Odliczenie krwi od podatku. Jak uwzględnić w zeznaniu rocznym?

Paulina Włodarczyk

Jeżeli przekazujesz krew lub jej składniki na cele krwiodawstwa, to jesteś honorowym dawcą krwi. Warto wiedzieć, że w zamian za oddanie krwi, oprócz czekolady możesz również otrzymać ulgę w podatku dochodowym. Na czym ona polega i jak uwzględnić ją w zeznaniu rocznym? 

Oddawanie krwi jest jedną z form darowizny. Czyli tym samym Ty jako honorowy dawca krwi jesteś darczyńcą, a z tego tytułu przysługuje Ci prawo do otrzymania ulgi z tytułu przekazania darowizny. 

Jak odliczyć krew od podatku?

Darowiznę na cele krwiodawstwa odliczysz w zeznaniu podatkowym pod pewnymi warunkami. Jak przebiega krok po kroku odliczenie ulgi przez honorowego dawcę krwi?

 • Krok 1 – Oddaj krew

Ulgę na cele krwiodawstwa odliczysz tylko, jeżeli bezpłatnie przekażesz krew lub jej składniki. Darowiznę taką uwzględniasz jedynie w roku podatkowym, w którym rzeczywiście jesteś dawcą krwi

 • Krok 2 – Uzyskaj zaświadczenie 

Wysokość odliczenia ustalisz na podstawie zaświadczenia, jakie otrzymasz z jednostki organizującej zbiórkę krwi. Zaświadczenie to dokumentuje faktyczną ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. 

 • Krok 3 – Oblicz wysokość ulgi 

Kwotę przekazanej darowizny ustalisz, mnożąc ilość faktycznie oddanej krwi lub jej składników przez obowiązujący ekwiwalent pieniężny. Obecnie wysokość rekompensaty to 130 zł za jeden litr krwi lub jej składników. 

box-icon

Przykład

Pan Krzysztof w 2023 r. był honorowym dawcą krwi. Prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Dochód z działalności gospodarczej, jaki uzyskał za 2023 rok to 50 tys. zł.

Z zaświadczeń wystawionych przez centrum krwiodawstwa wynika, że w 2023 r. Pan Krzysztof przekazał bezpłatnie: 4 razy płytki krwi po 250 ml, raz osocze 650 ml i 3 razy pełną krew po 450 ml. Pan Krzysztof dokonał następujących obliczeń w celu ustalenia wysokości ulgi

4 x 250 ml (płytki krwi) + 1 x 650 ml (osocze) + 3 x 450 ml (pełna krew) = 1 l + 0,65 l + 1,35 l = 3 litry

3 litry x 130 zł = 390 zł

W celu rozliczenia ulgi Pan Krzysztof do zeznania rocznego PIT36 za 2023 r. musi dołączyć załącznik PIT/0, w którym wykaże darowiznę na cele krwiodawstwa w wysokości 390 zł. Wartość ta obniży jego podstawę do opodatkowania. Pan Krzysztof może odliczyć ulgę na cele krwiodawstwa, ponieważ kwota 390 zł, nie przekracza wartości 6% z dochodu, czyli 3000 zł.

 • Krok 4 – Odlicz ulgę 

Ulgę z tytułu darowizny na cele krwiodawstwa odliczysz, jeżeli rozliczasz podatek dochodowy według skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wówczas do zeznania rocznego PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 dołączysz załącznik PIT/0, w którym wykażesz kwotę odliczenia w ramach darowizny na cele krwiodawstwa. W deklaracji PIT/0 musisz również podać dane obdarowanego. Może to być

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA

Pamiętaj, że jako obdarowanego wskazujesz główną jednostkę odpowiedzialną za zbiórkę krwi, a nie punkt, w którym oddałeś krew lub jej składniki. 

 • Krok 5 – Zapłać niższy podatek

Na podstawie odliczonej ulgi z tytułu darowizny, pomniejszysz swój dochód do opodatkowania za dany rok podatkowy. Tym samym zmniejszysz podstawę do opodatkowania podatkiem PIT i wykażesz niższy podatek do zapłaty. Jeżeli wartość zapłaconych przez Ciebie zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku, będzie wyższa od kwoty obliczonego podatku do zapłaty po uwzględnieniu ulgi, to otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku PIT.

box-icon

Uwaga

Jeżeli otrzymujesz dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, to przekazaną darowiznę możesz odliczyć już w trakcie roku podatkowego, podczas wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Pamiętaj jednak, że ostatecznego rozliczenia ulgi musisz dokonać w zeznaniu rocznym.

O czym jeszcze musisz pamiętać, rozliczając ulgę z tytułu przekazania krwi? 

 • Ulga na cele krwiodawstwa nie jest dla wszystkich 

Z ulgi skorzystasz jedynie, jeżeli rozliczasz podatek dochodowy według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dlatego gdy prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, to niestety nie możesz odliczyć ulgi z tytułu przekazania krwi.

 • Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej w ciągu roku krwi i jej składników

Oczywiście obliczając wysokość przysługującej ulgi, znaczenie ma ilość krwi i jej składników oddanych w roku podatkowym. Warto jednak wiedzieć, że ustawodawca wprowadził ograniczenia co do ilości krwi, jaką możemy oddać w ciągu roku. 

 • Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 l krwi, a kobieta 1,8 l
 • Płytek krwi z osoczem maksymalnie 12 l
 • Samego osocza maksymalnie 25 l
 • Należy ustalić wysokość przysługującej ulgi 

Jako podatnik musisz samodzielnie obliczyć wysokość przysługującej Ci ulgi z tytułu krwiodawstwa. Jest to iloczyn ilości przekazanej w roku podatkowym krwi lub jej składników i wartości przysługującego ekwiwalentu, który wynosi obecnie 130 zł.

 • Wysokość odliczenia w ramach ulgi ustalana jest na podstawie zaświadczenia 

Po bezpłatnym oddaniu krwi lub jej składników z centrum krwiodawstwa otrzymasz odpowiednie zaświadczenie. Będzie na nim wykazana ilość przekazanej krwi lub jej składników. Po zsumowaniu wszystkich zaświadczeń z danego roku ustalisz wielkość rocznej darowizny na cele krwiodawstwa. Co prawda, zaświadczeń nie załączasz do zeznania rocznego, jednak należy je przechowywać jako materiał dowodowy

 • Ulga jest limitowana 

Warto wiedzieć, że od dochodu możesz odliczyć kwotę faktycznie przekazanej darowizny, jednak nie więcej niż 6% Twojego dochodu (jeśli rozliczasz się ryczałtem, jest to 6% Twojego przychodu).

 • Jeden limit na różne ulgi z tytułu darowizny 

Pamiętaj, że przysługuje Ci jeden limit, czyli nie więcej niż 6% Twojego przychodu/dochodu z różnych form darowizn. Czyli jeżeli przekazujesz darowiznę na cele organizacji pożytku publicznego, kultu religijnego i cele krwiodawstwa, to łączna wartość przekazanych darowizn nie może przekroczyć 6% Twojego dochodu/przychodu. Jeżeli suma darowizn jest wyższa to i tak możesz odliczyć jedynie wskazane 6%.

 • Ulga odliczana jest jedynie w danym roku podatkowym 

Wartość ulgi z tytułu darowizny na cele krwiodawstwa, może być odliczona jedynie za rok podatkowy, w którym oddałeś krew. Jeżeli w danym roku nie miałeś przychodu lub dochodu, to nie możesz odliczyć jej w kolejnych latach

Zamów rozmowę z Księgowym inFaktu

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.
Paulina Włodarczyk
Księgowa inFakt. Księgowa z zamiłowania, a prywatnie żona i matka dwójki dzieci. Uwielbiam kryminały, a w pracy księgowego czuję się jak detektyw, który w świecie przepisów podatkowych znajduje właściwe rozwiązanie problemu. Moim najważniejszym celem jest pomoc w zrozumieniu skomplikowanej rzeczywistości podatkowej.