Obniżka stóp procentowych [Październik 2023]

Piotr Juszczyk

W środę 4 października 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżce stóp procentowych. Po zeszłorocznych podwyżkach to już druga obniżka w tym roku. Co to oznacza w praktyce?

O ile zostały obniżone stopy procentowe?

Po wrześniowej obniżce o 75 punktów bazowych Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na kolejną obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. W ciągu 28 dni stopy spadły łącznie o 100 punktów bazowych. W związku z tym stopa referencyjna od 5 października 2024 r. wyniesie 5,75%. Dla kredytobiorców z kredytami uzależnionymi od WIBOR-u oznacza to niższe raty kredytu. Pozostałe stopy wyniosą

  • stopa lombardowa 6,25%
  • stopa depozytowa 5,25%
  • stopa redyskontowa weksli 5,80%
  • stopa dyskontowa weksli 5,85%

Na jakie spadki rat mogą liczyć przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy mogą liczyć na obniżkę rat. Obejmie ona tych, którzy jako sposób finansowania swojego biznesu wybrali kredyt lub leasing, którego oprocentowanie składa się z marży oraz WIBOR-u. Obniżka nie pojawi się jednak od razu. Wskaźnikiem często stosowanym dla leasingu (i nie tylko) jest WIBOR 3M. Jest on weryfikowany co 3 miesiące. W związku z tym zmiana rat nastąpi dopiero przy kolejnym okresie zmiany wysokości oprocentowania kredytu. 

W praktyce wygląda to tak, że jeśli Twoja rata zmieniła się we wrześniu, to zapłacisz taką sama jeszcze w październiku i listopadzie. Spadku możesz się spodziewać dopiero w grudniu. A jakich oszczędności możesz się spodziewać?

box-icon

Przykład

Leasing samochodu osobowego ze stycznia tego roku na 5 lat, kwota 100000 zł.
Jeszcze we wrześniu oprocentowanie wynosiło 13,5%, a rata to ok. 2275 zł. Po drugiej obniżce oprocentowanie spadnie do 12,5%, a rata do 2223 zł. Zysk wyniesie 52 zł miesięcznie.

Spadają stopy, spadają też odsetki od zaległości podatkowych 

Odsetki za zwłokę wynoszą dwukrotność podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, plus 2%. Co ważne, stawka ta nie może być niższa niż 8%. Stopa lombardowa po obniżce wynosi 6,25%. Oznacza to, że odsetki od zaległości podatkowych od 5 października 2023 r. będą wynosić 14,5%.

Od lutego do września 2022 roku odsetki wraz ze stopami stale rosły. We wrześniu osiągnęły szczyt 16,5%. Tak było przez blisko rok. Od września tego roku nastąpiła pierwsza obniżka stóp, a teraz mamy kolejną. Najprawdopodobniej to druga i ostatnia obniżka w tym roku. 


Piotr Juszczyk
Jestem głównym doradcą podatkowym w inFakcie (nr wpisu 13142). Odpowiadam za PR i komunikację. Pomagam przedsiębiorcom. Prywatnie jestem mężem i ojcem uwielbiającym wszelkie aktywności i podróżowanie.