Czeka nas znaczący wzrost opłat i podatków lokalnych

Piotr Juszczyk

1 sierpnia 2023 roku Minister Finansów wydał oficjalne obwieszczenie w sprawie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stawki te corocznie są korygowane o wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze roku. W tym roku wskaźnik ten wynosi 15%, co oznacza znaczący wzrost tych opłat.

Podniesienie opłat lokalnych będzie miało wpływ na obciążenia finansowe zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców. Osoby te już teraz odczuwają rosnące koszty eksploatacji nieruchomości, takie jak ogrzewanie i energia elektryczna. Teraz zostaną jeszcze obciążone wzrostem podatków.

box-icon

Przykład

W roku 2024 stawki podatku od posiadania nieruchomości mieszkalnych zostaną zwiększone o 0,15 zł na każdy metr kwadratowy, natomiast dla nieruchomości wykorzystywanych do celów gospodarczych wzrosną one o 4,32 zł na każdy metr kwadratowy. Po tej korekcie, nowe stawki wyniosą kolejno 1,15 zł i 33,10 zł za każdy metr kwadratowy.

Warto podkreślić, że obwieszczenie określa najwyższe możliwe stawki, a ostatecznie to samorządy lokalne decydują o ich konkretnej wysokości. Niemniej jednak w miastach o dużych obciążeniach finansowych, takich jak Warszawa, Wrocław czy Gdańsk, stawki te były już na maksymalnym poziomie w roku 2023. Jako że Polski Ład ograniczył wpływy samorządów z podatku dochodowego, nie ma co liczyć na zmianę tej sytuacji. Warto jednak dodać, że istnieją miasta, w których w roku 2023 nie zastosowano maksymalnych stawek, przykładem jest Kraków.

To nie koniec złych wieści, ponieważ podatek od posiadania psów ma wzrosnąć o prawie 23 zł, z 150,91 zł do 173,55 zł. Również opłaty uzdrowiskowe w kurortach zostaną podniesione, a ich maksymalna wysokość wyniesie 6,20 zł za dobę, w porównaniu do obecnych 5,40 zł.

Oto pełna listę podatków lokalnych na rok 2023

 • Podatek od gruntów
  • Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od kategorii ewidencji gruntów i budynków: 1,34 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni
  • Dla gruntów położonych nad powierzchniowymi wodami stojącymi lub płynącymi jeziorami i zbiornikami sztucznymi: 6,66 zł za każdy hektar powierzchni
  • Pozostałe, w tym przeznaczone na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,72 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni
  • Niezabudowane gruntów objętych obszarem rewitalizacji, zgodnie z przepisami: 4,39 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni
 • Podatek od budynków lub ich części
  • Mieszkalnych: 1,15 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej
  • Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części wykorzystywanych do celów gospodarczych: 33,10 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej
  • Wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 15,50 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej
  • Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zgodnie z przepisami o działalności leczniczej, zajmowanych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 6,78 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej
  • Pozostałych, w tym zajmowanych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 11,71 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej
 • Podatek od środków transportowych
  • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
   • od 3,5 tony do 5,5 tony: 173,19 zł
   • powyżej 5,5 tony do 9 ton: 1957,12 zł
   • powyżej 9 ton: 2348,52 zł
  • Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do poniżej 12 ton: 2739,90 zł
  • Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
   • do 36 ton: 3463,95 zł
   • powyżej 36 ton: 4481,57 zł

Zamów rozmowę z Księgowym inFaktu

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.
3

Piotr Juszczyk
Jestem głównym doradcą podatkowym w inFakcie (nr wpisu 13142). Odpowiadam za PR i komunikację. Pomagam przedsiębiorcom. Prywatnie jestem mężem i ojcem uwielbiającym wszelkie aktywności i podróżowanie.