończony roku podatkowym pracownikowi-małżonkowi trzeba przekazać PIT-11. Co istotne, pracodawca musi dla niego prowadzić dokumentację pracowniczą taką jak np. akta osobowe.

Wynagrodzenie małżonka w kosztach

Od 2019 r. przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach firmy wynagrodzenie małżonka np. z umowy o pracę pod warunkiem, że wynagrodzenie z tego tytułu zostanie wypłacone.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu